Re: Ny fileutils

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-03-12 17:07:20

Daniel Jensen writes:
> tis 2002-03-12 klockan 13.57 skrev Göran Uddeborg:
> > ...  MÅLET för en resa kan
> > vara både en plats (t.ex. Lund) och ett syfte (t.ex. att träffa
> > Christian), men DESTINATIONEN för resan kan bara vara en plats (Lund).
> 
> Jag tycker det rakt motsatta. (Kanske för att jag är från Skåne?) Mål
> ser jag som en bestämd punkt, medan destination för mig är lite
> luddigare, nästan som en färdriktning i stället för ett färdmål.

Menar du verkligen det?  Har du något exempel på en mening där du
skulle kunna använda "destination" men "mål" skulle vara fel?  Tycker
du att mitt exempel ovan inte stämmer, att det inte är som jag påstår
i just det exemplet?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.