Re: Ny fileutils

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-03-12 13:57:48

Daniel Jensen writes:
> > > >   #: src/cp.c:170
> > > >   msgid "Copy SOURCE to DEST, or multiple SOURCE(s) to DIRECTORY.\n\n"
> > > > G msgstr "Kopiera KÄLLA till DEST, eller flera KÄLLOR to KATALOG.\n\n"
> > > > N msgstr "Kopiera KÄLLA till DEST, eller flera KÄLLOR till KATALOG.\n\n"
> > > 
> > > Du översätter inte DEST till MÅL? Inget fel på DEST, mest en allmän
> > > kommentar.
> > 
> > Jag brukar översätta "destination" med "destination".  (Det är
> > engelska första gången och svenska den andra! :-)
> 
> Jag tycker att MÅL är mycket tydligare än DEST. MÅL inte förkortat
> vilket sänker sannolikheten för att det ska missuppfattas
> markant. När du kan undvika en förkortning, gör det!

Ok, jag har faktiskt en mer seriös invändning också.  (När du nu VILL
att jag skall ändra.  Till skillnad mote Christian som bara
kommenterade det.)

Destination är ett mer precist ord än mål.  Destination avser en plats
i någon mening, medan mål är något mer allmänt.  MÅLET för en resa kan
vara både en plats (t.ex. Lund) och ett syfte (t.ex. att träffa
Christian), men DESTINATIONEN för resan kan bara vara en plats (Lund).

Därför tycker jag att destination är att föredra framför mål.  Att det
ligger närmare orginalet är ingen nackdel, även om det inte är
avgörande.  Det faktum att det behöver förkortas ser jag inte som
något allvarligt bekymmer; det missuppfattas knappast.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.