Re: icewm

Författare: Tommy Pettersson (ptp_at_lysator.liu.se)
Datum: 2002-04-19 08:22:35

 • Nästa brev: Christian Rose: "Re: Vadnu?"
  On Fri, Apr 19, 2002 at 12:14:32AM +0200, Tommy Pettersson wrote:
  > > > > #: ../src/yurl.cc:75
  > > > > #, c-format
  > > > > msgid "\"%s\" doesn't describe a common internet scheme"
  > > > > msgstr "\"%s\" beskriver inte något vanligt internet-tema"
  [...]
  > Kanske: '%s bildar inte ett gemensamt internetmetodschema'.
  
  I vaket tillstånd slår det mig att 'common' här har inslag både
  av 'vanlig' och 'gemensam', så jag ändrar mitt förslag till:
  
   '%s följer inte det allmäna internetmetodschemat'.
  
  
  -- 
  Tommy Pettersson <ptp@lysator.liu.se>
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.