Re: profterm (Glade2)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-03-04 21:35:57

mån 2002-03-04 klockan 11.36 skrev Göran Uddeborg:
> >   #: src/profterm.glade.h:10
> > N msgid "fixed"
> > N msgstr "fixed"
> 
> Du ser det som ett namn på typsnittet här, eller?  Annars hade väl en
> rimlig översättning varit "fast" eller något sådant.

Ja, jag antar att det är namnet på typsnittet. "Monospaced" finns i ett
annat meddelande.


> >   #: src/profterm.glade.h:54 src/profterm.glade.h:55
> > N msgid "Palette entry 1"
> > N msgstr "Palettpost 1"
> > N 
> >   #: src/profterm.glade.h:56 src/profterm.glade.h:57
> > N msgid "Palette entry 2"
> > N msgstr "Palettpost 2"
> 
> Hmm, man SKULLE kunna förenklat lite för översättaren här ...

Tror inte det är så enkelt. Det är nämligen meddelanden från en
glade-fil, och jag vet inte om det går att göra sådana saker i en sådan.


> >   #: src/terminal.c:195
> > N msgid ""
> > N "X geometry specification (see \"X\" man page), can be specified once per "
> > N "window to be opened."
> > N msgstr ""
> > N "X-geometrispecifikation (se manualsidan för \"X\"), kan anges för varje "
> > N "fönster som öppnas."
> 
> Det SKULLE kunna vara ett felmeddelande som dyker upp (även?) när man
> försöker ange geometrin mer än en gång.  Du skulle kunna skriva
> "... kan anges en gång för varje ..." så hanterar du det fallet också.

Jag ändrar.
Tack ska du ha. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/profterm.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.