texinfo-4.1a.sv.po

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-03-12 21:05:54

Christian Rose writes:
>   #: info/info.c:598 info/infokey.c:903 makeinfo/makeinfo.c:465
>   #: util/install-info.c:421 util/texindex.c:286
> N msgid ""
> N "\n"
> N "Email bug reports to bug-texinfo@gnu.org,\n"
> N "general questions and discussion to help-texinfo@gnu.org.\n"
> N "Texinfo home page: http://www.gnu.org/software/texinfo/"
> N msgstr ""
>   "\n"
>   "Skicka felrapporter till bug-texinfo@gnu.org,\n"
>   "allmänna frågor och diskussion till help-texinfo@gnu.org\n"
>   "och synpunkter på översättningen till sv@li.org.\n"
> N "Hemsida för texinfo: http://www.gnu.org/software/texinfo/"

Intressant.  Den engelska texten är ny, men den svenska hade du
förutseende nog fått dit redan tidigare!

Jag hittade inget att anmärka på.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.