Re: anjuta2 (Gnome2)

From: Daniel Jensen (dj_at_bredband.net)
Date: 2002-03-12 12:29:38

> > #: plugins/evo-mail/anjuta-mail-plugin.xml.h:1
> > #: plugins/mail/anjuta-mail-plugin.xml.h:1 plugins/mail/mail-tool.c:222
> > msgid "Mail document"
> > msgstr "Skicka dokument med e-post"
> 
> "med e-post" kan du nog stryka utan att någon saknar det.

Jag skulle sakna det! I engelskan antyder ju verbet "mail" att data ska skickas som post av något slag. Vi antar e-post eftersom datorn troligtvis inte kan skicka vanlig post. Det svenska verbet "skicka" antyder  ingenting alls. Vart skall dokumentet skickas? Till /dev/null kanske? "Med e-post" måste stå kvar.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.