Re: profterm (Glade2)

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-03-05 10:16:10

Daniel Jensen writes:
> mån 2002-03-04 klockan 17.15 skrev Fredrik Wendt:
> > >Du ser det [fixed] som ett namn på typsnittet här, eller?  Annars 
> > >hade väl en rimlig översättning varit "fast" eller något sådant.
> > >
> > "fastbredd[s]" typsnitt brukar man väl säga isf?
> 
> Jag har aldrig hört talas om något liknande. "Fast teckenbredd" är den
> korrekta termen.

Fast här talar vi inte om en egenskap utan om ett namn.  Och "fast
teckenbredd" är ett väldigt dåligt namn.  Bara "fast" fungerar som
namn, ungefär lika bra som "fixed" fungerar som namn på engelska.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.