Re: glib (Gnome2)

From: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Date: 2002-02-25 14:36:33

Christian Rose wrote:

>#: glib/gconvert.c:597 glib/gconvert.c:813 glib/giochannel.c:1289
>#: glib/giochannel.c:2175
>#, c-format
>msgid "Error during conversion: %s"
>msgstr "Fel under konvertering: %s"
>
Borde det inte vara "Fel under konverterande: %s", eller "Fel i 
konvertering: %s". Vad var det som sades om -ing-konstruktioner?

>#: glib/gconvert.c:1632
>#, c-format
>msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
>msgstr "Värdnamnet i URI:n \"%s\" är ogiltig"
>
"... är ogiltigt" (t i slutet)

>
>#: glib/gconvert.c:1648
>#, c-format
>msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
>msgstr "URI:n \"%s\" innehåller ogiltigt inbäddade tecken"
>
inbäddade? Kodade vet jag föreslogs någon gång. Jag, imho, tycker nog 
att inbäddade mer motsvarar embedded.

>
>#: glib/gfileutils.c:479
>#, c-format
>msgid "Failed to get attributes of file '%s': fstat() failed: %s"
>msgstr ""
>"Misslyckades med att få tag på attributen till filen \"%s\": fstat() "
>"misslyckades: %s"
>
Jag skulle nog sagt "attributen på filen", i mening att "till" känns som 
det är något som tillkommer vid sidan av, medans på verkligen sitter/hör 
ihop med filen.

>#: glib/giowin32.c:704 glib/giowin32.c:733
>msgid "Incorrect message size"
>msgstr "Ogiltig meddelandestorlek"
>
Föreslår "Inkorrekt meddelandestorlek"?

>#: glib/giowin32.c:1037 glib/giowin32.c:1090
>msgid "Socket error"
>msgstr "Uttagsfel"
>
Liten fråga: Är det "praxis" att översätta socket med uttag? Annan 
tänkbar översättning skulle kanske kunna vara kontakt.

>#: glib/gmarkup.c:219
>#, c-format
>msgid "Error on line %d char %d: %s"
>msgstr "Fel på rad %d kolumn %d: %s"
>
Liten fråga till: Hur behandlas tabbar i denna situation? (Borde det 
inte stå "tecken" i översättningen?)

>#: glib/gmarkup.c:382
>msgid ""
>"Empty entity '&;' seen; valid entities are: & " < > '"
>msgstr ""
>"Tom enhet \"&;\" hittades, giltiga enheter är: & " < > '"
>
Hmm. Det finns ett svenskt ord - "entitet" - som vid uppslagning i SAOL 
ger väsen, ting, föremål. I min mening, "ett något", dvs en bra 
översättning av "entity" i HTML- och XML-sammanhan.

>
>#: glib/gmarkup.c:392
>#, c-format
>msgid ""
>"Character '%s' is not valid at the start of an entity name; the & character "
>"begins an entity; if this ampersand isn't supposed to be an entity, escape "
>"it as &"
>msgstr ""
>"Tecknet \"%s\" är inte giltigt i början på ett enhetsnamn. Tecknet & inleder "
>"en enhet; om detta &-tecken inte ska vara en enhet måste du skriva om det "
>"som &"
>
Jag föreslår användandet av entitet och att byta plats på punkten och 
semikolonet:
"Tecknet \"%s\" är inte giltigt i början på ett entitetsnamn; tecknet & 
inleder "
"en entitet. Om detta &-tecken inte skall markera en entitet måste du 
skriva om det "
"som &"
(Dessutom kanske det borde avslutas med en punkt, även i originalet?)

>
>#: glib/gmarkup.c:428
>#, c-format
>msgid "Character '%s' is not valid inside an entity name"
>msgstr "Tecknet \"%s\" är inte giltigt inuti ett enhetsnamn"
>
Motsvarande här. Återkommer xx

>#: glib/gmarkup.c:1161
>#, c-format
>msgid ""
>"Odd character '%s', expected a '>' or '/' character to end the start tag of "
>"element '%s', or optionally an attribute; perhaps you used an invalid "
>"character in an attribute name"
>msgstr ""
>"Konstigt tecken \"%s\", ett \">\"- eller \"/\"-tecken förväntades för att "
>"avsluta starttaggen för elementet \"%s\", eller ett valfritt attribut. Du "
>"kanske använde ett ogiltigt tecken i ett attributnamn"
>
rad 2: "..., eller möjligtvis ett attribut. "
"Du kanske..."

>#: glib/gmarkup.c:1384
>#, c-format
>msgid ""
>"'%s' is not a valid character following the characters '</'; '%s' may not "
>"begin an element name"
>msgstr ""
>"\"%s\" är inte ett giltigt tecken efter tecknen \"</\". \"%s\" får inte "
>"inleda ett elementnamn"
>
Ordet may har översatts lite inkonsekvent. I de andra 
"oväntade-tecken-felen" tror jag du översatt "may not begin" med "kan 
inte inleda" . Jag tycker dock att "får inte" är en bättre översättning 
i de här fallen.

>#: glib/gmarkup.c:1422
>#, c-format
>msgid ""
>"'%s' is not a valid character following the close element name '%s'; the "
>"allowed character is '>'"
>msgstr ""
>"\"%s\" är inte ett giltigt tecken efter stängelementnamnet \"%s\". Det "
>"giltiga tecknet är \">\""
>
Föreslår att "giltiga tecknet" ersätts av "tillåtna tecknet".

>
>#: glib/gmarkup.c:1433
>#, c-format
>msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
>msgstr "Elementet \"%s\" var stängt, inget element är öppet för tillfället"
>
>#: glib/gmarkup.c:1442
>#, c-format
>msgid "Element '%s' was closed, but the currently open element is '%s'"
>msgstr ""
>"Elementet \"%s\" var stängt, men det element som är öppet för tillfället är "
>"\"%s\""
>
Jag vet ju inte när eller hur dessa meddelanden dyker upp, men "was 
closed" kanske skulle översättas med "stängdes" istället, som i att 
elementet oväntat avslutades/stängdes.

>#: glib/gmarkup.c:1588
>msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
>msgstr "Dokumentet tog oväntat slut efter ett öppnings-\"<\""
>
I enl. med nedan föreslås "... slut efter en öppningsklammer \"<\""

>#: glib/gmarkup.c:1604
>#, c-format
>msgid ""
>"Document ended unexpectedly, expected to see a close angle bracket ending "
>"the tag <%s/>"
>msgstr ""
>"Dokumentet tog oväntat slut, en stängningsklammer föräntades för att avsluta "
>"taggen <%s/>"
>
>[...]
>
># tecknet är ett #: gshell.c:519
>#: glib/gshell.c:528
>#, c-format
>msgid "Text ended just after a '' character. (The text was '%s')"
>msgstr "Texten slutade efter ett \"\\\"-tecken (texten var \"%s\")."
>
Jag antar att det här stämmer. Det ser nog bara konstigt ut för en ovan 
(=mig)?

>#: glib/gspawn-win32.c:843 glib/gspawn.c:914
>#, c-format
>msgid "Failed to read from child pipe (%s)"
>msgstr "Misslyckades med att läsa från rör till barnet (%s)"
>
För att undvika ev. syftningsfel skulle jag skriva "från rör till barn 
(%s)" istället.
(F.ö. tycker jag det är hemskt att föräldrar nuförtiden behöver använda 
rör för att kommunicera med barn. :-> ) 

>#: glib/gspawn-win32.c:931 glib/gspawn.c:1119
>#, c-format
>msgid "Failed to change to directory '%s' (%s)"
>msgstr "Misslyckades med att byta katalog till \"%s\" (%s)"
>
Jag tycker att "Misslyckades med att byta till katalogen \"%s\" (%s)" är 
en bättre översättning. 

>
>#: glib/gspawn.c:1148
>#, c-format
>msgid "Failed to fork child process (%s)"
>msgstr "Misslyckades med att skapa barnprocess (%s)"
>
Jag har iofs aldrig fork:at, men borde det inte stå ".. att grena 
barnprocess..."?

>#~ msgid ""
>#~ "The hostname of the URI `%s' is contains invalidly escaped characters"
>#~ msgstr "Värdnamnet för URI:n \"%s\" innehåller felaktigt inbäddade tecken"
>
>#~ msgid "The URI `%s' is contains invalidly escaped characters"
>#~ msgstr "URI:n \"%s\" innehåller ogiltigt inbäddade tecken"
>
Hmm, innebär ~-tecknen att meddelandena utgår? Var ju  ingen vacker 
engelska där :)

VH,
    Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.