Re: libgnomeprintui (Gnome2)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-03-10 02:49:22

lör 2002-03-09 klockan 22.51 skrev Göran Uddeborg:
> > #: libgnomeprintui/gnome-font-dialog.c:802
> > msgid "Font Selection"
> > msgstr "Välj typsnitt"
> 
> Ordagrannt blir det väl snarare "Typsnittsval", alltså ett substantiv
> och inte en uppmaning. Men det kanske är rätt ändå i sammanhanget?

Jag ändrar. Tack!


> > #: libgnomeprintui/gnome-print-copies.c:286
> > msgid "_Collate"
> > msgstr "_Kollationera"
> 
> Vet du vad det här gör? Jag har fått intrycket av att ordet "collate"
> används i betydelsen "sortera" eller "ordna". Inget lexikon där jag
> slagit upp det har översatt det så, men kategorin LC_COLLATE är ett
> exempel på den användningen. Från manualsidan
> 
>    The LC_COLLATE category defines the rules for collating
>    characters.
> 
> Om det här är någon slags förhandsgranskning skulle din översättning
> vara rätt. Men från sammanhanget skulle jag kunna tänka mig att det
> handlar om att papperen skall sorteras när man skriver ut mer än en
> kopia av ett flersidigt dokument. Och då borde översättningen vara
> "sortera".

Jag är nästan säker på att det är precis som du säger. Jag ändrar. Tack!


> > #: libgnomeprintui/gnome-print-dialog.c:187
> > msgid "Print Range"
> > msgstr "Sidintervall"
> 
> Varför inte det ordagrannare "utskriftsintervall"? Jag tror inte det
> blir fel, jag bara är nyfiken.

För mig är det oklarare vad "utskriftsintervall" betyder (minuter? ark?)
än vad "sidintervall" blir, och jag upplever att båda passar, så jag
behåller detta.

Du ska ha tack för granskningen! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/libgnomeprintui.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.