Re: Ny textutils

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-03-11 22:06:37

Per Larsson writes:
> > > > msgid "[=c=] expressions may not appear in string2 when translating"
> > > > msgstr "[=c=] expansion får inte förekomma i träng2 vid översättning"
> > > 
> > > uttryck
> > 
> > Ok.
> 
> Märkte just 'träng2' här.

Tack för det!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.