Re: glib (Gnome2)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-02-25 19:55:42

mån 2002-02-25 klockan 14.36 skrev Fredrik Wendt:
> >#: glib/gconvert.c:597 glib/gconvert.c:813 glib/giochannel.c:1289
> >#: glib/giochannel.c:2175
> >#, c-format
> >msgid "Error during conversion: %s"
> >msgstr "Fel under konvertering: %s"
>
> Borde det inte vara "Fel under konverterande: %s", eller "Fel i 
> konvertering: %s". Vad var det som sades om -ing-konstruktioner?

Men "konvertering" är väl ändå ganska etablerat?
Jag ändrar till "Fel vid konvertering".


> >#: glib/gconvert.c:1632
> >#, c-format
> >msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
> >msgstr "Värdnamnet i URI:n \"%s\" är ogiltig"
>
> "... är ogiltigt" (t i slutet)

Hoppsan! Tack!


> >#: glib/gconvert.c:1648
> >#, c-format
> >msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
> >msgstr "URI:n \"%s\" innehåller ogiltigt inbäddade tecken"
>
> inbäddade? Kodade vet jag föreslogs någon gång. Jag, imho, tycker nog 
> att inbäddade mer motsvarar embedded.

Tack, jag ändrar till "kodade".


> >#: glib/gfileutils.c:479
> >#, c-format
> >msgid "Failed to get attributes of file '%s': fstat() failed: %s"
> >msgstr ""
> >"Misslyckades med att få tag på attributen till filen \"%s\": fstat() "
> >"misslyckades: %s"
>
> Jag skulle nog sagt "attributen på filen", i mening att "till" känns som 
> det är något som tillkommer vid sidan av, medans på verkligen sitter/hör 
> ihop med filen.

Hmm, jag är inte säker, men jag ändrar till ditt förslag.


> >#: glib/giowin32.c:704 glib/giowin32.c:733
> >msgid "Incorrect message size"
> >msgstr "Ogiltig meddelandestorlek"
>
> Föreslår "Inkorrekt meddelandestorlek"?

"Inkorrekt" låter konstigt. Bättre med "felaktig". Visserligen
översätter jag redan "bad ..." med "felaktig ...", men jag tror inte att
det blir ett problem.
Tack!


> >#: glib/giowin32.c:1037 glib/giowin32.c:1090
> >msgid "Socket error"
> >msgstr "Uttagsfel"
>
> Liten fråga: Är det "praxis" att översätta socket med uttag? Annan 
> tänkbar översättning skulle kanske kunna vara kontakt.

http://www.uddeborg.pp.se/sv/dok-6.html#ss6.1
Jag har genomgående använt "uttag" i mina översättningar. "Socket" inom
parentes där det finns möjlighet. Här känns det dock omständligt att
skriva "Uttagsfel (socketfel)", så jag skriver bara uttagsfel. Eller?


> >#: glib/gmarkup.c:219
> >#, c-format
> >msgid "Error on line %d char %d: %s"
> >msgstr "Fel på rad %d kolumn %d: %s"
>
> Liten fråga till: Hur behandlas tabbar i denna situation? (Borde det 
> inte stå "tecken" i översättningen?)

Vet inte. Fråga Göran :). Tror det är han som föreslog "kolumn" en gång
i tiden.


> >#: glib/gmarkup.c:382
> >msgid ""
> >"Empty entity '&;' seen; valid entities are: & " < > '"
> >msgstr ""
> >"Tom enhet \"&;\" hittades, giltiga enheter är: & " < > '"
>
> Hmm. Det finns ett svenskt ord - "entitet" - som vid uppslagning i SAOL 
> ger väsen, ting, föremål. I min mening, "ett något", dvs en bra 
> översättning av "entity" i HTML- och XML-sammanhan.

Okej. Det fanns inte i min engelsk-svenska ordbok, men väl i min
svenska. Jag ändrar. Är detta något vi ska ta med i våra egna ordlistor?


> >#: glib/gmarkup.c:392
> >#, c-format
> >msgid ""
> >"Character '%s' is not valid at the start of an entity name; the & character "
> >"begins an entity; if this ampersand isn't supposed to be an entity, escape "
> >"it as &"
> >msgstr ""
> >"Tecknet \"%s\" är inte giltigt i början på ett enhetsnamn. Tecknet & inleder "
> >"en enhet; om detta &-tecken inte ska vara en enhet måste du skriva om det "
> >"som &"
>
> Jag föreslår användandet av entitet och att byta plats på punkten och 
> semikolonet:
> "Tecknet \"%s\" är inte giltigt i början på ett entitetsnamn; tecknet & 
> inleder "
> "en entitet. Om detta &-tecken inte skall markera en entitet måste du 
> skriva om det "
> "som &"

Har ändrat allt detta. Tack!


> (Dessutom kanske det borde avslutas med en punkt, även i originalet?)

Kan du rapportera detta?
http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=glib


> >#: glib/gmarkup.c:428
> >#, c-format
> >msgid "Character '%s' is not valid inside an entity name"
> >msgstr "Tecknet \"%s\" är inte giltigt inuti ett enhetsnamn"
>
> Motsvarande här. Återkommer xx

Har ändrat alla enheter till entiteter.


> >#: glib/gmarkup.c:1161
> >#, c-format
> >msgid ""
> >"Odd character '%s', expected a '>' or '/' character to end the start tag of "
> >"element '%s', or optionally an attribute; perhaps you used an invalid "
> >"character in an attribute name"
> >msgstr ""
> >"Konstigt tecken \"%s\", ett \">\"- eller \"/\"-tecken förväntades för att "
> >"avsluta starttaggen för elementet \"%s\", eller ett valfritt attribut. Du "
> >"kanske använde ett ogiltigt tecken i ett attributnamn"
>
> rad 2: "..., eller möjligtvis ett attribut. "
> "Du kanske..."

Bra! Jag ändrar på stubinen. Tack.


> >#: glib/gmarkup.c:1384
> >#, c-format
> >msgid ""
> >"'%s' is not a valid character following the characters '</'; '%s' may not "
> >"begin an element name"
> >msgstr ""
> >"\"%s\" är inte ett giltigt tecken efter tecknen \"</\". \"%s\" får inte "
> >"inleda ett elementnamn"
>
> Ordet may har översatts lite inkonsekvent. I de andra 
> "oväntade-tecken-felen" tror jag du översatt "may not begin" med "kan 
> inte inleda" . Jag tycker dock att "får inte" är en bättre översättning 
> i de här fallen.

Hmm, jag håller inte med. Jag tycker det är en nyansskillnad. Jag tycker
"får inte" ger en klarare bild av att det är en regel som man har
infört, istället för "kan inte" som kanske lämnar en mera oförstående
varför det inte skulle gå. Jag vet inte om det är fler som upplever den
nyansskillnaden, men jag upplever att det finns en sådan.
Jag har ändrat alla "may not" till "får inte" nu, så nu är det
åtminstone konsekvent. :)


> >#: glib/gmarkup.c:1422
> >#, c-format
> >msgid ""
> >"'%s' is not a valid character following the close element name '%s'; the "
> >"allowed character is '>'"
> >msgstr ""
> >"\"%s\" är inte ett giltigt tecken efter stängelementnamnet \"%s\". Det "
> >"giltiga tecknet är \">\""
>
> Föreslår att "giltiga tecknet" ersätts av "tillåtna tecknet".

"Tillåtet" betraktar jag mer som motsvarighet till "allowed". Jag ändrar
inte såvida du inte lyckas övertala mig. :)


> >#: glib/gmarkup.c:1433
> >#, c-format
> >msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
> >msgstr "Elementet \"%s\" var stängt, inget element är öppet för tillfället"
> >
> >#: glib/gmarkup.c:1442
> >#, c-format
> >msgid "Element '%s' was closed, but the currently open element is '%s'"
> >msgstr ""
> >"Elementet \"%s\" var stängt, men det element som är öppet för tillfället är "
> >"\"%s\""
>
> Jag vet ju inte när eller hur dessa meddelanden dyker upp, men "was 
> closed" kanske skulle översättas med "stängdes" istället, som i att 
> elementet oväntat avslutades/stängdes.

Jag ändrar. Tack!


> >#: glib/gmarkup.c:1588
> >msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
> >msgstr "Dokumentet tog oväntat slut efter ett öppnings-\"<\""
>
> I enl. med nedan föreslås "... slut efter en öppningsklammer \"<\""

Jag ändrar.


> >#: glib/gmarkup.c:1604
> >#, c-format
> >msgid ""
> >"Document ended unexpectedly, expected to see a close angle bracket ending "
> >"the tag <%s/>"
> >msgstr ""
> >"Dokumentet tog oväntat slut, en stängningsklammer föräntades för att avsluta "
> >"taggen <%s/>"
> >
> >[...]
> >
> ># tecknet är ett #: gshell.c:519
> >#: glib/gshell.c:528
> >#, c-format
> >msgid "Text ended just after a '' character. (The text was '%s')"
> >msgstr "Texten slutade efter ett \"\\\"-tecken (texten var \"%s\")."
>
> Jag antar att det här stämmer. Det ser nog bara konstigt ut för en ovan 
> (=mig)?

Jag undersökte det nu. Så här ser koden ut:

 g_set_error (error,
           G_SHELL_ERROR,
           G_SHELL_ERROR_BAD_QUOTING,
           _("Text ended just after a '\' character."
            " (The text was '%s')"),
           command_line);

Ser ut som om de glömt att escape:a det bakvända snedstrecket.
Rapporterade det som http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=72548 nu.
Översättningen är alltså rätt.


> >#: glib/gspawn-win32.c:843 glib/gspawn.c:914
> >#, c-format
> >msgid "Failed to read from child pipe (%s)"
> >msgstr "Misslyckades med att läsa från rör till barnet (%s)"
>
> För att undvika ev. syftningsfel skulle jag skriva "från rör till barn 
> (%s)" istället.

Okej, jag ändrar. Tack!


> (F.ö. tycker jag det är hemskt att föräldrar nuförtiden behöver använda 
> rör för att kommunicera med barn. :-> ) 

;-)


> >#: glib/gspawn-win32.c:931 glib/gspawn.c:1119
> >#, c-format
> >msgid "Failed to change to directory '%s' (%s)"
> >msgstr "Misslyckades med att byta katalog till \"%s\" (%s)"
>
> Jag tycker att "Misslyckades med att byta till katalogen \"%s\" (%s)" är 
> en bättre översättning. 

Jag ändrar. Tackar.


> >#: glib/gspawn.c:1148
> >#, c-format
> >msgid "Failed to fork child process (%s)"
> >msgstr "Misslyckades med att skapa barnprocess (%s)"
>
> Jag har iofs aldrig fork:at, men borde det inte stå ".. att grena 
> barnprocess..."?

Jag tror att anledningen till att det står som det står är att "grena
barnprocess" ger lite syftningsfel. Vad jag förstår är syftet med
meddelandet att meddela att grenandet av en process i en förälderprocess
och en barnprocess misslyckades, inte att man försöker grena en
barnprocess. Visserligen finns risk för syftningsfel även i originalet,
men jag tror att använda "skapa" i detta fall elminerar risken för
felsyftning i översättningen.


> >#~ msgid ""
> >#~ "The hostname of the URI `%s' is contains invalidly escaped characters"
> >#~ msgstr "Värdnamnet för URI:n \"%s\" innehåller felaktigt inbäddade tecken"
> >
> >#~ msgid "The URI `%s' is contains invalidly escaped characters"
> >#~ msgstr "URI:n \"%s\" innehåller ogiltigt inbäddade tecken"
>
> Hmm, innebär ~-tecknen att meddelandena utgår?

Precis. Det innebär att de tidigare funnits i koden och i po-filen, men
att de inte längre finns kvar i koden (eller har kommenterats bort).

Du ska ha tack! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/glib.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.