Re: gtk+ (Gnome2)

From: Richard Hult (richard.hult_at_telia.com)
Date: 2002-03-02 00:14:39

lör 2002-03-02 klockan 00.05 skrev Göran Uddeborg:
> Christian Rose writes:
> > tis 2002-02-26 klockan 21.21 skrev Göran Uddeborg:
> > > > Se tidigare motivering. Jag har kanske fel i min motivering i dessa
> > > > fall, men då får du fortsätta övertyga mig om det. ;-)
> > > 
> > > Då behöver jag titta i källkoden.  Hittar man lätt den?
> > 
> > http://developer.gnome.org/tools/cvs.html
> > Modulen du vill ha heter "gtk+".
> 
> Nu har jag tittat, men man måste nog lära sig Gnomeprogrammering lite
> mer för att riktigt förstå vad som händer.  Meddelandet är "blurb"en
> för en "property" för en gobject_class, en property som heter
> "shadow".  Det finns en annan property som heter "shadow_type".  Den
> har som "nick"(name?) det översatta värdet av "Shadow type".
> 
> Finns här någon som vet hur de här strängarna syns för användaren?

Dom är främst avsedda att visas i GUI-byggarprogram, där man kan sätta
olika värden på dessa properties.

/Richard

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.