Montera

Författare: Robert Ojala C4 (Robert.Ojala.C4_at_utb.kristianstad.se)
Datum: 2002-04-08 08:54:26

  • Nästa brev: Martin Norbäck: "Re: Montera"
    Jag skickar en anmälan med en tillhörande felbeskrivning om det grafiska
    vertyget för montera och demontera filsystem i Red Hat Linux.
    
    
    Jag vet inte vem, men någon har skrivit "avmontera" istället för den
    korrekta termen "demontera."
    
    Jag föreslår att ni skriver om denna översättning.
    
    I installationsprogrammet har ni skrivit "Tillbaka" istället för
    "Föregående". Jag skulle uppskatta om ni skrev om detta.
    

    Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.