Re: Montera

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-04-08 22:21:05

 • Nästa brev: Christian Rose: "Re: Montera"
  mån 2002-04-08 klockan 08.54 skrev Robert Ojala C4:
  > Jag skickar en anmälan med en tillhörande felbeskrivning om det grafiska
  > vertyget för montera och demontera filsystem i Red Hat Linux.
  
  Hej!
  Vill du skicka en felanmälan är bästa stället att göra detta på
  https://bugzilla.redhat.com/bugzilla/. Vill du istället skicka
  synpunkter är detta nog rätt forum. Jag hoppas du förstår skillnaden;
  syftet är här att ha en diskussion och att också vara öppen för
  diskussion om vad som kan vara bättre respektive sämre.
  
  Jag tror verktyget du syftar på är usermode. De strängar som innehåller
  "montera" är:
  
  #: usermount.c:61 glade.strings:26
  msgid "_Mount"
  msgstr "_Montera"
  
  #: usermount.c:62
  msgid "Un_mount"
  msgstr "Av_montera"
  
  #: usermount.c:521
  msgid ""
  "There are no filesystems which you are allowed to mount or unmount.\n"
  "Contact your administrator."
  msgstr ""
  "Det finns inga filsystem som du tillåts montera eller avmontera.\n"
  "Kontakta din administratör."
  
  #: glade.strings:27
  msgid "_Unmount"
  msgstr "_Avmontera"
  
  
  > Jag vet inte vem, men någon har skrivit "avmontera" istället för den
  > korrekta termen "demontera."
  
  Det är jag som har gjort översättningen.
  Hur du motiverar ditt påstående att "demontera" skulle vara mer korrekt
  är jag osäker på. "Avmontera" är den gängse termen som används på
  svenska i Unix-/Linuxsammanhang (jag har aldrig hört "demontera"
  användas om filsystem), och i min mening passar den också bättre.
  "Demontering" handlar i de flesta sammanhang om att man tar isär något
  så att det blir obrukbart eller åtminstone inte särskilt användbart,
  vilket inte är fallet här. Man av-/deapplicerar ett filsystem på en
  monteringspunkt, men ingetdera tas sönder. Monteringspunkten är
  fortfarande fullt funktionabel men nu i egenskap av en katalog.
  Filsystemet har inte förstörts, det är fortfarande ett filsystem.
  
  
  > Jag föreslår att ni skriver om denna översättning.
  
  Om det inte kan motiveras varför "demontera" skulle vara bättre än den
  existerande terminologi som används i dessa sammanhang kommer jag nog
  inte att ändra översättningen.
  
  
  > I installationsprogrammet har ni skrivit "Tillbaka" istället för
  > "Föregående". Jag skulle uppskatta om ni skrev om detta.
  
  Jag tror du syftar på detta:
  
  #: ../gui.py:628 ../textw/confirm_text.py:24 ../textw/confirm_text.py:26
  #: ../textw/confirm_text.py:36 ../textw/confirm_text.py:38
  #: ../textw/constants_text.py:44 ../textw/silo_text.py:110
  #: ../textw/userauth_text.py:185 ../loader/cdrom.c:34 ../loader/devices.c:95
  #: ../loader/devices.c:240 ../loader/devices.c:334 ../loader/lang.c:631
  #: ../loader/loader.c:329 ../loader/loader.c:1026 ../loader/loader.c:1096
  #: ../loader/loader.c:1367 ../loader/loader.c:1463 ../loader/loader.c:1964
  #: ../loader/net.c:185 ../loader/net.c:273 ../loader/net.c:360
  #: ../loader/urls.c:202 ../loader/urls.c:423
  msgid "Back"
  msgstr "Tillbaka"
  
  #: ../gui.py:630
  msgid "Next"
  msgstr "Nästa"
  
  
  "Tillbaka" kan jag inte betrakta som annat än en korrekt översättning av
  "Back". "Föregående" hade nog mer varit en motsvarighet till "Previous".
  Jag kan hålla med om att "Previous" (och översättningen av denna;
  "Föregående") hade varit att föredra (denna terminologi är den som till
  övervägande del verkar användas i andra guider eller
  steg-för-steg-miljöer), men detta är alltså något som borde fixas i
  originalet. Jag tycker alltså att du bör lägga in en buggrapport i Red
  Hats bugzilla om att "Back" ska bytas ut mot "Previous" om du önskar
  detta. Meddela gärna numret som buggen får, så kan jag och andra
  intresserade lättare följa vad som händer.
  
  Tack för dina synpunkter.
  
  Christian
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.