Re: Ny fileutils

From: Daniel Jensen (dj_at_bredband.net)
Date: 2002-03-12 14:13:41

tis 2002-03-12 klockan 13.57 skrev Göran Uddeborg:
> Daniel Jensen writes:
> > Jag tycker att MÅL är mycket tydligare än DEST. MÅL inte förkortat
> > vilket sänker sannolikheten för att det ska missuppfattas
> > markant. När du kan undvika en förkortning, gör det!
> 
> Ok, jag har faktiskt en mer seriös invändning också.  (När du nu VILL
> att jag skall ändra.  Till skillnad mote Christian som bara
> kommenterade det.)

Jag är inte så ödmjuk av mig :)

> Destination är ett mer precist ord än mål.  Destination avser en plats
> i någon mening, medan mål är något mer allmänt.  MÅLET för en resa kan
> vara både en plats (t.ex. Lund) och ett syfte (t.ex. att träffa
> Christian), men DESTINATIONEN för resan kan bara vara en plats (Lund).

Jag tycker det rakt motsatta. (Kanske för att jag är från Skåne?) Mål
ser jag som en bestämd punkt, medan destination för mig är lite
luddigare, nästan som en färdriktning i stället för ett färdmål. Mål i
det här sammanhanget (källa -> mål) kan knappast tolkas som 'syfte',
inte ens om man försöker.

> Därför tycker jag att destination är att föredra framför mål.  Att det
> ligger närmare orginalet är ingen nackdel, även om det inte är
> avgörande.  Det faktum att det behöver förkortas ser jag inte som
> något allvarligt bekymmer; det missuppfattas knappast.

Förkortningen är inget bekymmer, men jag skulle i alla fall göra vad som
helst för att undv. en förk.
 
-- 
Daniel Jensen

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.