Re: Presentation

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-02-26 19:07:58

Christian Rose writes:
> När du har
> bestämt dig för att du vill översätta något meddelar du det här på
> listan så antecknar Göran det.

Och anmäler det till TP, så att dina översättningar accepteras.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.