Typografiska punkter av olika slag

From: Tommy Pettersson (ptp_at_lysator.liu.se)
Date: 2002-03-08 23:19:56

On Fri, Mar 08, 2002 at 09:21:34PM +0100, Daniel Jensen wrote:
> Och i dag använder all mjukvara PS-punkter, eller?

Jag måste korrigera mitt tidigare mejl. Det går 72,29
pica-punkter på en tum. Det går däremot 72,27 "Typographer's
points" på en tum, vilket standardiserades 1956 av NBS.
Sen finns det tydligen ytterligare en punktenhet, nämligen
millimeter-punkten, som är 0,4 mm (de andra ligger runt 0,35
och 0,37 mm).

För att citera Encyclopedia of
Typography and Electronic Communication
(http://ourworld.compuserve.com/homepages/profirst/encycl2.htm):

 pica point   A unit of measurement referred to as the « point,
 » and abbreviated « pt. » 1 pt = 0.01383307 inch or 0.35136
 mm, with 72.290 pt per inch. The most commonly-used point in
 the English-speaking world, until the advent of PostScript.

Vidare
(http://www.ccsn.nevada.edu/cg/kanet/grc129_web_page/129_dictionary.htm):

 pica A typographic measurement that has survived the digital
 revolution A computer pica equals 12 points (one-sixth of
 an inch). 12 points = 1 pica; 6 picas = 1 inch; 72 points =
 1 inch.

 point In modern desktop publishing, one point is defined to
 be equal to 1/72 of an inch. The traditional point measurement
 was slightly more or less than 72 points to the inch (depending
 on the typesetting measurement system).

Åhå, nu hittade jag en intressant sida med följande information:

 The length of an inch changed from 1/0.3937 cm to 2.54 cm in
 1959; the size of a point did not. Consequently, the imperial
 'size' of a point changed from 1/72 inch to 1/72.27 inch.

Det måste alltså ha varit den ursprungliga pica-punkten
som 1956 "standardiserades" till exakt 1/72 tum och fick
namnet "Typographer's point", men sedan gjordes tum-en
om tre år senare och den "standardiserade" punkten blev
1/72,27 (nya) tum istället, varefter Adobe standardiserar
en punkt (de båda tidigare) till exakt 1/72 (nya) tum och
kallar det PostScript-punkt. I Europa har istället den
redan något större (franska) didot-punkten (0,376... mm)
standardiserats efter metersystemet till exakt 0,4 mm och
fått namnet millimeter-punkt, men den standarden verkar ingen
människa ha brytt sig om att använda. Vilken soppa!

För att återgå till frågan, det verkar ju både rimligt
och genom referenser som att "punkt" mer och mer betyder
PostScript-punkt, och man får väl förmoda att det pågående
kulturinflytandet som USA utövar på övriga världen tar med sig
den tum-baserade punkt hit (even if they ARE getting metric --
inch by inch).


-- 
Tommy Pettersson <ptp@lysator.liu.se>

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.