Re: texinfo-4.1a.sv.po

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-03-12 21:34:28

tis 2002-03-12 klockan 21.05 skrev Göran Uddeborg:
> >   #: info/info.c:598 info/infokey.c:903 makeinfo/makeinfo.c:465
> >   #: util/install-info.c:421 util/texindex.c:286
> > N msgid ""
> > N "\n"
> > N "Email bug reports to bug-texinfo@gnu.org,\n"
> > N "general questions and discussion to help-texinfo@gnu.org.\n"
> > N "Texinfo home page: http://www.gnu.org/software/texinfo/"
> > N msgstr ""
> >   "\n"
> >   "Skicka felrapporter till bug-texinfo@gnu.org,\n"
> >   "allmänna frågor och diskussion till help-texinfo@gnu.org\n"
> >   "och synpunkter på översättningen till sv@li.org.\n"
> > N "Hemsida för texinfo: http://www.gnu.org/software/texinfo/"
> 
> Intressant.  Den engelska texten är ny, men den svenska hade du
> förutseende nog fått dit redan tidigare!

Tror det var podiff som buggade något kopiöst. Det fanns flera ändringar
(eller rättare sagt borttagningar) som den inte markerade.


> Jag hittade inget att anmärka på.

Ojoj!
:-)


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.