Re: Ny fileutils

From: Daniel Jensen (dj_at_bredband.net)
Date: 2002-03-12 12:08:28

> > >   #: src/cp.c:170
> > >   msgid "Copy SOURCE to DEST, or multiple SOURCE(s) to DIRECTORY.\n\n"
> > > G msgstr "Kopiera KÄLLA till DEST, eller flera KÄLLOR to KATALOG.\n\n"
> > > N msgstr "Kopiera KÄLLA till DEST, eller flera KÄLLOR till KATALOG.\n\n"
> > 
> > Du översätter inte DEST till MÅL? Inget fel på DEST, mest en allmän
> > kommentar.
> 
> Jag brukar översätta "destination" med "destination".  (Det är
> engelska första gången och svenska den andra! :-)

Jag tycker att MÅL är mycket tydligare än DEST. MÅL inte förkortat vilket sänker sannolikheten för att det ska missuppfattas markant. När du kan undvika en förkortning, gör det!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.