Re: Montera

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-04-08 22:22:04

 • Nästa brev: Christian Rose: "Re: Montera"
  mån 2002-04-08 klockan 11.02 skrev Robert Ojala C4:
  > >Avmontera är rätt term. Man monterar av filsystemet. Man demonterar inte
  > >filsystemet.
  > >
  > >Som översättning av det engelska "Back" så är "Tillbaka" rätt passande.
  > >Står det däremot "Previous" i originalet så bör man väl översätta med
  > >"Föregående". Jag vet inte hur det är i originalet.
  > 
  > Du kan kontrollera termen i Encarta Uppslagsverks ordbok och enligt denna
  > är den korrekta termen "demontera".
  
  Även i filsystemssammanhang?
  
  
  Christian
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.