Re: Po-filer i UTF-8

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-03-04 17:59:15

mån 2002-03-04 klockan 17.46 skrev Gudmund Areskoug:
> > > > Den fil som finns på http är dock alltid originalet, och således i UTF-8
> > > > om översättningen använder UTF-8.
> > >
> > > Men det verkar inte som din webbserver klarar av att tala om att det
> > > är UTF-8-kodning i dokumentet.  Jag var tvungen att tala om det
> > > manuellt när jag slog upp din URL i mozilla.
> > 
> > Jo. Jag vet inte hur jag ska lösa det, webbservern serverar ju både
> > po-filer kodade i iso-8859-1 och UTF-8, så jag kan ju inte direkt göra
> > ett hack som alltid skickar filer med ändelsen .po som UTF-8.
> > Eller ska jag göra det, så det omvända problemet gäller för de po-filer
> > som är iso-8859-1? Knivigt problem.
> 
> det kanske inte följs konsekvent av alla, men nog finns det väl ofta
> en liten rad i filhuvudet som talar om det?

Jo, visst finns den informationen där, men kruxet är att få webbservern
eller webbläsaren att läsa den informationen och agera därefter. Kommer
du på ett bra sätt att göra det har du löst alla våra problem.

Vad jag vet klarar ingen webbserver av att tolka innehållet i en po-fil
som standard (det är i stort sett bara en textfil vilken som helst vad
webbservern anbelangar), och därför måste man erbjuda andra tips till
webbservern om i vilken teckenkodning dessa filer ska skickas.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.