Re: profterm (Glade2)

From: Daniel Jensen (dj_at_bredband.net)
Date: 2002-03-04 17:49:39

mån 2002-03-04 klockan 17.15 skrev Fredrik Wendt:
> >Du ser det [fixed] som ett namn på typsnittet här, eller?  Annars 
> >hade väl en rimlig översättning varit "fast" eller något sådant.
> >
> "fastbredd[s]" typsnitt brukar man väl säga isf?

Jag har aldrig hört talas om något liknande. "Fast teckenbredd" är den
korrekta termen.

--Daniel

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.