anjuta2 (Gnome2)

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-03-12 12:24:10

Christian Rose writes:
> #: plugins/document-manager/GNOME_Development_Plugin_document-manager.server.in.h:1
> msgid "Anjuta Document Manager"
> msgstr "Anjuta-dokumenthanterare"

Där skall det väl inte vara bindestreck?

Det handlar väl inte om en hanterare för Anjutadokument, utan ett
dokumenthanterare som heter Anjuta?  Då bör det väl vara "Anjuta
dokumenthanterare".

Eller missförstår jag?  Handlar det verkligen om Anjutadokument?  I så
fall skall det skrivas ihop helt.  Det är ett namn, inte ett utländskt
ord.

Du har många motsvarande fall.

> #: plugins/document-manager/GNOME_Development_Plugin_document-manager.server.in.h:2
> msgid "Anjuta Document Manager Factory"
> msgstr "Anjuta-dokumenthanterarfabrik"

Motsvarande.

> #: plugins/document-manager/anjuta-document-manager.xml.h:24
> msgid "Revert to last saved version"
> msgstr "Återgå till den senast sparade versionen"

Här vill jag ha obestämd form.

:-)

> #: plugins/document-manager/anjuta-document-manager.xml.h:28
> msgid "Save all current files"
> msgstr "Spara alla aktuella fil"

Filer i plural.

> #: plugins/evo-mail/anjuta-mail-plugin.xml.h:1
> #: plugins/mail/anjuta-mail-plugin.xml.h:1 plugins/mail/mail-tool.c:222
> msgid "Mail document"
> msgstr "Skicka dokument med e-post"

"med e-post" kan du nog stryka utan att någon saknar det.

> #: plugins/mail/mail-tool.c:202
> msgid "Mail sent."
> msgstr "E-posten skickad."

E:et här är också onödigt, men kanske inte lika påträngande.

> #: plugins/shell-output/shell-output-tool.c:228
> msgid ""
> "\n"
> "Please , insert command that you want to run\n"
> " Remember , you can pipe documents and commands like in a shell \n"
> msgstr ""
> "\n"
> "Ange kommandot som du vill köra\n"
> "Kom ihåg att du kan skicka utdata från kommando i rör som i ett skal\n"

Det finns ett blanktecken före "Remember".  Skall det vara där tror
du?  Det finns ett efter också, men det känns mer tydligt fel.

> #: plugins/symbol-browser/GNOME_Development_Plugin_symbol-browser.server.in.h:2
> msgid "Anjuta Symbol Browser Factory"
> msgstr "Anjuta-fabrik för symbolbläddrare"

Anjuta är ett namn, så det skall inte vara bindestreck: Anjutafabrik.

> #: plugins/text/anjuta-text-plugin.xml.h:6
> msgid "Delete to begin of line"
> msgstr "Ta bort till slutet på raden"

För mycket av katten Pejst tror jag. :-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.