Re: Montera

Författare: Christian Rose (menthos_at_gnu.org)
Datum: 2002-04-08 22:30:13

 • Nästa brev: Daniel Jensen: "Re: Montera"
  mån 2002-04-08 klockan 11.50 skrev Robert Ojala C4:
  > >Demontera betyder ju normalt "ta isär" (i sina beståndsdelar) på
  > >svenska. Här monterar man ju av något (ett filsystem) från något
  > >(operativsystemet) - montera av -> avmontera.
  > >
  > >Hoppas jag själv inte använt demontera i något sådant sammanhang,
  > >det låter ju som direktöversättning av demount. Står det "demount" i
  > >originaltexten, eller står det "unmount"?
  > 
  > Ni måste arbeta mer professionellt. Eftersom GNOME-paketet är licensierat
  > under GNU General Public License har ni friheten att - efter eget val -
  > ändra texten - bara ni gör ändringarna tillgängliga för allmänheten.
  
  Den här kommentaren har jag svårt att förstå. Hur menar du att vi inte
  arbetar professionellt? Det är bra med kritik, men om en sådan här
  kommentar inte alls kan preciseras kan det vara svårt att betrakta det
  som annat än ett meningslöst och oförskämt påhopp, tyvärr. :(
  
  Angående kommentaren om GPL: Jag är övertygad om att väldigt många på
  denna lista redan är ganska väl insatta i fri programvara, de licenser
  det rör sig om, och vad dessa licenser innebär, så jag förstår inte
  riktigt kommentarens relevans.
  
  
  Christian
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.