Stavning av GNOME

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-03-04 00:33:40

sön 2002-03-03 klockan 21.05 skrev Daniel Jensen:
> >   #: capplets/sound/sound.desktop.in.h:1
> >   msgid "Configure GNOME's use of sound"
> > G msgstr "Välj ljud för GNOME"
> > N msgstr "Konfigurera GNOME:s användning av ljud"
> 
> Jag ber om ursäkt om detta har diskuterats tidigare på listan.
> 
> Jag antar att ingen -- eller i alla fall en försvinnande minoritet --
> uttalar GNOME bokstav för bokstav. Förkortningar som uttalas som ord bör
> inte ha kolon före genitivändelse. Min rekommenderade översättning är
> alltså "GNOMEs".
> 
> Här uppstår dock ett litet problem. Förkortningar som uttalas som ord
> skall skrivas med små bokstäver samt begynnelseversal. (Exempel: Nato,
> Ikea etc.). Mest korrekt hade alltså varit att skriva "Gnome". Hur göra?

Jag tror inte detta har debatterats på listan tidigare.

Huvudregeln till att vi har gjort som vi har gjort tidigare är att de
flesta menar att GNOME ska skrivas versalt. Vi har valt att följa de
rekommendationerna även i den svenska översättningen. Eftersom det även
är en förkortning har det känts mest naturligt att använda genitivkolon
tillsammans med genitiv-s.
Men även GNOME-utvecklare är inte överens. En del skriver "Gnome", och
jag har alltid valt att behålla originalets stavning. I de fall där det
är "Gnome" används inte kolon vid genitiv.

Vi kan förstås ändra denna versalstavning om folk önskar detta, men jag
vill inte göra en sådan radikal ändring utan en debatt och att höra en
hel del synpunkter innan.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.