Re: Po-filer i UTF-8

From: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Date: 2002-03-04 20:34:56

Christian Rose wrote:

>mån 2002-03-04 klockan 17.46 skrev Gudmund Areskoug:
>
>>>>>Den fil som finns på http är dock alltid originalet, och således i UTF-8
>>>>>om översättningen använder UTF-8.
>>>>>
>>>>Men det verkar inte som din webbserver klarar av att tala om att det
>>>>är UTF-8-kodning i dokumentet.  Jag var tvungen att tala om det
>>>>manuellt när jag slog upp din URL i mozilla.
>>>>
>>>Jo. Jag vet inte hur jag ska lösa det, webbservern serverar ju både
>>>po-filer kodade i iso-8859-1 och UTF-8, så jag kan ju inte direkt göra
>>>ett hack som alltid skickar filer med ändelsen .po som UTF-8.
>>>Eller ska jag göra det, så det omvända problemet gäller för de po-filer
>>>som är iso-8859-1? Knivigt problem.
>>>
>>det kanske inte följs konsekvent av alla, men nog finns det väl ofta
>>en liten rad i filhuvudet som talar om det?
>>
>
>Jo, visst finns den informationen där, men kruxet är att få webbservern
>eller webbläsaren att läsa den informationen och agera därefter. Kommer
>du på ett bra sätt att göra det har du löst alla våra problem.
>
>Vad jag vet klarar ingen webbserver av att tolka innehållet i en po-fil
>som standard (det är i stort sett bara en textfil vilken som helst vad
>webbservern anbelangar), och därför måste man erbjuda andra tips till
>webbservern om i vilken teckenkodning dessa filer ska skickas.
>
>
>Christian
>
En snabb reflektion: Kan man inte skapa en .htaccess-fil med lokala 
inställningar för en mapp, och däri definiera .po-filer som UTF-8?
Det var ett tag sedan jag pillade med apache så här pass ingående...

/
    Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.