Re: texinfo-4.1a.sv.po

From: Jan D. (Jan.Djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2002-03-12 22:19:14

Christian Rose wrote:
> tis 2002-03-12 klockan 21.05 skrev Göran Uddeborg:
> 
>>>  #: info/info.c:598 info/infokey.c:903 makeinfo/makeinfo.c:465
>>>  #: util/install-info.c:421 util/texindex.c:286
>>>N msgid ""
>>>N "\n"
>>>N "Email bug reports to bug-texinfo@gnu.org,\n"
>>>N "general questions and discussion to help-texinfo@gnu.org.\n"
>>>N "Texinfo home page: http://www.gnu.org/software/texinfo/"
>>>N msgstr ""
>>>  "\n"
>>>  "Skicka felrapporter till bug-texinfo@gnu.org,\n"
>>>  "allmänna frågor och diskussion till help-texinfo@gnu.org\n"
>>>  "och synpunkter på översättningen till sv@li.org.\n"
>>>N "Hemsida för texinfo: http://www.gnu.org/software/texinfo/"
>>
>>Intressant.  Den engelska texten är ny, men den svenska hade du
>>förutseende nog fått dit redan tidigare!
> 
> 
> Tror det var podiff som buggade något kopiöst. Det fanns flera ändringar
> (eller rättare sagt borttagningar) som den inte markerade.

Jag har märkt det också, det inträffar oftare om meddelanden flyttas om mycket 
i texten.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.