libgnomeprintui (Gnome2)

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-03-09 22:51:37

Christian Rose writes:
> #: libgnomeprintui/gnome-font-dialog.c:802
> msgid "Font Selection"
> msgstr "Välj typsnitt"

Ordagrannt blir det väl snarare "Typsnittsval", alltså ett substantiv
och inte en uppmaning. Men det kanske är rätt ändå i sammanhanget?

> #: libgnomeprintui/gnome-print-copies.c:286
> msgid "_Collate"
> msgstr "_Kollationera"

Vet du vad det här gör? Jag har fått intrycket av att ordet "collate"
används i betydelsen "sortera" eller "ordna". Inget lexikon där jag
slagit upp det har översatt det så, men kategorin LC_COLLATE är ett
exempel på den användningen. Från manualsidan

    The LC_COLLATE category defines the rules for collating
    characters.

Om det här är någon slags förhandsgranskning skulle din översättning
vara rätt. Men från sammanhanget skulle jag kunna tänka mig att det
handlar om att papperen skall sorteras när man skriver ut mer än en
kopia av ett flersidigt dokument. Och då borde översättningen vara
"sortera".

> #: libgnomeprintui/gnome-print-dialog.c:187
> msgid "Print Range"
> msgstr "Sidintervall"

Varför inte det ordagrannare "utskriftsintervall"? Jag tror inte det
blir fel, jag bara är nyfiken.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.