Re: LifeLines

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-02-26 21:15:14

Jens Arvidsson writes:
> #: gedlib/messages.c:86
> msgid "Enter pattern to match against full name."
> msgstr "Skriv in mönster för att matcha helt namn (både för- och efternamn)."

"helt namn" eller kanske ännu hellre "fullständigt namn" skulle jag
tycka vore tillräckligt, utan preciseringen inom parenteserna.

> #: gedlib/messages.c:88
> msgid "pattern: "
> msgstr "mönster"

Kolon och mellanrum bör antagligen vara kvar.

> #. main menu
> #: gedlib/messages.c:379
> msgid "b Browse the persons in the database"
> msgstr "b Bläddra mellan personer i databasen"

För mig hade det låtit naturligare med "Bläddra bland personer ..."

> #: gedlib/messages.c:386
> msgid "t Modify character translation tables"
> msgstr "Modifiera teckenöversättningstabeller"

Du tappade bort t:et i början.

> #: gedlib/messages.c:387
> msgid "u Miscellaneous utilities"
> msgstr "Diverse verktyg"

Och här u:et.

> #: gedlib/messages.c:454
> msgid "c Child - remove a child from his/her family"
> msgstr "c Barn - ta bort ett barn från hans/hennes familj"

Du skulle kunna förenkla genom att skriva "sin" istället för
"hans/hennes".

> #: gedlib/messages.c:455
> msgid "s Spouse - remove a spouse from a family"
> msgstr "s Maka(e) - ta bort en maka(e) från en befintlig familj"

"Befintlig" står inte i orginalet. Det menas säkert en sådan, men
behövs det i meddelandet?

> #. Gregorian/Julian months
> #: gedlib/messages.c:501
> msgid "jan"
> msgstr "jan"
> 
> #: gedlib/messages.c:502
> msgid "january"
> msgstr "januari"

När de gör så här brukar vi skicka ett påpekande till utvecklarna att
de här namnen kan hämtas med funktioner som nl_langinfo. Sådana här
uppräkningar behövs inte i meddelandefiler för enskilda paket.

> #: liflines/menuitem.c:104
> msgid "b Browse to bottom"
> msgstr "b bläddra t. nedre"
> 
> #: liflines/menuitem.c:105
> msgid "h Add as spouse"
> msgstr "h lägg t. som maka(e)"

I just dessa två har du inte börjat med versal.

> #: liflines/menuitem.c:138
> msgid "!a Ancestors mode"
> msgstr "!a Anläge"

> #: liflines/menuitem.c:141
> msgid "p Pedigree mode"
> msgstr "p Anläge"

Det är antagligen inte lämpligt att översätta dessa två olika engelska
uttryck med samma svenska uttryck.

> #: liflines/menuitem.c:152
> msgid "tm Tandem to mother/s"
> msgstr "tm Tandem t. moder/r/"

Det där sista snedstrecket, varför är det med?

Har du förresten koll på det här med olika släktforskningsprogram och
databasformat? Min pappa använder ett svenskt windowsprogram som
heter "disgen". Kan jag titta på hans databaser med LifeLine eller
något annat program under Linux?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.