Re: icewm

Författare: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Datum: 2002-04-19 01:59:54

 • Nästa brev: Tommy Pettersson: "Re: icewm"
  Per Larsson wrote:
  
  >>>#: ../src/apppstatus.cc:153
  >>>msgid ""
  >>>"\n"
  >>>" Caller id:\t"
  >>>msgstr ""
  >>>"\n"
  >>>" Caller id:"
  >>>
  >>Ej översatt?
  >>
  >
  >Jag satt länge och undrade vad 17 det heter på svenska. Kom inte på något.
  >Tjänsten heter ju "Nummerpresentation", men det här handlar om numret
  >snarare än tjänsten.
  >
  Riktigt klurigt var det. Anropande nummer? Påringning av/från? 
  Påringande nummer? Påringarens nummer?
  
  Vet inte... Fredrik
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.