Re: icewm

Författare: Tommy Pettersson (ptp_at_lysator.liu.se)
Datum: 2002-04-19 00:14:32

 • Nästa brev: Christian Rose: "Re: icewm"
  Jag har inga förslag till de ej översatta texterna, men jag
  ska försöka fundera på dem.
  
  > > > #: ../src/yurl.cc:75
  > > > #, c-format
  > > > msgid "\"%s\" doesn't describe a common internet scheme"
  > > > msgstr "\"%s\" beskriver inte något vanligt internet-tema"
  > > 
  > > Den här var spännande. Vad exakt menas med 'a common internet scheme'?
  > > 
  > 
  > Från #icewm på irc.openprojects.net:
  > <maol> AFAIK it means that the string isn't a valid URL
  > <maol> like pop://user:pass@host.dom
  > 
  > Har du något förslag?
  
  Aha, nu förstår jag vad som menas. Olika typer av URL:er,
  HTTP, FTP osv, har olika syntax enligt specificerade scheman.
  URL:en börjar med namnet på schemat (jag tror det brukar
  kallas metod på svenska) följt av ett kolon, och sedan
  kommer en schema-specifik del, som kan se olika ut beroende
  på vilken metod som används. Många metoder, de flesta med
  IP-baserade protokoll, använder en gemensam syntax för den
  schema-specifika delen. Den börjar alltid med två snedstreck
  och kallas för "common internet scheme". Så här ser den ut:
  
   //<user>:<password>@<host>:<port>/<url-path>
  
  Texten som ska översättas är alltså en påstående att en
  textsträng inte är (men antagligen ska vara) utformad enligt
  just denna, för många metoder, gemensamma syntax.
  
  Jag vet inte riktigt vad man ska skriva på svenska. 'Metod'
  blir ju fel eftersom 'scheme' verkar betyda både 'metod' och
  'schema' här. Knivigt!
  
  Kanske: '%s bildar inte ett gemensamt internetmetodschema'.
  
  
  -- 
  Tommy Pettersson <ptp@lysator.liu.se>
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.