Po-filer i UTF-8

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-03-04 17:28:42

mån 2002-03-04 klockan 11.16 skrev Göran Uddeborg:
> > Det är medvetet eftersom jag räknar med att de flesta inte har
> > e-postprogramvara som direkt kan visa UTF-8.
> 
> Rart av dig! :-)
> 
> > Den fil som finns på http är dock alltid originalet, och således i UTF-8
> > om översättningen använder UTF-8.
> 
> Men det verkar inte som din webbserver klarar av att tala om att det
> är UTF-8-kodning i dokumentet.  Jag var tvungen att tala om det
> manuellt när jag slog upp din URL i mozilla.

Jo. Jag vet inte hur jag ska lösa det, webbservern serverar ju både
po-filer kodade i iso-8859-1 och UTF-8, så jag kan ju inte direkt göra
ett hack som alltid skickar filer med ändelsen .po som UTF-8.
Eller ska jag göra det, så det omvända problemet gäller för de po-filer
som är iso-8859-1? Knivigt problem.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.