gtk+ (Gnome2)

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-02-25 14:55:00

Christian Rose writes:
> Mycket snart kommer som sagt GTK+ 2.0, sć det vore bra om denna kunde
> granskas. Tack pć förhand! Filen finns även pć
> http://www.menthos.com/po/gnome/gtk+.sv.po.
> 
> 
> Christian
> # Swedish messages for GTK+.
> # Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
> # Tomas Ögren <stric@ing.umu.se>, 1999.
> # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000, 2001, 2002.
> #
> # $Id: sv.po,v 1.51 2002/02/25 09:35:40 menthos Exp $
> #
> msgid ""
> msgstr ""
> "Project-Id-Version: gtk+\n"
> "POT-Creation-Date: 2002-02-25 10:34+0100\n"
> "PO-Revision-Date: 2002-02-25 10:34+0100\n"
> "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
> "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
> "MIME-Version: 1.0\n"
> "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
> "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
> 
> #: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:144 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:551
> #, c-format
> msgid "Failed to open file '%s': %s"
> msgstr "Misslyckades med att öppna filen \"%s\": %s"
> 
> #: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:155 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:561
> #, c-format
> msgid "Image file '%s' contains no data"
> msgstr "Bildfilen \"%s\" innehÄller ingen data"
> 
> #: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:183
> #, c-format
> msgid "Don't know how to load the animation in file '%s'"
> msgstr "Vet inte hur man lÀser in animationen i filen \"%s\""
> 
> #: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:205 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:606
> #, c-format
> msgid ""
> "Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
> msgstr ""
> "Misslyckades med att lÀsa in bilden \"%s\": anledningen Àr okÀnd, troligtvis "
> "en trasig bildfil"
> 
> #: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:233
> #, c-format
> msgid ""
> "Failed to load animation '%s': reason not known, probably a corrupt "
> "animation file"
> msgstr ""
> "Misslyckades med att lÀsa in animationen \"%s\": anledningen Àr okÀnd, "
> "troligtvis en trasig animationsfil"
> 
> #: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:324
> #, c-format
> msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
> msgstr "Kan inte lÀsa in bildinlÀsningsmodulen: %s: %s"
> 
> #: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:343
> #, c-format
> msgid ""
> "Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
> "from a different GTK version?"
> msgstr ""
> "BildinlÀsningsmodulen %s exporterar inte rÀtt grÀnssnitt; den kanske Àr frÄn "
> "en annan GTK-version?"
> 
> #: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:460 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:486
> #, c-format
> msgid "Image type '%s' is not supported"
> msgstr "Bildtypen \"%s\" stöds inte"
> 
> #: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:508
> #, c-format
> msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
> msgstr "Kunde inte kÀnna igen bildfilformatet pÄ filen \"%s\""
> 
> #: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:514
> msgid "Unrecognized image file format"
> msgstr "OkÀnt bildfilformat"
> 
> #: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:584
> #, c-format
> msgid "Don't know how to load the image in file '%s'"
> msgstr "Vet inte hur man lÀser in bilden i filen \"%s\""
> 
> #: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:617
> #, c-format
> msgid "Failed to load image '%s': %s"
> msgstr "Misslyckades med att lÀsa in bilden \"%s\": %s"
> 
> #: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:722
> #, c-format
> msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
> msgstr "Detta bygge av gdk-pixbuf stöder inte sparande av bildformatet: %s"
> 
> #: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:829
> #, c-format
> msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
> msgstr "Misslyckades med att öppna \"%s\" för skrivning: %s"
> 
> #: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:850
> #, c-format
> msgid ""
> "Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: %"
> "s"
> msgstr ""
> "Misslyckades med att stÀnga \"%s\" vid skrivning av bilden, all data kanske "
> "inte har sparats korrekt: %s"
> 
> #: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:250
> #, c-format
> msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
> msgstr "Inkrementell inlÀsning av bildtypen \"%s\" stöds inte"
> 
> #: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:273 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:374
> #, c-format
> msgid ""
> "Internal error: Image loader module '%s' failed to begin loading an image, "
> "but didn't give a reason for the failure"
> msgstr ""
> "Internt fel: BildinlÀsningsmodulen \"%s\" misslyckades med att lÀsa in en "
> "bild, men gav inte en anledning till misslyckandet"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-bmp.c:267
> msgid "BMP image has unsupported header size"
> msgstr "BMP-bilden har huvudstorlek som inte stöds"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-bmp.c:292 gdk-pixbuf/io-bmp.c:315
> msgid "BMP image has bogus header data"
> msgstr "BMP-bilden har felaktig huvuddata"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-bmp.c:341
> msgid "Not enough memory to load bitmap image"
> msgstr "Inte tillrÀckligt med minne för att lÀsa in bilden"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-ico.c:207
> #, c-format
> msgid "Failure reading ICO: %s"
> msgstr "Misslyckades med att lÀsa ICO: %s"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-ico.c:224
> msgid "ICO file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
> msgstr "ICO-filen saknade en del data (den kanske klipptes pÄ nÄgot sÀtt?)"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-ico.c:262 gdk-pixbuf/io-ico.c:318 gdk-pixbuf/io-ico.c:381
> #: gdk-pixbuf/io-ico.c:443 gdk-pixbuf/io-ico.c:460
> msgid "Not enough memory to load icon"
> msgstr "Inte tillrÀckligt med minne för att lÀsa in ikonen"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-ico.c:303
> msgid "Invalid header in icon"
> msgstr "Ogiltigt huvud i ikon"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-ico.c:340
> msgid "Icon has zero width"
> msgstr "Ikonen har ingen bredd"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-ico.c:350
> msgid "Icon has zero height"
> msgstr "Ikonen har ingen höjd"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-ico.c:395
> msgid "Compressed icons are not supported"
> msgstr "Komprimerade ikoner stöds inte"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-ico.c:428
> msgid "Unsupported icon type"
> msgstr "Ikontypen stöds inte"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-ico.c:499
> msgid "Not enough memory to load ICO file"
> msgstr "Inte tillrÀckligt med minne för att lÀsa in ICO-filen"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-gif.c:218
> #, c-format
> msgid "Failure reading GIF: %s"
> msgstr "Misslyckades med att lÀsa GIF: %s"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-gif.c:460 gdk-pixbuf/io-gif.c:1371 gdk-pixbuf/io-gif.c:1530
> msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
> msgstr "GIF-filen saknade en del data (den kanske klipptes pÄ nÄgot sÀtt?)"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-gif.c:469
> #, c-format
> msgid "Internal error in the GIF loader (%s)"
> msgstr "Internt fel i GIF-inlÀsaren (%s)"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-gif.c:592
> msgid "GIF image loader can't understand this image."
> msgstr "GIF-bildinlÀsaren kan inte förstÄ denna bild."
> 
> #: gdk-pixbuf/io-gif.c:621
> msgid "Bad code encountered"
> msgstr "Felaktig kod pÄtrÀffades"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-gif.c:630
> msgid "Circular table entry in GIF file"
> msgstr "CirkulÀr tabellpost i GIF-filen"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-gif.c:762 gdk-pixbuf/io-gif.c:1359 gdk-pixbuf/io-gif.c:1404
> #: gdk-pixbuf/io-gif.c:1518
> msgid "Not enough memory to load GIF file"
> msgstr "Inte tillrÀckligt med minne för att lÀsa in GIF-filen"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-gif.c:1009
> msgid "GIF image is corrupt (incorrect LZW compression)"
> msgstr "GIF-bilden Àr trasig (felaktig LZW-komprimering)"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-gif.c:1059
> msgid "File does not appear to be a GIF file"
> msgstr "Filen verkar inte vara en GIF-fil"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-gif.c:1071
> #, c-format
> msgid "Version %s of the GIF file format is not supported"
> msgstr "Version %s av GIF-filformatet stöds inte"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-gif.c:1146
> msgid "GIF image contained a frame appearing outside the image bounds."
> msgstr "GIF-bilden innehöll en ram som var utanför bildens grÀnser."
> 
> #: gdk-pixbuf/io-gif.c:1162
> msgid "First frame of GIF image had 'revert to previous' as its disposal mode."
> msgstr ""
> "Första ramen i GIF-bilden hade \"ÄtergÄ till föregÄende\" som dess "
> "förÀndringslÀge."
> 
> #: gdk-pixbuf/io-gif.c:1197
> msgid ""
> "GIF image has no global colormap, and a frame inside it has no local "
> "colormap."
> msgstr ""
> "GIF-bilden har ingen global fÀrgkarta, och en ram i den saknar lokal "
> "fÀrgkarta."
> 
> #: gdk-pixbuf/io-gif.c:1426
> msgid "GIF image was truncated or incomplete."
> msgstr "GIF-bilden var trunkerad eller ofullstÀndig."
> 
> #: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:125
> #, c-format
> msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
> msgstr "Fel vid tolkning av JPEG-fil (%s)"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:234
> msgid ""
> "Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
> "memory"
> msgstr ""
> "Inte tillrÀckligt med minne för att lÀsa in bild, försök att avsluta nÄgra "
> "program för att frigöra minne"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:345 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:538 gdk-pixbuf/io-jpeg.c:710
> msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
> msgstr "Kunde inte allokera minne för inlÀsning av JPEG-fil"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:664
> #, c-format
> msgid ""
> "JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
> "parsed."
> msgstr ""
> "JPEG-kvaliteten mÄste vara ett vÀrde mellan 0 och 100; vÀrdet \"%s\" kunde "
> "inte tolkas."
> 
> #: gdk-pixbuf/io-jpeg.c:679
> #, c-format
> msgid ""
> "JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
> msgstr ""
> "JPEG-kvaliteten mÄste vara ett vÀrde mellan 0 och 100; vÀrdet \"%d\" Àr inte "
> "tillÄtet."
> 
> #: gdk-pixbuf/io-png.c:161
> #, c-format
> msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
> msgstr "Ödesdigert fel i PNG-bildfil: %s"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-png.c:273
> msgid "Insufficient memory to load PNG file"
> msgstr "Inte tillrÀckligt med minne för att lÀsa in PNG-fil"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-png.c:591
> #, c-format
> msgid ""
> "Insufficient memory to store a %ld by %ld image; try exiting some "
> "applications to reduce memory usage"
> msgstr ""
> "Inte tillrĂ€ckligt med minne för att lagra en %ld × %ld stor bild; försök att "
> "avsluta nÄgra program för att frigöra minne"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-png.c:642
> msgid "Fatal error reading PNG image file"
> msgstr "Ödesdigert fel vid lĂ€sning av PNG-bildfil"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-png.c:691
> #, c-format
> msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
> msgstr "Ödesdigert fel vid lĂ€sning av PNG-bildfil: %s"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-png.c:757
> msgid ""
> "Keys for PNG tEXt chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
> msgstr "Nycklar för PNG-tEXt-stycken mÄste ha minst 1 och som mest 79 tecken."
> 
> #: gdk-pixbuf/io-png.c:765
> msgid "Keys for PNG tEXt chunks must be ASCII characters."
> msgstr "Nycklar för PNG-tEXt-stycken mÄste vara ASCII-tecken."
> 
> #: gdk-pixbuf/io-png.c:786
> msgid "Value for PNG tEXt chunk can not be converted to ISO-8859-1 encoding."
> msgstr ""
> "VÀrdet för ett PNG-tEXt-stycke kan inte konverteras till ISO-8859-1-kodning."
> 
> #: gdk-pixbuf/io-pnm.c:254
> msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
> msgstr "PNM-inlÀsaren förvÀntade ett heltal, men fick inte"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-pnm.c:286
> msgid "PNM file has an incorrect initial byte"
> msgstr "PNM-filen har en ogiltig första byte"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-pnm.c:316
> msgid "PNM file is not in a recognized PNM subformat"
> msgstr "PNM-filen Àr inte i ett kÀnt underformat av PNM"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-pnm.c:341
> msgid "PNM file has an image width of 0"
> msgstr "PNM-filens bildbredd Àr 0"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-pnm.c:362
> msgid "PNM file has an image height of 0"
> msgstr "PNM-filens bildhöjd Àr 0"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-pnm.c:385
> msgid "Maximum color value in PNM file is 0"
> msgstr "Maximala fÀrgvÀrdet i PNM-filen Àr 0"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-pnm.c:393
> msgid "Maximum color value in PNM file is too large"
> msgstr "Maximala fÀrgvÀrdet i PNM-filen Àr för stort"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-pnm.c:401
> msgid "Can't handle PNM files with maximum color values greater than 255"
> msgstr "Kan inte hantera PNM-filer med maximala fÀrgvÀrden större Àn 255"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-pnm.c:440 gdk-pixbuf/io-pnm.c:468 gdk-pixbuf/io-pnm.c:500
> msgid "Raw PNM image type is invalid"
> msgstr "RÄa PNM-bildtypen Àr ogiltig"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-pnm.c:560 gdk-pixbuf/io-pnm.c:602
> msgid "PNM image format is invalid"
> msgstr "PNM-bildformatet Àr ogiltigt"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-pnm.c:661
> msgid "PNM image loader does not support this PNM subformat"
> msgstr "PNM-bildinlÀsaren stöder inte detta underformat av PNM"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-pnm.c:716
> msgid "Premature end-of-file encountered"
> msgstr "För tidigt filslut pÄtrÀffades"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-pnm.c:748 gdk-pixbuf/io-pnm.c:967
> msgid "Raw PNM formats require exactly one whitespace before sample data"
> msgstr "RÄa PNM-format krÀver precis ett blanktecken innan provdata"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-pnm.c:775
> msgid "Can't allocate memory for loading PNM image"
> msgstr "Kan inte allokera minne för inlÀsning av PNM-bild"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-pnm.c:824
> msgid "Insufficient memory to load PNM context struct"
> msgstr "Inte tillrÀckligt med minne för att lÀsa in PNM-sammanhangsstruktur"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-pnm.c:874
> msgid "Unexpected end of PNM image data"
> msgstr "OvÀntat slut pÄ PNM-bilddata"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-pnm.c:996
> msgid "Insufficient memory to load PNM file"
> msgstr "Inte tillrÀckligt med minne för att lÀsa in PNM-fil"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-tga.c:157
> msgid "Can't allocate memory for IOBuffer struct"
> msgstr "Kan inte allokera minne för IOBuffer-struct"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-tga.c:176
> msgid "Can't allocate memory for IOBuffer data"
> msgstr "Kan inte allokera minne för IOBuffer-data"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-tga.c:187
> msgid "Can't realloc IOBuffer data"
> msgstr "Kan inte omallokera IOBuffer-data"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-tga.c:216
> msgid "Can't allocate temporary IOBuffer data"
> msgstr "Kan inte allokera temporÀr IOBuffer-data"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-tga.c:249
> msgid "fread() failed -- premature end-of-file probably encountered"
> msgstr "fread() misslyckades -- för tidigt filslut troligen pÄtrÀffat"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-tga.c:259
> msgid "fseek() failed -- premature end-of-file probably encountered"
> msgstr "fseek() misslyckades -- för tidigt filslut troligen pÄtrÀffat"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-tga.c:288
> msgid "Can't allocate new pixbuf"
> msgstr "Kan inte allokera ny pixbuf"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-tga.c:557
> msgid "Can't allocate colormap structure"
> msgstr "Kan inte allokera fÀrgkartestruktur"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-tga.c:564
> msgid "Can't allocate colormap entries"
> msgstr "Kan inte allokera fÀrgkarteposter"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-tga.c:587
> msgid "Unexpected bitdepth for colormap entries"
> msgstr "OvÀntat bitdjup för fÀrgkarteposter"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-tga.c:607
> msgid "Can't allocate TGA header memory"
> msgstr "Kan inte allokera TGA-huvudmeny"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-tga.c:618
> msgid "TGA image has invalid dimensions"
> msgstr "TGA-bilden har ogiltiga dimensioner"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-tga.c:624
> msgid "TGA image comment length is too long"
> msgstr "KommentarlÀngden för TGA-bilden Àr för lÄng"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-tga.c:633 gdk-pixbuf/io-tga.c:647
> msgid "TGA image type not supported"
> msgstr "TGA-bildtypen stöds inte"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-tga.c:692
> msgid "Can't allocate memory for TGA context struct"
> msgstr "Kan inte allokera minne för TGA-kontextstruct"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-tga.c:756
> msgid "Excess data in file"
> msgstr "För mycket data i fil"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-tga.c:798
> msgid "Can't allocate memory for TGA header"
> msgstr "Kan inte allokera minne för TGA-huvud"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-tga.c:808
> msgid "Too big value in the infolen field of TGA header."
> msgstr "För stort vÀrde i infolen-fÀltet i TGA-huvud."
> 
> #: gdk-pixbuf/io-tga.c:832
> msgid "Can't allocate memory for TGA cmap temporary buffer"
> msgstr "Kan inte allokera minne för temporÀr TGA-cmap-buffert"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-tga.c:844
> msgid "Can't allocate memory for TGA colormap struct"
> msgstr "Kan inte allokera minne för TGA-fÀrgkartestruct"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-tga.c:853
> msgid "Can't allocate memory for TGA colormap entries"
> msgstr "Kan inte allokera minne för TGA-fÀrgkarteposter"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-tga.c:863
> msgid "Unexpected bitdepth for TGA colormap"
> msgstr "OvÀntat bitdjup för TGA-fÀrgkarta"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-tga.c:903
> msgid "Pseudo-Color image without colormap"
> msgstr "Pseudo-Color-bild utan fÀrgkarta"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-tga.c:910
> msgid "Can't seek to image offset -- end-of-file probably encountered"
> msgstr "Kan inte spola till bildavstÄnd -- filslut troligen pÄtrÀffat"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-tga.c:919 gdk-pixbuf/io-tga.c:1015 gdk-pixbuf/io-tga.c:1081
> msgid "Can't allocate pixbuf"
> msgstr "Kan inte allokera pixbuf"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-tga.c:1147 gdk-pixbuf/io-tga.c:1176
> msgid "Unsupported TGA image type"
> msgstr "TGA-bildtypen stöds inte"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-tiff.c:152
> msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
> msgstr "Kunde inte fÄ tag i bildbredden (felaktig TIFF-fil)"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-tiff.c:159
> msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
> msgstr "Kunde inte fÄ tag i bildhöjden (felaktig TIFF-fil)"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-tiff.c:169
> msgid "Width or height of TIFF image is zero"
> msgstr "Bredden eller höjden pÄ TIFF-bilden Àr noll"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-tiff.c:178 gdk-pixbuf/io-tiff.c:194 gdk-pixbuf/io-tiff.c:482
> msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
> msgstr "Inte tillrÀckligt med minne för att öppna TIFF-fil"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-tiff.c:201
> msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
> msgstr "Misslyckades med att lÀsa in RGB-data frÄn TIFF-fil"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-tiff.c:270
> msgid "Failed to open TIFF image"
> msgstr "Misslyckades med att öppna TIFF-bild"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-tiff.c:283
> msgid "TIFFClose operation failed"
> msgstr "HĂ€ndelsen TIFFClose misslyckades"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-tiff.c:416 gdk-pixbuf/io-tiff.c:430
> msgid "Failed to load TIFF image"
> msgstr "Misslyckades med att lÀsa in TIFF-bild"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:278
> msgid "Image has zero width"
> msgstr "Bilden har ingen bredd"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:296
> msgid "Image has zero height"
> msgstr "Bilden har ingen höjd"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:307
> msgid "Not enough memory to load image"
> msgstr "Inte tillrÀckligt med minne för att lÀsa in bilden"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-wbmp.c:365
> msgid "Couldn't save the rest"
> msgstr "Kunde inte spara resten"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-xbm.c:283
> msgid "Invalid XBM file"
> msgstr "Ogiltig XBM-fil"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-xbm.c:293
> msgid "Insufficient memory to load XBM image file"
> msgstr "Inte tillrÀckligt med minne för att lÀsa in XBM-bildfil"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-xbm.c:427
> msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
> msgstr "Misslyckades med att skriva till temporÀr fil vid inlÀsning av XBM-fil"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1235
> msgid "No XPM header found"
> msgstr "Inget XPM-huvud hittades"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1243
> msgid "XPM file has image width <= 0"
> msgstr "XPM-filen har bildbredd <= 0"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1251
> msgid "XPM file has image height <= 0"
> msgstr "XPM-filen har bildhöjd <= 0"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1259
> msgid "XPM file has invalid number of colors"
> msgstr "XPM-filen har ogiltigt antal fÀrger"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1267
> msgid "XPM has invalid number of chars per pixel"
> msgstr "XPM har ogiltigt antal tecken per bildpunkt"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1285
> msgid "Can't read XPM colormap"
> msgstr "Kan inte lÀsa XPM-fÀrgkarta"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1326
> msgid "Can't allocate memory for loading XPM image"
> msgstr "Kan inte allokera minne för inlÀsning av XPM-bild"
> 
> #: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1509
> msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
> msgstr "Misslyckades med skrivning till temporÀr fil vid inlÀsning av XPM-bild"
> 
> #: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:146
> msgid "Image header corrupt"
> msgstr "Bildhuvudet Àr trasigt"
> 
> #: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:151
> msgid "Image format unknown"
> msgstr "Bildformatet Àr okÀnt"
> 
> #: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:156 gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:457
> msgid "Image pixel data corrupt"
> msgstr "Bildpunktsdata Àr trasigt"
> 
> #: gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:403
> #, c-format
> msgid "failed to allocate image buffer of %u bytes"
> msgstr "misslyckades med att allokera bildbuffert pÄ %u byte"
> 
> #: gtk/gtkaccellabel.c:121
> msgid "Accelerator Closure"
> msgstr "GenvÀgsstÀngning"
> 
> #: gtk/gtkaccellabel.c:122
> msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
> msgstr "StÀngningen att övervakas för genvÀgsÀndringar"
> 
> #: gtk/gtkaccellabel.c:128
> msgid "Accelerator Widget"
> msgstr "GenvÀgswidget"
> 
> #: gtk/gtkaccellabel.c:129
> msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
> msgstr "Widgeten att övervakas för genvÀgsÀndringar"
> 
> #: gtk/gtkalignment.c:102
> msgid "Horizontal alignment"
> msgstr "Horisontell justering"
> 
> #: gtk/gtkalignment.c:103
> msgid ""
> "Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
> "right aligned"
> msgstr ""
> "Horisontell position av barnet i tillgÀngligt utrymme. 0,0 Àr "
> "vÀnsterjusterat, 1,0 Àr högerjusterat"
> 
> #: gtk/gtkalignment.c:112
> msgid "Vertical alignment"
> msgstr "Vertikal justering"
> 
> #: gtk/gtkalignment.c:113
> msgid ""
> "Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
> "bottom aligned"
> msgstr ""
> "Vertikal position av barnet i tillgÀngligt utrymme. 0,0 Àr "
> "överkantsjusterat, 1,0 Àr nederkantsjusterat"
> 
> #: gtk/gtkalignment.c:121
> msgid "Horizontal scale"
> msgstr "Horisontell skala"
> 
> #: gtk/gtkalignment.c:122
> msgid ""
> "If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
> "of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
> msgstr ""
> "Om tillgÀngligt horisontellt utrymme Àr större Àn vad som krÀvs för barnet, "
> "Àr detta hur mycket av det som ska anvÀndas för barnet. 0,0 betyder inget, "
> "1,0 betyder allt"
> 
> #: gtk/gtkalignment.c:130
> msgid "Vertical scale"
> msgstr "Vertikal skala"
> 
> #: gtk/gtkalignment.c:131
> msgid ""
> "If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
> "it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
> msgstr ""
> "Om tillgÀngligt vertikalt utrymme Àr större Àn vad som krÀvs för barnet, Àr "
> "detta hur mycket av det som ska anvÀndas för barnet. 0,0 betyder inget, 1,0 "
> "betyder allt"
> 
> #: gtk/gtkarrow.c:98
> msgid "Arrow direction"
> msgstr "Pilriktning"
> 
> #: gtk/gtkarrow.c:99
> msgid "The direction the arrow should point"
> msgstr "Riktningen som pilen ska peka"
> 
> #: gtk/gtkarrow.c:106
> msgid "Arrow shadow"
> msgstr "Pilskugga"
> 
> #: gtk/gtkarrow.c:107
> msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
> msgstr "Utseende pÄ skuggan som omger pilen"
> 
> #: gtk/gtkaspectframe.c:107
> msgid "Horizontal Alignment"
> msgstr "Horisontell justering"
> 
> #: gtk/gtkaspectframe.c:108
> msgid "X alignment of the child"
> msgstr "X-justering pÄ barnet"
> 
> #: gtk/gtkaspectframe.c:114
> msgid "Vertical Alignment"
> msgstr "Vertikal justering"
> 
> #: gtk/gtkaspectframe.c:115
> msgid "Y alignment of the child"
> msgstr "Y-justering av barnet"
> 
> #: gtk/gtkaspectframe.c:121
> msgid "Ratio"
> msgstr "FörhÄllande"
> 
> #: gtk/gtkaspectframe.c:122
> msgid "Aspect ratio if obey_child is FALSE"
> msgstr "ProportionsförhÄllande om obey_child Àr FALSKT"
> 
> #: gtk/gtkaspectframe.c:128
> msgid "Obey child"
> msgstr "Lyd barn"
> 
> #: gtk/gtkaspectframe.c:129
> msgid "Force aspect ratio to match that of the frame's child"
> msgstr "Tvinga proportionsförhÄllande för att matcha den av ramens barn"
> 
> #: gtk/gtkbbox.c:115
> msgid "Minimum child width"
> msgstr "Minsta bredd pÄ barn"
> 
> #: gtk/gtkbbox.c:116
> msgid "Minimum width of buttons inside the box"
> msgstr "Minsta bredd pÄ knappar inuti rutan"
> 
> #: gtk/gtkbbox.c:124
> msgid "Minimum child height"
> msgstr "Minsta höjd pÄ barn"
> 
> #: gtk/gtkbbox.c:125
> msgid "Minimum height of buttons inside the box"
> msgstr "Minsta höjd pÄ knappar inuti rutan"
> 
> #: gtk/gtkbbox.c:133
> msgid "Child internal width padding"
> msgstr "Intern utfyllnad i bredd mellan barn"
> 
> #: gtk/gtkbbox.c:134
> msgid "Amount to increase child's size on either side"
> msgstr "MÀngd att minska barnens storlek pÄ var sida"
> 
> #: gtk/gtkbbox.c:142
> msgid "Child internal height padding"
> msgstr "Intern utfyllnad i höjd mellan barn"
> 
> #: gtk/gtkbbox.c:143
> msgid "Amount to increase child's size on the top and bottom"
> msgstr "MÀngd att minska barnens storlek överst och nederst"
> 
> #: gtk/gtkbbox.c:151
> msgid "Layout style"
> msgstr "Utseendestil"
> 
> #: gtk/gtkbbox.c:152
> msgid ""
> "How to layout the buttons in the box. Possible values are default, spread, "
> "edge, start and end"
> msgstr ""
> "Hur knappar ska placeras ut i rutan. Möjliga vÀrden Àr standard, spridd, "
> "kant, start och slut"
> 
> #: gtk/gtkbbox.c:160
> msgid "Secondary"
> msgstr "SekundÀr"
> 
> #: gtk/gtkbbox.c:161
> msgid ""
> "If TRUE, the child appears in a secondary group of children, suitable for, e."
> "g., help buttons."
> msgstr ""
> "Om SANT kommer barnet att visas i en sekundÀr grupp med barn. AnvÀndbart "
> "exempelvis för hjÀlpknappar."
> 
> #: gtk/gtkbox.c:125
> msgid "Spacing"
> msgstr "Mellanrum"
> 
> #: gtk/gtkbox.c:126
> msgid "The amount of space between children."
> msgstr "MĂ€ngden mellanrum mellan barn."
> 
> #: gtk/gtkbox.c:135 gtk/gtknotebook.c:434
> msgid "Homogeneous"
> msgstr "Homogena"
> 
> #: gtk/gtkbox.c:136
> msgid "Whether the children should all be the same size."
> msgstr "Huruvida barnen allihop ska vara av samma storlek."
> 
> #: gtk/gtkbutton.c:189 gtk/gtkframe.c:125 gtk/gtklabel.c:281
> msgid "Label"
> msgstr "Etikett"
> 
> #: gtk/gtkbutton.c:190
> msgid ""
> "Text of the label widget inside the button, if the button contains a label "
> "widget."
> msgstr ""
> "Texten pÄ etikettwidgeten inuti knappen, om knappen innehÄller en "
> "etikettwidget."
> 
> #: gtk/gtkbutton.c:197 gtk/gtklabel.c:302
> msgid "Use underline"
> msgstr "AnvÀnd understrykning"
> 
> #: gtk/gtkbutton.c:198 gtk/gtklabel.c:303
> msgid ""
> "If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
> "for the mnemonic accelerator key"
> msgstr ""
> "Om detta Àr angivet kommer en understrykning i texten att indikera att nÀsta "
> "tecken ska anvÀndas som en genvÀgstangent"
> 
> #: gtk/gtkbutton.c:205
> msgid "Use stock"
> msgstr "AnvÀnd standard"
> 
> #: gtk/gtkbutton.c:206
> msgid ""
> "If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed"
> msgstr ""
> "Om detta Àr angivet kommer etiketten att anvÀndas för att plocka ett "
> "standardobjekt istÀllet för att visas"
> 
> #: gtk/gtkbutton.c:213
> msgid "Border relief"
> msgstr "Kantrelief"
> 
> #: gtk/gtkbutton.c:214
> msgid "The border relief style."
> msgstr "Reliefstilen pÄ kansten."
> 
> #: gtk/gtkbutton.c:265
> msgid "Default Spacing"
> msgstr "Standardmellanrum"
> 
> #: gtk/gtkbutton.c:266
> msgid "Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons"
> msgstr "Extra mellanrum att lÀgga till för alla CAN_DEFAULT-knappar"
> 
> #: gtk/gtkbutton.c:272
> msgid "Default Outside Spacing"
> msgstr "Standardmellanrum pÄ utsidan"
> 
> #: gtk/gtkbutton.c:273
> msgid ""
> "Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons that is always drawn outside the "
> "border"
> msgstr ""
> "Extra mellanrum att lÀgga till för CAN_DEFAULT-knappar som alltid visas "
> "utanför kanten"
> 
> #: gtk/gtkbutton.c:278
> msgid "Child X Displacement"
> msgstr "X-förflyttning av barn"
> 
> #: gtk/gtkbutton.c:279
> msgid ""
> "How far in the x direction to move the child when the button is depressed"
> msgstr "Hur lÄngt bort i x-riktingen barnet ska flyttas dÄ knappen trycks ned"
> 
> #: gtk/gtkbutton.c:286
> msgid "Child Y Displacement"
> msgstr "Y-förflyttning av barn"
> 
> #: gtk/gtkbutton.c:287
> msgid ""
> "How far in the y direction to move the child when the button is depressed"
> msgstr "Hur lÄngt bort i y-riktningen barnet ska flyttas dÄ knappen trycks ned"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderer.c:103
> msgid "mode"
> msgstr "lÀge"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderer.c:104
> msgid "Editable mode of the CellRenderer"
> msgstr "Redigerbart lÀge av CellRenderer"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderer.c:113
> msgid "visible"
> msgstr "synlig"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderer.c:114
> msgid "Display the cell"
> msgstr "Visa cellen"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderer.c:122
> msgid "xalign"
> msgstr "xjustering"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderer.c:123
> msgid "The x-align."
> msgstr "X-justeringen."
> 
> #: gtk/gtkcellrenderer.c:133
> msgid "yalign"
> msgstr "yjustering"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderer.c:134
> msgid "The y-align."
> msgstr "Y-justeringen."
> 
> #: gtk/gtkcellrenderer.c:144
> msgid "xpad"
> msgstr "xutfyllnad"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderer.c:145
> msgid "The xpad."
> msgstr "X-utfyllnaden."
> 
> #: gtk/gtkcellrenderer.c:155
> msgid "ypad"
> msgstr "yutfyllnad"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderer.c:156
> msgid "The ypad."
> msgstr "Y-utfyllnaden."
> 
> #: gtk/gtkcellrenderer.c:166
> msgid "width"
> msgstr "bredd"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderer.c:167
> msgid "The fixed width."
> msgstr "Den fasta bredden."
> 
> #: gtk/gtkcellrenderer.c:177
> msgid "height"
> msgstr "höjd"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderer.c:178
> msgid "The fixed height."
> msgstr "Den fasta höjden."
> 
> #: gtk/gtkcellrenderer.c:188
> msgid "Is Expander"
> msgstr "Är expanderare"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderer.c:189
> msgid "Row has children."
> msgstr "Rad har barn."
> 
> #: gtk/gtkcellrenderer.c:198
> msgid "Is Expanded"
> msgstr "Är utökad"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderer.c:199
> msgid "Row is an expander row, and is expanded"
> msgstr "Raden Àr utökningsrad, och Àr utökad"
> 
> #: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:104
> msgid "Pixbuf Object"
> msgstr "Pixbuf-objekt"
> 
> #: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:105
> msgid "The pixbuf to render."
> msgstr "Pixbuf:en att rendera."
> 
> #: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:113
> msgid "Pixbuf Expander Open"
> msgstr "Pixbuf-expanderare öppen"
> 
> #: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:114
> msgid "Pixbuf for open expander."
> msgstr "Pixbuf för öppen expanderare."
> 
> #: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:122
> msgid "Pixbuf Expander Closed"
> msgstr "Pixbuf-expanderare stÀngd"
> 
> #: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:123
> msgid "Pixbuf for closed expander."
> msgstr "Pixbuf för nÀrmaste expanderare."
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:174 gtk/gtkentry.c:521 gtk/gtkprogressbar.c:207
> msgid "Text"
> msgstr "Text"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:175
> msgid "Text to render"
> msgstr "Text att rendera"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:182
> msgid "Markup"
> msgstr "Markup"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:183
> msgid "Marked up text to render"
> msgstr "Markup-text att rendera"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:190 gtk/gtklabel.c:288
> msgid "Attributes"
> msgstr "Attribut"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:191
> msgid "A list of style attributes to apply to the text of the renderer."
> msgstr "En lista med stilattribut att verkstÀlla pÄ texten av renderaren."
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:198 gtk/gtktexttag.c:209
> msgid "Background color name"
> msgstr "Namn pÄ bakgrundsfÀrg"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:199 gtk/gtktexttag.c:210
> msgid "Background color as a string"
> msgstr "BakgrundsfÀrg som en strÀng"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:206 gtk/gtktexttag.c:217
> msgid "Background color"
> msgstr "BakgrundsfÀrg"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:207 gtk/gtktexttag.c:218
> msgid "Background color as a GdkColor"
> msgstr "BakgrundsfÀrg som en GdkColor"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:214 gtk/gtktexttag.c:243
> msgid "Foreground color name"
> msgstr "Namn pÄ förgrundsfÀrg"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:215 gtk/gtktexttag.c:244
> msgid "Foreground color as a string"
> msgstr "FörgrundsfÀrg som en strÀng"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:222 gtk/gtktexttag.c:251
> msgid "Foreground color"
> msgstr "FörgrundsfÀrg"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:223 gtk/gtktexttag.c:252
> msgid "Foreground color as a GdkColor"
> msgstr "FörgrundsfÀrg som en GdkColor"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:231 gtk/gtkentry.c:453 gtk/gtktexttag.c:277
> #: gtk/gtktextview.c:566
> msgid "Editable"
> msgstr "Redigerbar"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:232 gtk/gtktexttag.c:278 gtk/gtktextview.c:567
> msgid "Whether the text can be modified by the user"
> msgstr "Huruvida texten kan Àndras av anvÀndaren"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:239 gtk/gtkcellrenderertext.c:247
> #: gtk/gtkfontsel.c:201 gtk/gtktexttag.c:285 gtk/gtktexttag.c:293
> msgid "Font"
> msgstr "Typsnitt"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:240 gtk/gtktexttag.c:286
> msgid "Font description as a string"
> msgstr "Typsnittsbeskrivning som en strÀng"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:248 gtk/gtktexttag.c:294
> msgid "Font description as a PangoFontDescription struct"
> msgstr "Typsnittsbeskrivning som en PangoFontDescription-struct"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:256 gtk/gtktexttag.c:302
> msgid "Font family"
> msgstr "Typsnittsfamilj"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:257 gtk/gtktexttag.c:303
> msgid "Name of the font family, e.g. Sans, Helvetica, Times, Monospace"
> msgstr ""
> "Namn pÄ typsnittsfamiljen, till exempel Sans, Helvetica, Times, Monospace"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:264 gtk/gtkcellrenderertext.c:265
> #: gtk/gtktexttag.c:310 gtk/gtktexttag.c:311
> msgid "Font style"
> msgstr "Typsnittsstil"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:273 gtk/gtkcellrenderertext.c:274
> #: gtk/gtktexttag.c:319 gtk/gtktexttag.c:320
> msgid "Font variant"
> msgstr "Typsnittsvariant"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:282 gtk/gtkcellrenderertext.c:283
> #: gtk/gtktexttag.c:328 gtk/gtktexttag.c:329
> msgid "Font weight"
> msgstr "Typsnittsvikt"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:292 gtk/gtkcellrenderertext.c:293
> #: gtk/gtktexttag.c:339 gtk/gtktexttag.c:340
> msgid "Font stretch"
> msgstr "Typsnittsbredd"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:301 gtk/gtkcellrenderertext.c:302
> #: gtk/gtktexttag.c:348 gtk/gtktexttag.c:349
> msgid "Font size"
> msgstr "Typsnittsstorlek"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:311 gtk/gtktexttag.c:368
> msgid "Font points"
> msgstr "Typsnittspunkter"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:312 gtk/gtktexttag.c:369
> msgid "Font size in points"
> msgstr "Typsnittsstorlek i punkter"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:321 gtk/gtktexttag.c:358 gtk/gtktexttag.c:359
> msgid "Font scale"
> msgstr "Typsnittsskalning"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:322
> msgid "Font scaling factor"
> msgstr "Typsnittsskalfaktor"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:331 gtk/gtktexttag.c:427
> msgid "Rise"
> msgstr "Höjning"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:332 gtk/gtktexttag.c:428
> msgid ""
> "Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative)"
> msgstr ""
> "Offset för texten ovanför baslinjen (nedanför baslinjen om höjning Àr "
> "negativt)"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:342 gtk/gtktexttag.c:467
> msgid "Strikethrough"
> msgstr "Genomstrykning"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:343 gtk/gtktexttag.c:468
> msgid "Whether to strike through the text"
> msgstr "Huruvida texten ska genomstrykas"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:350 gtk/gtktexttag.c:475
> msgid "Underline"
> msgstr "Understruken"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:351 gtk/gtktexttag.c:476
> msgid "Style of underline for this text"
> msgstr "Stil pÄ understrykningen för denna text"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:361 gtk/gtktexttag.c:512
> msgid "Background set"
> msgstr "Bakgrund instÀlld"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:362 gtk/gtktexttag.c:513
> msgid "Whether this tag affects the background color"
> msgstr "Huruvida denna tagg pÄverkar bakgrundsfÀrgen"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:365 gtk/gtktexttag.c:524
> msgid "Foreground set"
> msgstr "Förgrund instÀlld"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:366 gtk/gtktexttag.c:525
> msgid "Whether this tag affects the foreground color"
> msgstr "Huruvida denna tagg pÄverkar förgrundsfÀrgen"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:369 gtk/gtktexttag.c:532
> msgid "Editability set"
> msgstr "Redigerbarhet instÀlld"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:370 gtk/gtktexttag.c:533
> msgid "Whether this tag affects text editability"
> msgstr "Huruvida denna tagg pÄverkar redigerbarheten"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:373 gtk/gtktexttag.c:536
> msgid "Font family set"
> msgstr "Typsnittsfamilj instÀlld"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:374 gtk/gtktexttag.c:537
> msgid "Whether this tag affects the font family"
> msgstr "Huruvida denna tagg pÄverkar typsnittsfamiljen"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:377 gtk/gtktexttag.c:540
> msgid "Font style set"
> msgstr "Typsnittsstil instÀlld"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:378 gtk/gtktexttag.c:541
> msgid "Whether this tag affects the font style"
> msgstr "Huruvida denna tagg pÄverkar typsnittsstilen"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:381 gtk/gtktexttag.c:544
> msgid "Font variant set"
> msgstr "Typsnittsvariant instÀlld"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:382 gtk/gtktexttag.c:545
> msgid "Whether this tag affects the font variant"
> msgstr "Huruvida denna tagg pÄverkar typsnittsvarianten"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:385 gtk/gtktexttag.c:548
> msgid "Font weight set"
> msgstr "Typsnittsvikt instÀlld"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:386 gtk/gtktexttag.c:549
> msgid "Whether this tag affects the font weight"
> msgstr "Huruvida denna tagg pÄverkar typsnittsvikten"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:389 gtk/gtktexttag.c:552
> msgid "Font stretch set"
> msgstr "Typsnittsbredd instÀlld"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:390 gtk/gtktexttag.c:553
> msgid "Whether this tag affects the font stretch"
> msgstr "Huruvida denna tagg pÄverkar typsnittsbredden"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:393 gtk/gtktexttag.c:556
> msgid "Font size set"
> msgstr "Typsnittsstorlek instÀlld"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:394 gtk/gtktexttag.c:557
> msgid "Whether this tag affects the font size"
> msgstr "Huruvida denna tagg pÄverkar typsnittsstorleken"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:397 gtk/gtktexttag.c:560
> msgid "Font scale set"
> msgstr "Typsnittsskalning instÀlld"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:398 gtk/gtktexttag.c:561
> msgid "Whether this tag scales the font size by a factor"
> msgstr "Huruvida denna tagg skalar typsnittet med en faktor"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:401 gtk/gtktexttag.c:580
> msgid "Rise set"
> msgstr "Höjning instÀlld"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:402 gtk/gtktexttag.c:581
> msgid "Whether this tag affects the rise"
> msgstr "Huruvida denna tagg pÄverkar höjningen"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:405 gtk/gtktexttag.c:596
> msgid "Strikethrough set"
> msgstr "Genomstrykning instÀlld"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:406 gtk/gtktexttag.c:597
> msgid "Whether this tag affects strikethrough"
> msgstr "Huruvida denna tagg pÄverkar genomstrykningen"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:409 gtk/gtktexttag.c:604
> msgid "Underline set"
> msgstr "Understrykning instÀlld"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertext.c:410 gtk/gtktexttag.c:605
> msgid "Whether this tag affects underlining"
> msgstr "Huruvida denna tagg pÄverkar understrykningen"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:130
> msgid "Toggle state"
> msgstr "VÀxlingstillstÄnd"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:131
> msgid "The toggle state of the button"
> msgstr "Knappens vÀxlingstillstÄnd"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:139
> msgid "Activatable"
> msgstr "Aktiverbar"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:140
> msgid "The toggle button can be activated"
> msgstr "VĂ€xlingsknappen kan aktiveras"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:148
> msgid "Radio state"
> msgstr "RadiotillstÄnd"
> 
> #: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:149
> msgid "Draw the toggle button as a radio button"
> msgstr "Rita vÀxlingsknappen som en radioknapp"
> 
> #: gtk/gtkcheckbutton.c:95 gtk/gtkoptionmenu.c:195
> msgid "Indicator Size"
> msgstr "Indikatorstorlek"
> 
> #: gtk/gtkcheckbutton.c:96
> msgid "Size of check or radio indicator"
> msgstr "Storlek pÄ kryss- eller radioindikator"
> 
> #: gtk/gtkcheckbutton.c:103 gtk/gtkoptionmenu.c:201
> msgid "Indicator Spacing"
> msgstr "Indikatormellanrum"
> 
> #: gtk/gtkcheckbutton.c:104
> msgid "Spacing around check or radio indicator"
> msgstr "Mellanrum runt kryss- eller radioindikator"
> 
> #: gtk/gtkcheckmenuitem.c:115 gtk/gtktogglebutton.c:130
> msgid "Active"
> msgstr "Aktiv"
> 
> #: gtk/gtkcheckmenuitem.c:116
> msgid "Whether the menu item is checked."
> msgstr "Huruvida menyposten Àr ikryssad."
> 
> #: gtk/gtkcheckmenuitem.c:123 gtk/gtktogglebutton.c:138
> msgid "Inconsistent"
> msgstr "Inkonsistent"
> 
> #: gtk/gtkcheckmenuitem.c:124
> msgid "Whether to display an \"inconsistent\" state."
> msgstr "Huruvida ett \"inkonsistent\" tillstÄnd ska visas."
> 
> #: gtk/gtkcolorsel.c:582
> msgid ""
> "The previously-selected color, for comparison to the color you're selecting "
> "now. You can drag this color to a palette entry, or select this color as "
> "current by dragging it to the other color swatch alongside."
> msgstr ""
> "Den fÀrg som valdes tidigare, för att du ska kunna jÀmföra med den fÀrg du "
> "vÀljer nu. Du kan dra fÀrgen till en palettpost, eller vÀlja denna fÀrg som "
> "den aktuella genom att dra den till det andra fÀrgprovet."
> 
> #: gtk/gtkcolorsel.c:587
> msgid ""
> "The color you've chosen. You can drag this color to a palette entry to save "
> "it for use in the future."
> msgstr ""
> "FÀrgen som du valt. Du kan dra den hÀr fÀrgen till en palettpost för att "
> "spara den för framtida bruk."
> 
> #: gtk/gtkcolorsel.c:910
> msgid "_Save color here"
> msgstr "_Spara fÀrgen hÀr"
> 
> #: gtk/gtkcolorsel.c:1079
> msgid ""
> "Click this palette entry to make it the current color. To change this entry, "
> "drag a color swatch here or right-click it and select \"Save color here.\""
> msgstr ""
> "Klicka pÄ denna palettpost för att göra den till aktuell fÀrg. För att Àndra "
> "denna post kan du dra ett fÀrgprov hit eller högerklicka och vÀlja \"Spara "
> "fÀrg hÀr\"."
> 
> #: gtk/gtkcolorsel.c:1698
> msgid "Has Opacity Control"
> msgstr "Har opacitetskontoll"
> 
> #: gtk/gtkcolorsel.c:1699
> msgid "Whether the color selector should allow setting opacity"
> msgstr "Huruvida fÀrgvÀljaren ska tillÄta instÀllning av opacitet"
> 
> #: gtk/gtkcolorsel.c:1705
> msgid "Has palette"
> msgstr "Har palett"
> 
> #: gtk/gtkcolorsel.c:1706
> msgid "Whether a palette should be used"
> msgstr "Huruvida en palett ska visas"
> 
> #: gtk/gtkcolorsel.c:1712
> msgid "Current Color"
> msgstr "Aktuell fÀrg"
> 
> #: gtk/gtkcolorsel.c:1713
> msgid "The current color"
> msgstr "Den aktuella fÀrgen"
> 
> #: gtk/gtkcolorsel.c:1719
> msgid "Current Alpha"
> msgstr "Aktuellt alfavÀrde"
> 
> #: gtk/gtkcolorsel.c:1720
> msgid "The current opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
> msgstr "Aktuellt opacitetsvÀrde (0 Àr helt transparent, 65535 helt opakt)"
> 
> #: gtk/gtkcolorsel.c:1733
> msgid "Custom palette"
> msgstr "Anpassad palett"
> 
> #: gtk/gtkcolorsel.c:1734
> msgid "Palette to use in the color selector"
> msgstr "Palett att anvÀnda i fÀrgvÀljaren"
> 
> #: gtk/gtkcolorsel.c:1778
> msgid ""
> "Select the color you want from the outer ring. Select the darkness or "
> "lightness of that color using the inner triangle."
> msgstr ""
> "VÀlj den fÀrg som du vill ha frÄn den yttre ringen. VÀlj mörkheten eller "
> "ljusheten pÄ den fÀrgen genom att anvÀnda den inre triangeln."
> 
> #: gtk/gtkcolorsel.c:1806
> msgid ""
> "Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
> "that color."
> msgstr ""
> "Klicka pÄ pipetten, och klicka sedan pÄ en fÀrg nÄgonstans pÄ din skÀrm för "
> "att vÀlja den fÀrgen."
> 
> #: gtk/gtkcolorsel.c:1815
> msgid "_Hue:"
> msgstr "_Nyans:"
> 
> #: gtk/gtkcolorsel.c:1816
> msgid "Position on the color wheel."
> msgstr "Position pÄ fÀrghjulet."
> 
> #: gtk/gtkcolorsel.c:1817
> msgid "_Saturation:"
> msgstr "_MĂ€ttnad"
> 
> #: gtk/gtkcolorsel.c:1818
> msgid "\"Deepness\" of the color."
> msgstr "\"Djup\" pÄ fÀrgen."
> 
> #: gtk/gtkcolorsel.c:1819
> msgid "_Value:"
> msgstr "_VĂ€rde:"
> 
> #: gtk/gtkcolorsel.c:1820
> msgid "Brightness of the color."
> msgstr "Ljushet pÄ fÀrgen."
> 
> #: gtk/gtkcolorsel.c:1821
> msgid "_Red:"
> msgstr "_Röd:"
> 
> #: gtk/gtkcolorsel.c:1822
> msgid "Amount of red light in the color."
> msgstr "MÀngd rött ljus i fÀrgen."
> 
> #: gtk/gtkcolorsel.c:1823
> msgid "_Green:"
> msgstr "_Grön:"
> 
> #: gtk/gtkcolorsel.c:1824
> msgid "Amount of green light in the color."
> msgstr "MÀngd grönt ljus i fÀrgen."
> 
> #: gtk/gtkcolorsel.c:1825
> msgid "_Blue:"
> msgstr "_BlÄ:"
> 
> #: gtk/gtkcolorsel.c:1826
> msgid "Amount of blue light in the color."
> msgstr "MÀngd blÄtt ljus i bilden."
> 
> #: gtk/gtkcolorsel.c:1829
> msgid "_Opacity:"
> msgstr "_Opacitet:"
> 
> #: gtk/gtkcolorsel.c:1837
> msgid "Transparency of the currently-selected color."
> msgstr "Genomskinlighet pÄ den fÀrg som Àr vald för tillfÀllet."
> 
> #: gtk/gtkcolorsel.c:1852
> msgid "Color _Name:"
> msgstr "FĂ€rg_namn:"
> 
> #: gtk/gtkcolorsel.c:1864
> msgid ""
> "You can enter an HTML-style hexadecimal color value, or simply a color name "
> "such as 'orange' in this entry."
> msgstr ""
> "Du kan ange ett hexadecimalt fÀrgvÀrde i HTML-stil, eller helt enkelt ange "
> "ett engelskt namn pÄ fÀrgen som exempelvis \"orange\" i detta fÀlt."
> 
> #: gtk/gtkcolorsel.c:1883
> msgid "_Palette"
> msgstr "_Palett"
> 
> #: gtk/gtkcombo.c:139
> msgid "Enable arrow keys"
> msgstr "AnvÀnd piltangenter"
> 
> #: gtk/gtkcombo.c:140
> msgid "Whether the arrow keys move through the list of items"
> msgstr "Huruvida piltangenter flyttar genom listan med objekt"
> 
> #: gtk/gtkcombo.c:146
> msgid "Always enable arrows"
> msgstr "AnvÀnd alltid pilar"
> 
> #: gtk/gtkcombo.c:147
> msgid ""
> "Whether the arrow keys work, even if the entry contents are not in the list"
> msgstr ""
> "Huruvida piltangenter fungerar Àven om fÀltinnehÄllet inte finns i listan"
> 
> #: gtk/gtkcombo.c:153
> msgid "Case sensitive"
> msgstr "Gör skillnad pÄ VERSALER/gemener"
> 
> #: gtk/gtkcombo.c:154
> msgid "Whether list item matching is case sensitive"
> msgstr "Huruvida listobjektet gör skillnad pÄ versaler/gemener"
> 
> #: gtk/gtkcombo.c:161
> msgid "Allow empty"
> msgstr "TillÄt tomt"
> 
> #: gtk/gtkcombo.c:162
> msgid "Whether an empty value may be entered in this field"
> msgstr "Huruvida ett tomt vÀrde kan anges i detta fÀlt"
> 
> #: gtk/gtkcombo.c:169
> msgid "Value in list"
> msgstr "VĂ€rde i lista"
> 
> #: gtk/gtkcombo.c:170
> msgid "Whether entered values must already be present in the list"
> msgstr "Huruvida angivna vÀrden redan mÄste finnas i listan"
> 
> #: gtk/gtkcontainer.c:203
> msgid "Resize mode"
> msgstr "StorleksÀndringslÀge"
> 
> #: gtk/gtkcontainer.c:204
> msgid "Specify how resize events are handled"
> msgstr "Ange hur storleksÀndringshÀndelser hanteras"
> 
> #: gtk/gtkcontainer.c:211
> msgid "Border width"
> msgstr "Kantbredd"
> 
> #: gtk/gtkcontainer.c:212
> msgid "The width of the empty border outside the containers children."
> msgstr "Bredden pÄ den tomma kanten utanför containerns barn."
> 
> #: gtk/gtkcontainer.c:220
> msgid "Child"
> msgstr "Barn"
> 
> #: gtk/gtkcontainer.c:221
> msgid "Can be used to add a new child to the container."
> msgstr "Kan anvÀndas för att lÀgga till ett nytt barn till containern."
> 
> #: gtk/gtkcurve.c:121
> msgid "Curve type"
> msgstr "Kurvtyp"
> 
> #: gtk/gtkcurve.c:122
> msgid "Is this curve linear, spline interpolated, or free-form"
> msgstr "Är denna kurva linjĂ€r, spline-interpolerad eller friform"
> 
> #: gtk/gtkcurve.c:130
> msgid "Minimum X"
> msgstr "Minsta X"
> 
> #: gtk/gtkcurve.c:131
> msgid "Minimum possible value for X"
> msgstr "Minsta möjliga vÀrde för X"
> 
> #: gtk/gtkcurve.c:140
> msgid "Maximum X"
> msgstr "Största X"
> 
> #: gtk/gtkcurve.c:141
> msgid "Maximum possible X value."
> msgstr "Största möjliga vÀrde för X."
> 
> #: gtk/gtkcurve.c:150
> msgid "Minimum Y"
> msgstr "Minsta Y"
> 
> #: gtk/gtkcurve.c:151
> msgid "Minimum possible value for Y"
> msgstr "Minsta möjliga vÀrde för Y"
> 
> #: gtk/gtkcurve.c:160
> msgid "Maximum Y"
> msgstr "Största Y"
> 
> #: gtk/gtkcurve.c:161
> msgid "Maximum possible value for Y"
> msgstr "Största möjliga vÀrde för Y"
> 
> #: gtk/gtkdialog.c:128
> msgid "Has separator"
> msgstr "Har avskiljare"
> 
> #: gtk/gtkdialog.c:129
> msgid "The dialog has a separator bar above its buttons"
> msgstr "Dialogen har en avskiljarrad ovanför dess knappar"
> 
> #: gtk/gtkdialog.c:152
> msgid "Content area border"
> msgstr "Kant för innehÄllsutrymme"
> 
> #: gtk/gtkdialog.c:153
> msgid "Width of border around the main dialog area"
> msgstr "Bredd pÄ kanten runt huvuddialogutrymmet"
> 
> #: gtk/gtkdialog.c:160
> msgid "Button spacing"
> msgstr "Knappmellanrum"
> 
> #: gtk/gtkdialog.c:161
> msgid "Spacing between buttons"
> msgstr "Mellanrum mellan knappar"
> 
> #: gtk/gtkdialog.c:169
> msgid "Action area border"
> msgstr "Kant pÄ ÄtgÀrdsutrymme"
> 
> #: gtk/gtkdialog.c:170
> msgid "Width of border around the button area at the bottom of the dialog"
> msgstr "Bredd pÄ kanten runt knapputrymmet runt nederkanten pÄ dialogen"
> 
> #: gtk/gtkentry.c:433 gtk/gtklabel.c:359
> msgid "Cursor Position"
> msgstr "Markörposition"
> 
> #: gtk/gtkentry.c:434 gtk/gtklabel.c:360
> msgid "The current position of the insertion cursor in chars."
> msgstr "Den aktuella positionen pÄ insÀttningspekaren i tecken."
> 
> #: gtk/gtkentry.c:443 gtk/gtklabel.c:369
> msgid "Selection Bound"
> msgstr "MarkeringsgrÀns"
> 
> #: gtk/gtkentry.c:444 gtk/gtklabel.c:370
> msgid ""
> "The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars."
> msgstr ""
> "Positionen för den motsatta Ànden av markeringen frÄn markören i tecken."
> 
> #: gtk/gtkentry.c:454
> msgid "Whether the entry contents can be edited"
> msgstr "Huruvida fÀltets innehÄll kan redigeras"
> 
> #: gtk/gtkentry.c:461
> msgid "Maximum length"
> msgstr "MaxlÀngd"
> 
> #: gtk/gtkentry.c:462
> msgid "Maximum number of characters for this entry"
> msgstr "Det maximala antalet tecken i fÀltet"
> 
> #: gtk/gtkentry.c:470
> msgid "Visibility"
> msgstr "Synlighet"
> 
> #: gtk/gtkentry.c:471
> msgid ""
> "FALSE displays the \"invisible char\" instead of the actual text (password "
> "mode)"
> msgstr ""
> "FALSKT visar det \"osynliga tecknet\" istÀllet för den verkliga texten "
> "(lösenordslÀge)"
> 
> #: gtk/gtkentry.c:478
> msgid "Has Frame"
> msgstr "Har ram"
> 
> #: gtk/gtkentry.c:479
> msgid "FALSE removes outside bevel from entry."
> msgstr "FALSKT tar bort den yttre avfasningen frÄn fÀltet."
> 
> #: gtk/gtkentry.c:486
> msgid "Invisible character"
> msgstr "Osynligt tecken"
> 
> #: gtk/gtkentry.c:487
> msgid "The character to use when masking entry contents (in \"password mode\")"
> msgstr ""
> "Tecknet att anvÀnda nÀr fÀltets innehÄll ska maskeras (i \"lösenordslÀge\")"
> 
> #: gtk/gtkentry.c:494
> msgid "Activates default"
> msgstr "Aktiverar standard"
> 
> #: gtk/gtkentry.c:495
> msgid ""
> "Whether to activate the default widget (such as the default button in a "
> "dialog) when Enter is pressed."
> msgstr ""
> "Huruvida standardwidgeten ska aktiveras (som exempelvis standardknappen i "
> "ett dialogfönster) nÀr Enter trycks ner."
> 
> #: gtk/gtkentry.c:501
> msgid "Width in chars"
> msgstr "Bredd i tecken"
> 
> #: gtk/gtkentry.c:502
> msgid "Number of characters to leave space for in the entry."
> msgstr "Antal tecken som ska lÀmnas plats till i fÀltet."
> 
> #: gtk/gtkentry.c:511
> msgid "Scroll offset"
> msgstr "Rullningsoffset"
> 
> #: gtk/gtkentry.c:512
> msgid "Number of pixels of the entry scrolled off the screen to the left"
> msgstr ""
> "Antalet bildpunkter i posten som Àr rullad utanför skÀrmen till vÀnster"
> 
> #: gtk/gtkentry.c:522
> msgid "The contents of the entry"
> msgstr "InnehÄllet i fÀltet"
> 
> #: gtk/gtkentry.c:726
> msgid "Select on focus"
> msgstr "Markera vid fokus"
> 
> #: gtk/gtkentry.c:727
> msgid "Whether to select the contents of an entry when it is focused."
> msgstr "Huruvida ett fÀlts innehÄll markeras dÄ fÀltet fÄr fokus."
> 
> #: gtk/gtkentry.c:3809 gtk/gtklabel.c:3211
> msgid "Select All"
> msgstr "Markera allt"
> 
> #: gtk/gtkentry.c:3819 gtk/gtklabel.c:3221
> msgid "Input Methods"
> msgstr "Inmatningsmetoder"
> 
> #: gtk/gtkentry.c:3829 gtk/gtktextview.c:6360
> msgid "_Insert Unicode control character"
> msgstr "_Infoga Unicode-styrtecken"
> 
> #: gtk/gtkfilesel.c:534 gtk/gtkimage.c:161
> msgid "Filename"
> msgstr "Filnamn"
> 
> #: gtk/gtkfilesel.c:535
> msgid "The currently selected filename."
> msgstr "Filnamnet som Àr valt för tillfÀllet."
> 
> #: gtk/gtkfilesel.c:541
> msgid "Show file operations"
> msgstr "Visa filoperationer"
> 
> #: gtk/gtkfilesel.c:542
> msgid "Whether buttons for creating/manipulating files should be displayed."
> msgstr "Huruvida knappar för skapande/manipulering av filer ska visas."
> 
> #: gtk/gtkfilesel.c:549
> msgid "Select multiple"
> msgstr "VĂ€lj flera"
> 
> #: gtk/gtkfilesel.c:550
> msgid "Whether to allow multiple files to be selected."
> msgstr "Huruvida flera filer fÄr vÀljas."
> 
> #: gtk/gtkfilesel.c:685
> msgid "Folders"
> msgstr "Mappar"
> 
> #: gtk/gtkfilesel.c:689
> msgid "Fol_ders"
> msgstr "_Mappar"
> 
> #: gtk/gtkfilesel.c:717
> msgid "Files"
> msgstr "Filer"
> 
> #: gtk/gtkfilesel.c:721
> msgid "_Files"
> msgstr "_Filer"
> 
> #: gtk/gtkfilesel.c:797 gtk/gtkfilesel.c:2099
> #, c-format
> msgid "Folder unreadable: %s"
> msgstr "Mappen Àr olÀsbar: %s"
> 
> #: gtk/gtkfilesel.c:921
> #, c-format
> msgid ""
> "The file \"%s\" resides on another machine (called %s) and may not be "
> "availible to this program.\n"
> "Are you sure that you want to select it?"
> msgstr ""
> "Filen \"%s\" finns pÄ en annan maskin (kallad %s) och kanske inte Àr "
> "tillgÀnglig för detta program.\n"
> "Är du sĂ€ker pĂ„ att du vill vĂ€lja den?"
> 
> #: gtk/gtkfilesel.c:1051
> msgid "_New Folder"
> msgstr "_Ny mapp"
> 
> #: gtk/gtkfilesel.c:1062
> msgid "De_lete File"
> msgstr "_Ta bort fil"
> 
> #: gtk/gtkfilesel.c:1073
> msgid "_Rename File"
> msgstr "_Byt namn pÄ fil"
> 
> #: gtk/gtkfilesel.c:1333
> #, c-format
> msgid ""
> "The folder name \"%s\" contains symbols that are not allowed in filenames"
> msgstr "Mappnamnet \"%s\" innehÄller tecken som inte Àr tillÄtna i filnamn"
> 
> #: gtk/gtkfilesel.c:1335
> #, c-format
> msgid ""
> "Error creating folder \"%s\": %s\n"
> "%s"
> msgstr ""
> "Fel vid skapande av mappen \"%s\": %s\n"
> "%s"
> 
> #: gtk/gtkfilesel.c:1336 gtk/gtkfilesel.c:1572
> msgid "You probably used symbols not allowed in filenames."
> msgstr "Du anvÀnde troligen tecken som inte Àr tillÄtna i filnamn."
> 
> #: gtk/gtkfilesel.c:1344
> #, c-format
> msgid "Error creating folder \"%s\": %s\n"
> msgstr "Fel vid skapande av mappen \"%s\": %s\n"
> 
> #: gtk/gtkfilesel.c:1378
> msgid "New Folder"
> msgstr "Ny mapp"
> 
> #: gtk/gtkfilesel.c:1393
> msgid "_Folder name:"
> msgstr "_Mappnamn:"
> 
> #: gtk/gtkfilesel.c:1419
> msgid "Create"
> msgstr "Skapa"
> 
> #: gtk/gtkfilesel.c:1460
> #, c-format
> msgid "The filename \"%s\" contains symbols that are not allowed in filenames"
> msgstr "Filnamnet \"%s\" innehÄller tecken som inte Àr tillÄtna i filnamn"
> 
> #: gtk/gtkfilesel.c:1463
> #, c-format
> msgid ""
> "Error deleting file \"%s\": %s\n"
> "%s"
> msgstr ""
> "Fel vid borttagning av filen \"%s\": %s\n"
> "%s"
> 
> #: gtk/gtkfilesel.c:1465 gtk/gtkfilesel.c:1586
> msgid "It probably contains symbols not allowed in filenames."
> msgstr "Det innehÄller troligen tecken som inte Àr tillÄtna i filnamn."
> 
> #: gtk/gtkfilesel.c:1474
> #, c-format
> msgid "Error deleting file \"%s\": %s"
> msgstr "Fel vid borttagning av filen \"%s\": %s"
> 
> #: gtk/gtkfilesel.c:1517
> #, c-format
> msgid "Really delete file \"%s\" ?"
> msgstr "Verkligen ta bort filen \"%s\"?"
> 
> #: gtk/gtkfilesel.c:1522
> msgid "Delete File"
> msgstr "Ta bort fil"
> 
> #: gtk/gtkfilesel.c:1568 gtk/gtkfilesel.c:1582
> #, c-format
> msgid "The file name \"%s\" contains symbols that are not allowed in filenames"
> msgstr "Filnamnet \"%s\" innehÄller tecken som inte Àr tillÄtna i filnamn"
> 
> #: gtk/gtkfilesel.c:1570
> #, c-format
> msgid ""
> "Error renaming file to \"%s\": %s\n"
> "%s"
> msgstr ""
> "Fel vid byte av namn pÄ filen till \"%s\": %s\n"
> "%s"
> 
> #: gtk/gtkfilesel.c:1584
> #, c-format
> msgid ""
> "Error renaming file \"%s\": %s\n"
> "%s"
> msgstr ""
> "Fel vid byte av namn pÄ filen \"%s\": %s\n"
> "%s"
> 
> #: gtk/gtkfilesel.c:1594
> #, c-format
> msgid "Error renaming file \"%s\" to \"%s\": %s"
> msgstr "Fel vid byte av namn pÄ filen \"%s\" till \"%s\": %s"
> 
> #: gtk/gtkfilesel.c:1641
> msgid "Rename File"
> msgstr "Byt namn pÄ fil"
> 
> #: gtk/gtkfilesel.c:1656
> #, c-format
> msgid "Rename file \"%s\" to:"
> msgstr "Byt namn pÄ filen \"%s\" till:"
> 
> #: gtk/gtkfilesel.c:1687
> msgid "Rename"
> msgstr "Byt namn"
> 
> #: gtk/gtkfilesel.c:2078
> msgid "Selection: "
> msgstr "Markering: "
> 
> #: gtk/gtkfilesel.c:2953
> #, c-format
> msgid ""
> "The filename %s couldn't be converted to UTF-8. Try setting the environment "
> "variable G_BROKEN_FILENAMES."
> msgstr ""
> "Filnamnet %s kunde inte konverteras till UTF-8. Prova att stÀlla in "
> "miljövariabeln G_BROKEN_FILENAMES."
> 
> #: gtk/gtkfilesel.c:3817
> msgid "Name too long"
> msgstr "Namnet Àr för lÄngt"
> 
> #: gtk/gtkfilesel.c:3819
> msgid "Couldn't convert filename"
> msgstr "Kunde inte konvertera filnamn"
> 
> #: gtk/gtkfixed.c:120 gtk/gtklayout.c:597
> msgid "X position"
> msgstr "X-position"
> 
> #: gtk/gtkfixed.c:121 gtk/gtklayout.c:598
> msgid "X position of child widget"
> msgstr "X-position pÄ barnwidgeten"
> 
> #: gtk/gtkfixed.c:130 gtk/gtklayout.c:607
> msgid "Y position"
> msgstr "Y-position"
> 
> #: gtk/gtkfixed.c:131 gtk/gtklayout.c:608
> msgid "Y position of child widget"
> msgstr "Y-position pÄ barnwidgeten"
> 
> #: gtk/gtkfontsel.c:194
> msgid "Font name"
> msgstr "Typsnittsnamn"
> 
> #: gtk/gtkfontsel.c:195
> msgid "The X string that represents this font."
> msgstr "Den X-strÀng som motsvarar detta typsnitt."
> 
> #: gtk/gtkfontsel.c:202
> msgid "The GdkFont that is currently selected."
> msgstr "Den GdkFont som Àr vald för tillfÀllet."
> 
> #: gtk/gtkfontsel.c:208
> msgid "Preview text"
> msgstr "Förhandsgranskningstext"
> 
> #: gtk/gtkfontsel.c:209
> msgid "The text to display in order to demonstrate the selected font."
> msgstr "Den text som ska visas för att demonstrera det valda typsnittet."
> 
> #: gtk/gtkfontsel.c:311
> msgid "_Family:"
> msgstr "_Familj:"
> 
> #: gtk/gtkfontsel.c:317
> msgid "_Style:"
> msgstr "_Stil:"
> 
> #: gtk/gtkfontsel.c:323
> msgid "Si_ze:"
> msgstr "S_torlek:"
> 
> #. create the text entry widget
> #: gtk/gtkfontsel.c:452
> msgid "_Preview:"
> msgstr "_Förhandsgranskning:"
> 
> #: gtk/gtkfontsel.c:1237
> msgid "Font Selection"
> msgstr "Typsnittsval"
> 
> #: gtk/gtkframe.c:126
> msgid "Text of the frame's label."
> msgstr "Text pÄ ramens etikett."
> 
> #: gtk/gtkframe.c:133
> msgid "Label xalign"
> msgstr "X-justering pÄ etikett"
> 
> #: gtk/gtkframe.c:134
> msgid "The horizontal alignment of the label."
> msgstr "Den horisontella justeringen pÄ etiketten."
> 
> #: gtk/gtkframe.c:143
> msgid "Label yalign"
> msgstr "Y-justering pÄ etikett"
> 
> #: gtk/gtkframe.c:144
> msgid "The vertical alignment of the label."
> msgstr "Den vertikala justeringen pÄ etiketten."
> 
> #: gtk/gtkframe.c:153 gtk/gtkhandlebox.c:185
> msgid "Deprecated property, use shadow_type instead."
> msgstr "FörÄldrad egenskap, anvÀnd shadow_type istÀllet."
> 
> #: gtk/gtkframe.c:160
> msgid "Frame shadow"
> msgstr "Ramskugga"
> 
> #: gtk/gtkframe.c:161
> msgid "Appearance of the frame border."
> msgstr "Utseende pÄ ramkanten."
> 
> #: gtk/gtkframe.c:169
> msgid "Label widget"
> msgstr "Etikettwidget"
> 
> #: gtk/gtkframe.c:170
> msgid "A widget to display in place of the usual frame label."
> msgstr "En widget att visa istÀllet för den vanliga rametiketten."
> 
> #: gtk/gtkgamma.c:396
> msgid "Gamma"
> msgstr "Gamma"
> 
> #: gtk/gtkgamma.c:406
> msgid "_Gamma value"
> msgstr "_GammavÀrde"
> 
> #: gtk/gtkhandlebox.c:192 gtk/gtkmenubar.c:150 gtk/gtkstatusbar.c:158
> #: gtk/gtktoolbar.c:277 gtk/gtkviewport.c:148
> msgid "Shadow type"
> msgstr "Skuggtyp"
> 
> #: gtk/gtkhandlebox.c:193
> msgid "Appearance of the shadow that surrounds the container."
> msgstr "Utseende pÄ skuggan som omger containern."
> 
> #: gtk/gtkhandlebox.c:201
> msgid "Handle position"
> msgstr "Handtagsposition"
> 
> #: gtk/gtkhandlebox.c:202
> msgid "Position of the handle relative to the child widget."
> msgstr "Position pÄ handtaget relativt barnwidgeten."
> 
> #: gtk/gtkhandlebox.c:210
> msgid "Snap edge"
> msgstr "FĂ€st kant"
> 
> #: gtk/gtkhandlebox.c:211
> msgid ""
> "Side of the handlebox that's lined up with the docking point to dock the "
> "handlebox."
> msgstr ""
> "Sida pÄ handtaget som Àr jÀmsides med dockningspunkten för att docka "
> "handtaget."
> 
> #. Remove this icon source so we don't keep trying to
> #. * load it.
> #.
> #: gtk/gtkiconfactory.c:1282
> #, c-format
> msgid "Error loading icon: %s"
> msgstr "Fel vid inlÀsning av ikonen: %s"
> 
> #: gtk/gtkimage.c:129
> msgid "Pixbuf"
> msgstr "Pixbuf"
> 
> #: gtk/gtkimage.c:130
> msgid "A GdkPixbuf to display."
> msgstr "En GdkPixbuf att visa."
> 
> #: gtk/gtkimage.c:137
> msgid "Pixmap"
> msgstr "Pixmap"
> 
> #: gtk/gtkimage.c:138
> msgid "A GdkPixmap to display."
> msgstr "En GdkPixmap att visa."
> 
> #: gtk/gtkimage.c:145
> msgid "Image"
> msgstr "Bild"
> 
> #: gtk/gtkimage.c:146
> msgid "A GdkImage to display."
> msgstr "En GdkImage att visa."
> 
> #: gtk/gtkimage.c:153
> msgid "Mask"
> msgstr "Mask"
> 
> #: gtk/gtkimage.c:154
> msgid "Mask bitmap to use with GdkImage or GdkPixmap"
> msgstr "Maskbitmappsbild att anvÀnda med GdkImage eller GdkPixmap"
> 
> #: gtk/gtkimage.c:162
> msgid "Filename to load and display."
> msgstr "Filnamn att lÀsa in och visa."
> 
> #: gtk/gtkimage.c:170
> msgid "Stock ID"
> msgstr "Standard-ID"
> 
> #: gtk/gtkimage.c:171
> msgid "Stock ID for a stock image to display."
> msgstr "Standard-ID för en standardbild att visa."
> 
> #: gtk/gtkimage.c:178
> msgid "Icon set"
> msgstr "Ikonsamling"
> 
> #: gtk/gtkimage.c:179
> msgid "Icon set to display."
> msgstr "Ikonsamling att visa."
> 
> #: gtk/gtkimage.c:186
> msgid "Icon size"
> msgstr "Ikonstorlek"
> 
> #: gtk/gtkimage.c:187
> msgid "Size to use for stock icon or icon set."
> msgstr "Storlek att anvÀnda för standardikon eller ikonsamling."
> 
> #: gtk/gtkimage.c:195
> msgid "Animation"
> msgstr "Animation"
> 
> #: gtk/gtkimage.c:196
> msgid "GdkPixbufAnimation to display."
> msgstr "GdkPixbufAnimation att visa."
> 
> #: gtk/gtkimage.c:203
> msgid "Storage type"
> msgstr "Lagringstyp"
> 
> #: gtk/gtkimage.c:204
> msgid "The representation being used for image data."
> msgstr "Representationen som anvÀnds för bilddata."
> 
> #: gtk/gtkimagemenuitem.c:124
> msgid "Image widget"
> msgstr "Bildwidget"
> 
> #: gtk/gtkimagemenuitem.c:125
> msgid "Child widget to appear next to the menu text"
> msgstr "Bildwidget att visa vid sidan om menytexten"
> 
> #. shell and main vbox
> #: gtk/gtkinputdialog.c:184
> msgid "Input"
> msgstr "Inmatning"
> 
> #: gtk/gtkinputdialog.c:192
> msgid "No input devices"
> msgstr "Inga inmatningsenheter"
> 
> #: gtk/gtkinputdialog.c:221
> msgid "_Device:"
> msgstr "_Enhet:"
> 
> #: gtk/gtkinputdialog.c:238
> msgid "Disabled"
> msgstr "AvstÀngd"
> 
> #: gtk/gtkinputdialog.c:246
> msgid "Screen"
> msgstr "Mask"
> 
> #: gtk/gtkinputdialog.c:254
> msgid "Window"
> msgstr "Fönster"
> 
> #: gtk/gtkinputdialog.c:262
> msgid "_Mode: "
> msgstr "_LĂ€ge: "
> 
> #. The axis listbox
> #: gtk/gtkinputdialog.c:293
> msgid "_Axes"
> msgstr "_Axlar"
> 
> #. Keys listbox
> #: gtk/gtkinputdialog.c:309
> msgid "_Keys"
> msgstr "_Tangenter"
> 
> #: gtk/gtkinputdialog.c:474
> msgid "X"
> msgstr "X"
> 
> #: gtk/gtkinputdialog.c:475
> msgid "Y"
> msgstr "Y"
> 
> #: gtk/gtkinputdialog.c:476
> msgid "Pressure"
> msgstr "Tryck"
> 
> #: gtk/gtkinputdialog.c:477
> msgid "X Tilt"
> msgstr "X-lutning"
> 
> #: gtk/gtkinputdialog.c:478
> msgid "Y Tilt"
> msgstr "Y-lutning"
> 
> #: gtk/gtkinputdialog.c:479
> msgid "Wheel"
> msgstr "Hjul"
> 
> #: gtk/gtkinputdialog.c:519
> msgid "none"
> msgstr "inget"
> 
> #: gtk/gtkinputdialog.c:553 gtk/gtkinputdialog.c:589
> msgid "(disabled)"
> msgstr "(avstÀngd)"
> 
> #: gtk/gtkinputdialog.c:582
> msgid "(unknown)"
> msgstr "(okÀnd)"
> 
> #. and clear button
> #: gtk/gtkinputdialog.c:667
> msgid "clear"
> msgstr "töm"
> 
> #: gtk/gtklabel.c:282
> msgid "The text of the label."
> msgstr "Texten pÄ etiketten."
> 
> #: gtk/gtklabel.c:289
> msgid "A list of style attributes to apply to the text of the label."
> msgstr "En lista med stilattribut att tillÀmpa pÄ texten i etiketten."
> 
> #: gtk/gtklabel.c:295
> msgid "Use markup"
> msgstr "AnvÀnd markup"
> 
> #: gtk/gtklabel.c:296
> msgid "The text of the label includes XML markup. See pango_parse_markup()."
> msgstr "Etikettens text innehÄller XML-markup. Se pango_parse_markup()."
> 
> #: gtk/gtklabel.c:310 gtk/gtktexttag.c:378 gtk/gtktextview.c:583
> msgid "Justification"
> msgstr "Justering"
> 
> #: gtk/gtklabel.c:311
> msgid ""
> "The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
> "This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See "
> "GtkMisc::xalign for that."
> msgstr ""
> "Justering pÄ raderna i etikettens text relativt varandra. Detta pÄverkar "
> "INTE justeringen pÄ etiketten inom dess allokering. Se GtkMisc::xalign för "
> "det."
> 
> #: gtk/gtklabel.c:319
> msgid "Pattern"
> msgstr "Mönster"
> 
> #: gtk/gtklabel.c:320
> msgid ""
> "A string with _ characters in positions correspond to characters in the text "
> "to underline."
> msgstr ""
> "En strÀng med \"_\"-tecken i positioner som motsvarar tecken i texten som "
> "ska understrykas."
> 
> #: gtk/gtklabel.c:327
> msgid "Line wrap"
> msgstr "Radbryt"
> 
> #: gtk/gtklabel.c:328
> msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide."
> msgstr "Om detta Àr angivet kommer texten att radbrytas om den blir för bred."
> 
> #: gtk/gtklabel.c:334
> msgid "Selectable"
> msgstr "Markerbar"
> 
> #: gtk/gtklabel.c:335
> msgid "Whether the label text can be selected with the mouse."
> msgstr "Huruvida texten i etiketten kan markeras med musen."
> 
> #: gtk/gtklabel.c:341
> msgid "Mnemonic key"
> msgstr "Snabbtangent"
> 
> #: gtk/gtklabel.c:342
> msgid "The mnemonic accelerator key for this label."
> msgstr "Snabbtangenten för denna etikett."
> 
> #: gtk/gtklabel.c:350
> msgid "Mnemonic widget"
> msgstr "Snabbtangentswidget"
> 
> #: gtk/gtklabel.c:351
> msgid "The widget to be activated when the label's mnemonic key is pressed."
> msgstr "Den widget som ska aktiveras dÄ etikettens snabbtangent trycks ned."
> 
> #: gtk/gtklayout.c:617 gtk/gtkviewport.c:132
> msgid "Horizontal adjustment"
> msgstr "Horisontell justering"
> 
> #: gtk/gtklayout.c:618 gtk/gtkscrolledwindow.c:235
> msgid "The GtkAdjustment for the horizontal position."
> msgstr "GtkAdjustment pÄ den horisontella positionen."
> 
> #: gtk/gtklayout.c:625 gtk/gtkviewport.c:140
> msgid "Vertical adjustment"
> msgstr "Vertikal justering"
> 
> #: gtk/gtklayout.c:626 gtk/gtkscrolledwindow.c:242
> msgid "The GtkAdjustment for the vertical position."
> msgstr "GtkAdjustment pÄ den vertikala positionen."
> 
> #: gtk/gtklayout.c:633 gtk/gtktreeviewcolumn.c:190
> msgid "Width"
> msgstr "Bredd"
> 
> #: gtk/gtklayout.c:634
> msgid "The width of the layout."
> msgstr "Bredden pÄ layouten."
> 
> #: gtk/gtklayout.c:642
> msgid "Height"
> msgstr "Höjd"
> 
> #: gtk/gtklayout.c:643
> msgid "The height of the layout."
> msgstr "Höjden pÄ layouten."
> 
> #. Translate to default:RTL if you want your widgets
> #. * to be RTL, otherwise translate to default:LTR.
> #. * Do *not* translate it to "predefinito:LTR", if it
> #. * it isn't default:LTR or default:RTL it will not work
> #.
> #: gtk/gtkmain.c:701
> msgid "default:LTR"
> msgstr "default:LTR"
> 
> #: gtk/gtkmenu.c:191
> msgid "Tearoff Title"
> msgstr "Löstagbar titel"
> 
> #: gtk/gtkmenu.c:192
> msgid ""
> "A title that may be displayed by the window manager when this menu is torn-"
> "off."
> msgstr "En titel som kan visas av fönsterhanteraren dÄ denna meny tas loss."
> 
> #: gtk/gtkmenu.c:260
> msgid "Can change accelerators"
> msgstr "Kan Àndra snabbtangenter"
> 
> #: gtk/gtkmenu.c:261
> msgid ""
> "Whether menu accelerators can be changed by pressing a key over the menu "
> "item."
> msgstr ""
> "Huruvida menysnabbtangenter kan Àndras genom att en tangent trycks ovanför "
> "menyposten."
> 
> #: gtk/gtkmenubar.c:151
> msgid "Style of bevel around the menubar"
> msgstr "Stil pÄ avfasning runt menyraden"
> 
> #: gtk/gtkmenubar.c:158 gtk/gtktoolbar.c:251
> msgid "Internal padding"
> msgstr "Intern utfyllnad"
> 
> #: gtk/gtkmenubar.c:159
> msgid "Amount of border space between the menubar shadow and the menu items"
> msgstr "MÀngd kantutrymme mellan skuggan pÄ menyraden och menyposterna"
> 
> #: gtk/gtkmessagedialog.c:104
> msgid "Image/label border"
> msgstr "Bild-/etikettkant"
> 
> #: gtk/gtkmessagedialog.c:105
> msgid "Width of border around the label and image in the message dialog"
> msgstr "Bredd pÄ ramen runt etiketten och bilden i meddelandedialogen"
> 
> #: gtk/gtkmessagedialog.c:113
> msgid "Message Type"
> msgstr "Meddelandetyp"
> 
> #: gtk/gtkmessagedialog.c:114
> msgid "The type of message"
> msgstr "Typen av meddelande"
> 
> #: gtk/gtkmessagedialog.c:121
> msgid "Message Buttons"
> msgstr "Meddelandeknappar"
> 
> #: gtk/gtkmessagedialog.c:122
> msgid "The buttons shown in the message dialog"
> msgstr "Knapparna som visas i meddelandedialogen"
> 
> #: gtk/gtkmisc.c:97
> msgid "X align"
> msgstr "X-justering"
> 
> #: gtk/gtkmisc.c:98
> msgid "The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right)"
> msgstr "Horisontell justering, frÄn 0 (vÀnster) till 1 (höger)"
> 
> #: gtk/gtkmisc.c:107
> msgid "Y align"
> msgstr "Y-justering"
> 
> #: gtk/gtkmisc.c:108
> msgid "The vertical alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)"
> msgstr "Vertikal justering, frÄn 0 (överst) till 1 (nederst)"
> 
> #: gtk/gtkmisc.c:117
> msgid "X pad"
> msgstr "X-utfyllnad"
> 
> #: gtk/gtkmisc.c:118
> msgid ""
> "The amount of space to add on the left and right of the widget, in pixels"
> msgstr ""
> "MÀngden utrymme att lÀgga till pÄ vÀnster och höger sida, i bildpunkter"
> 
> #: gtk/gtkmisc.c:127
> msgid "Y pad"
> msgstr "Y-utfyllnad"
> 
> #: gtk/gtkmisc.c:128
> msgid ""
> "The amount of space to add on the top and bottom of the widget, in pixels"
> msgstr ""
> "MÀngden utrymme att lÀgga till pÄ vÀnster och höger sida, i bildpunkter"
> 
> #: gtk/gtknotebook.c:362
> msgid "Page"
> msgstr "Sida"
> 
> #: gtk/gtknotebook.c:363
> msgid "The index of the current page"
> msgstr "Indexet för den aktuella sidan"
> 
> #: gtk/gtknotebook.c:371
> msgid "Tab Position"
> msgstr "Flikposition"
> 
> #: gtk/gtknotebook.c:372
> msgid "Which side of the notebook holds the tabs"
> msgstr "Vilken sida pÄ flikhÀftet som har flikarna"
> 
> #: gtk/gtknotebook.c:379
> msgid "Tab Border"
> msgstr "Flikram"
> 
> #: gtk/gtknotebook.c:380
> msgid "Width of the border around the tab labels"
> msgstr "Bredd pÄ ramen runt fliketiketterna"
> 
> #: gtk/gtknotebook.c:388
> msgid "Horizontal Tab Border"
> msgstr "Horisontell flikram"
> 
> #: gtk/gtknotebook.c:389
> msgid "Width of the horizontal border of tab labels"
> msgstr "Bredd pÄ den horisontella ramen runt fliketiketter"
> 
> #: gtk/gtknotebook.c:397
> msgid "Vertical Tab Border"
> msgstr "Vertikal flikram"
> 
> #: gtk/gtknotebook.c:398
> msgid "Width of the vertical border of tab labels"
> msgstr "Bredd pÄ den vertikala ramen runt fliketiketter"
> 
> #: gtk/gtknotebook.c:406
> msgid "Show Tabs"
> msgstr "Visa flikar"
> 
> #: gtk/gtknotebook.c:407
> msgid "Whether tabs should be shown or not"
> msgstr "Huruvida flikar ska visas eller inte"
> 
> #: gtk/gtknotebook.c:413
> msgid "Show Border"
> msgstr "Visa ram"
> 
> #: gtk/gtknotebook.c:414
> msgid "Whether the border should be shown or not"
> msgstr "Huruvida ramen ska visas eller inte"
> 
> #: gtk/gtknotebook.c:420
> msgid "Scrollable"
> msgstr "Rullningsbar"
> 
> #: gtk/gtknotebook.c:421
> msgid "If TRUE, scroll arrows are added if there are to many tabs to fit"
> msgstr ""
> "Om sann kommer rullningspilar att lÀggas till om det finns fler flikar Àn "
> "vad som ryms"
> 
> #: gtk/gtknotebook.c:427
> msgid "Enable Popup"
> msgstr "AnvÀnd popupmeny"
> 
> #: gtk/gtknotebook.c:428
> msgid ""
> "If TRUE, pressing the right mouse button on the notebook pops up a menu that "
> "you can use to go to a page"
> msgstr ""
> "Om sann kommer ett tryck pÄ höger musknapp pÄ flikhÀftet att visa en "
> "popupmeny som du kan anvÀnda för att gÄ till en sida"
> 
> #: gtk/gtknotebook.c:435
> msgid "Whether tabs should have homogeneous sizes"
> msgstr "Huruvida flikar ska ha samma storlek"
> 
> #: gtk/gtknotebook.c:2439 gtk/gtknotebook.c:4694
> #, c-format
> msgid "Page %u"
> msgstr "Sida %u"
> 
> #: gtk/gtkoptionmenu.c:188
> msgid "Menu"
> msgstr "Meny"
> 
> #: gtk/gtkoptionmenu.c:189
> msgid "The menu of options"
> msgstr "Alternativmenyn"
> 
> #: gtk/gtkoptionmenu.c:196
> msgid "Size of dropdown indicator"
> msgstr "Storlek pÄ nedfÀllningsindikator"
> 
> #: gtk/gtkoptionmenu.c:202
> msgid "Spacing around indicator"
> msgstr "Mellanrum runt indikator"
> 
> #: gtk/gtkpaned.c:208 gtk/gtkruler.c:138
> msgid "Position"
> msgstr "Position"
> 
> #: gtk/gtkpaned.c:209
> msgid ""
> "Position of paned separator in pixels (0 means all the way to the left/top)"
> msgstr ""
> "Position pÄ panelseparator i bildpunkter (0 betyder lÀngst till vÀnster/"
> "överst)"
> 
> #: gtk/gtkpaned.c:217
> msgid "Position Set"
> msgstr "InstÀlld position"
> 
> #: gtk/gtkpaned.c:218
> msgid "TRUE if the Position property should be used"
> msgstr "SANT om poitionsegenskapen ska anvÀndas"
> 
> #: gtk/gtkpaned.c:224
> msgid "Handle Size"
> msgstr "Storlek pÄ handtag"
> 
> #: gtk/gtkpaned.c:225
> msgid "Width of handle"
> msgstr "Bredd pÄ handtag"
> 
> #: gtk/gtkrc.c:2253
> #, c-format
> msgid "Unable to find include file: \"%s\""
> msgstr "Kan inte hitta inkluderingsfil: \"%s\""
> 
> #: gtk/gtkrc.c:2895 gtk/gtkrc.c:2898
> #, c-format
> msgid "Unable to locate image file in pixmap_path: \"%s\""
> msgstr "Kan inte hitta bildfil i \"pixmap_path\": \"%s\""
> 
> #: gtk/gtkrc.c:3329
> #, c-format
> msgid "Pixmap path element: \"%s\" must be absolute, %s, line %d"
> msgstr "SökvÀgselement i bild: \"%s\" mÄste vara absolut, %s, rad %d"
> 
> #: gtk/gtkpreview.c:129
> msgid "Expand"
> msgstr "Utöka"
> 
> #: gtk/gtkpreview.c:130
> msgid ""
> "Whether the preview widget should take up the entire space it is allocated"
> msgstr ""
> "Huruvida förhandsgranskningswidgeten ska fylla ut hela det utrymme det har "
> "allokerats"
> 
> #: gtk/gtkprogress.c:122
> msgid "Activity mode"
> msgstr "AktivitetslÀge"
> 
> #: gtk/gtkprogress.c:123
> msgid ""
> "If true the GtkProgress is in activity mode, meaning that is signals "
> "something is happening, but not how much of the activity is finished. This "
> "is used when you're doing something that you don't know how long it will "
> "take."
> msgstr ""
> "Om sant Àr GtkProgress i aktivitetslÀge, vilket betyder att det signalerar "
> "att nÄgot hÀnder, men inte hur mycket aktiviteten Àr slutförd. Detta anvÀnds "
> "nÀr du gör nÄgonting som du inte vet hur lÄng tid det kommer att ta."
> 
> #: gtk/gtkprogress.c:130
> msgid "Show text"
> msgstr "Visa text"
> 
> #: gtk/gtkprogress.c:131
> msgid "Whether the progress is shown as text"
> msgstr "Huruvida förloppet visas som text"
> 
> #: gtk/gtkprogress.c:138
> msgid "Text x alignment"
> msgstr "X-justering för text"
> 
> #: gtk/gtkprogress.c:139
> msgid ""
> "A number between 0.0 and 1.0 specifying the horizontal alignment of the text "
> "in the progresswidget"
> msgstr ""
> "Ett tal mellan 0.0 och 1.0 som anger den horisontella justeringen av texten "
> "i förloppswidgeten"
> 
> #: gtk/gtkprogress.c:147
> msgid "Text y alignment"
> msgstr "Y-justering för text"
> 
> #: gtk/gtkprogress.c:148
> msgid ""
> "A number between 0.0 and 1.0 specifying the vertical alignment of the text "
> "in the progress widget"
> msgstr ""
> "Ett tal mellan 0.0 och 1.0 som anger den vertikala justeringen av texten i "
> "förloppswidgeten"
> 
> #: gtk/gtkprogressbar.c:131 gtk/gtkrange.c:280 gtk/gtkspinbutton.c:237
> msgid "Adjustment"
> msgstr "Justering"
> 
> #: gtk/gtkprogressbar.c:132
> msgid "The GtkAdjustment connected to the progress bar (Deprecated)"
> msgstr "GtkAdjustment ansluten till förloppsmÀtaren (förÄldrat)"
> 
> #: gtk/gtkprogressbar.c:139 gtk/gtktoolbar.c:224
> msgid "Orientation"
> msgstr "Orientering"
> 
> #: gtk/gtkprogressbar.c:140
> msgid "Orientation and growth of the progress bar"
> msgstr "Orientering och tillvÀxt av förloppsmÀtaren"
> 
> #: gtk/gtkprogressbar.c:148
> msgid "Bar style"
> msgstr "MĂ€tarstil"
> 
> #: gtk/gtkprogressbar.c:149
> msgid "Specifies the visual style of the bar in percentage mode (Deprecated)"
> msgstr "Anger utseendet pÄ mÀtaren i procentlÀge (förÄldrat)"
> 
> #: gtk/gtkprogressbar.c:157
> msgid "Activity Step"
> msgstr "Aktivitetssteg"
> 
> #: gtk/gtkprogressbar.c:158
> msgid "The increment used for each iteration in activity mode (Deprecated)"
> msgstr "Ökningen som anvĂ€nds för varje iterering i aktivitetslĂ€ge (förĂ„ldrat)"
> 
> #: gtk/gtkprogressbar.c:167
> msgid "Activity Blocks"
> msgstr "Aktivitetsblock"
> 
> #: gtk/gtkprogressbar.c:168
> msgid ""
> "The number of blocks which can fit in the progress bar area in activity mode "
> "(Deprecated)"
> msgstr ""
> "Antalet block som kan passa in i förloppsmÀtaren i aktivitetslÀge (förÄldrat)"
> 
> #: gtk/gtkprogressbar.c:177
> msgid "Discrete Blocks"
> msgstr "Diskreta block"
> 
> #: gtk/gtkprogressbar.c:178
> msgid ""
> "The number of discrete blocks in a progress bar (when shown in the discrete "
> "style)"
> msgstr ""
> "Antalet diskreta block i en förloppsmÀtare (nÀr den visas i diskret stil)"
> 
> #: gtk/gtkprogressbar.c:187
> msgid "Fraction"
> msgstr "Andel"
> 
> #: gtk/gtkprogressbar.c:188
> msgid "The fraction of total work that has been completed"
> msgstr "Andelen av det totala arbetet som har fÀrdigstÀllts"
> 
> #: gtk/gtkprogressbar.c:197
> msgid "Pulse Step"
> msgstr "Pulssteg"
> 
> #: gtk/gtkprogressbar.c:198
> msgid "The fraction of total progress to move the bouncing block when pulsed"
> msgstr ""
> "Andelen av det totala förloppet att flytta det studsande blocket nÀr det "
> "pulsas"
> 
> #: gtk/gtkprogressbar.c:208
> msgid "Text to be displayed in the progress bar"
> msgstr "Text att visa i förloppsmÀtaren"
> 
> #: gtk/gtkrange.c:271
> msgid "Update policy"
> msgstr "Uppdateringspolicy"
> 
> #: gtk/gtkrange.c:272
> msgid "How the range should be updated on the screen"
> msgstr "Hur intervallet ska uppdateras pÄ skÀrmen"
> 
> #: gtk/gtkrange.c:281
> msgid "The GtkAdjustment that contains the current value of this range object"
> msgstr ""
> "GtkAdjustment som innehÄller det aktuella vÀrdet pÄ detta intervallobjekt"
> 
> #: gtk/gtkrange.c:288
> msgid "Inverted"
> msgstr "Inverterad"
> 
> #: gtk/gtkrange.c:289
> msgid "Invert direction slider moves to increase range value"
> msgstr ""
> "Invertera riktningen som rullningslisten flyttar sig för att öka "
> "intervallvÀrdet"
> 
> #: gtk/gtkrange.c:295
> msgid "Slider Width"
> msgstr "Bredd pÄ rullningslist"
> 
> #: gtk/gtkrange.c:296
> msgid "Width of scrollbar or scale thumb"
> msgstr "Bredd pÄ rullningslisten eller skalning"
> 
> #: gtk/gtkrange.c:303
> msgid "Trough Border"
> msgstr "Genom kant"
> 
> # Förslag mottages tacksamt
> #: gtk/gtkrange.c:304
> msgid "Spacing between thumb/steppers and outer trough bevel"
> msgstr "Bredd mellan steg och yttre genom avfasning"
> 
> #: gtk/gtkrange.c:311
> msgid "Stepper Size"
> msgstr "Stegstorlek"
> 
> #: gtk/gtkrange.c:312
> msgid "Length of step buttons at ends"
> msgstr "LÀngd pÄ stegknappar vid Àndarna"
> 
> #: gtk/gtkrange.c:319
> msgid "Stepper Spacing"
> msgstr "Stegmellanrum"
> 
> #: gtk/gtkrange.c:320
> msgid "Spacing between step buttons and thumb"
> msgstr "Mellanrum mellan stegknappar och steg"
> 
> #: gtk/gtkruler.c:118
> msgid "Lower"
> msgstr "LĂ€gre"
> 
> #: gtk/gtkruler.c:119
> msgid "Lower limit of ruler"
> msgstr "LÀgre grÀns för linjal"
> 
> #: gtk/gtkruler.c:128
> msgid "Upper"
> msgstr "Övre"
> 
> #: gtk/gtkruler.c:129
> msgid "Upper limit of ruler"
> msgstr "Övre grĂ€ns för linjal"
> 
> #: gtk/gtkruler.c:139
> msgid "Position of mark on the ruler"
> msgstr "Position för mÀrket pÄ linjalen"
> 
> #: gtk/gtkruler.c:148
> msgid "Max Size"
> msgstr "Maxstorlek"
> 
> #: gtk/gtkruler.c:149
> msgid "Maximum size of the ruler"
> msgstr "Största storlek pÄ linjalen"
> 
> #: gtk/gtkscale.c:155 gtk/gtkspinbutton.c:255
> msgid "Digits"
> msgstr "Siffror"
> 
> #: gtk/gtkscale.c:156
> msgid "The number of decimal places that are displayed in the value"
> msgstr "Antalet tecken som visas i vÀrdet"
> 
> #: gtk/gtkscale.c:165
> msgid "Draw Value"
> msgstr "Visa vÀrde"
> 
> #: gtk/gtkscale.c:166
> msgid "Whether the current value is displayed as a string next to the slider"
> msgstr ""
> "Huruvida det aktuella vÀrdet visas som en strÀng bredvid rullningslisten"
> 
> #: gtk/gtkscale.c:173
> msgid "Value Position"
> msgstr "VĂ€rdeposition"
> 
> #: gtk/gtkscale.c:174
> msgid "The position in which the current value is displayed"
> msgstr "Positionen som det aktuella vÀrdet visas pÄ"
> 
> #: gtk/gtkscale.c:181
> msgid "Slider Length"
> msgstr "LÀngd pÄ rullningslist"
> 
> #: gtk/gtkscale.c:182
> msgid "Length of scale's slider"
> msgstr "LÀngd pÄ skalans rullningslist"
> 
> #: gtk/gtkscale.c:190
> msgid "Value spacing"
> msgstr "VĂ€rdemellanrum"
> 
> #: gtk/gtkscale.c:191
> msgid "Space between value text and the slider/trough area"
> msgstr "Mellanrum mellan vÀrdetext och rullningslistutrymmet"
> 
> #: gtk/gtkscrollbar.c:76
> msgid "Minimum Slider Length"
> msgstr "Minsta bredd pÄ rullningslist"
> 
> #: gtk/gtkscrollbar.c:77
> msgid "Minimum length of scrollbar slider"
> msgstr "Minsta lÀngd pÄ lullningslisten"
> 
> #: gtk/gtkscrollbar.c:85
> msgid "Fixed slider size"
> msgstr "Fast storlek pÄ rullningslist"
> 
> #: gtk/gtkscrollbar.c:86
> msgid "Don't change slider size, just lock it to the minimum length"
> msgstr ""
> "Ändra inte storleken pĂ„ rullningslisten, lĂ„s den bara till den minsta lĂ€ngden"
> 
> #: gtk/gtkscrollbar.c:93
> msgid "Backward stepper"
> msgstr "BaklÀngesstegare"
> 
> #: gtk/gtkscrollbar.c:94
> msgid "Display the standard backward arrow button"
> msgstr "Visa standardknappen med baklÀngespil"
> 
> #: gtk/gtkscrollbar.c:101
> msgid "Forward stepper"
> msgstr "FramÄtstegare"
> 
> #: gtk/gtkscrollbar.c:102
> msgid "Display the standard forward arrow button"
> msgstr "Visa standardknappen med framÄtpil"
> 
> #: gtk/gtkscrollbar.c:109
> msgid "Secondary backward stepper"
> msgstr "SekundÀr baklÀngesstegare"
> 
> #: gtk/gtkscrollbar.c:110
> msgid ""
> "Display a second backward arrow button on the opposite end of the scrollbar"
> msgstr ""
> "Visa en andra knapp med baklÀngespil pÄ motsatt sida av rullningslisten"
> 
> #: gtk/gtkscrollbar.c:117
> msgid "Secondary forward stepper"
> msgstr "SekundÀr framlÀngesstegare"
> 
> #: gtk/gtkscrollbar.c:118
> msgid ""
> "Display a secondary forward arrow button on the opposite end of the scrollbar"
> msgstr ""
> "Visa en sekundÀr knapp med framlÀngespil pÄ motsatt sida av rullningslisten"
> 
> #: gtk/gtkscrolledwindow.c:234 gtk/gtktext.c:598 gtk/gtktreeview.c:522
> msgid "Horizontal Adjustment"
> msgstr "Horisontell justering"
> 
> #: gtk/gtkscrolledwindow.c:241 gtk/gtktext.c:606 gtk/gtktreeview.c:530
> msgid "Vertical Adjustment"
> msgstr "Vertikal justering"
> 
> #: gtk/gtkscrolledwindow.c:248
> msgid "Horizontal Scrollbar Policy"
> msgstr "Policy för horisontella rullningslister"
> 
> #: gtk/gtkscrolledwindow.c:249
> msgid "When the horizontal scrollbar is displayed"
> msgstr "NĂ€r den horisontella rullningslisten visas"
> 
> #: gtk/gtkscrolledwindow.c:256
> msgid "Vertical Scrollbar Policy"
> msgstr "Policy för vertikal rullningslista"
> 
> #: gtk/gtkscrolledwindow.c:257
> msgid "When the vertical scrollbar is displayed"
> msgstr "NĂ€r den vertikala rullningslisten visas"
> 
> #: gtk/gtkscrolledwindow.c:265
> msgid "Window Placement"
> msgstr "Fönsterplacering"
> 
> #: gtk/gtkscrolledwindow.c:266
> msgid "Where the contents are located with respect to the scrollbars"
> msgstr "DÀr innehÄllet placeras i förhÄllande till rullningslisterna"
> 
> #: gtk/gtkscrolledwindow.c:273
> msgid "Shadow Type"
> msgstr "Skuggtyp"
> 
> #: gtk/gtkscrolledwindow.c:274
> msgid "Style of bevel around the contents"
> msgstr "Stil pÄ avfasning runt innehÄllet"
> 
> #: gtk/gtksettings.c:148
> msgid "Double Click Time"
> msgstr "Tid för dubbelklick"
> 
> #: gtk/gtksettings.c:149
> msgid ""
> "Maximum time allowed between two clicks for them to be considered a double "
> "click (in milliseconds)"
> msgstr ""
> "Största tid som tillÄts mellan tvÄ klick för att de ska betraktas som en "
> "dubbelklickning (i millisekunder)"
> 
> #: gtk/gtksettings.c:156
> msgid "Cursor Blink"
> msgstr "Markörblinkning"
> 
> #: gtk/gtksettings.c:157
> msgid "Whether the cursor should blink"
> msgstr "Huruvida markören ska blinka"
> 
> #: gtk/gtksettings.c:164
> msgid "Cursor Blink Time"
> msgstr "Blinktid för markör"
> 
> #: gtk/gtksettings.c:165
> msgid "Length of the cursor blink cycle, in milleseconds"
> msgstr "LÀngd pÄ markörens blinkcykel, i millisekunder"
> 
> #: gtk/gtksettings.c:172
> msgid "Split Cursor"
> msgstr "Delad markör"
> 
> #: gtk/gtksettings.c:173
> msgid ""
> "Whether two cursors should be displayed for mixed left-to-right and right-to-"
> "left text"
> msgstr ""
> "Huruvida tvÄ markörer ska visas för blandad vÀnster-till-höger- och höger-"
> "till-vÀnster-text"
> 
> #: gtk/gtksettings.c:180
> msgid "Theme Name"
> msgstr "Temanamn"
> 
> #: gtk/gtksettings.c:181
> msgid "Name of theme RC file to load"
> msgstr "Namn pÄ den tema-RC-fil som ska lÀsas in"
> 
> #: gtk/gtksettings.c:188
> msgid "Key Theme Name"
> msgstr "Nyckeltemanamn"
> 
> #: gtk/gtksettings.c:189
> msgid "Name of key theme RC file to load"
> msgstr "Namn pÄ den nyckeltema-RC-fil som ska lÀsas in"
> 
> #: gtk/gtksettings.c:197
> msgid "Menu bar accelerator"
> msgstr "Snabbtangent för menyrad"
> 
> #: gtk/gtksettings.c:198
> msgid "Keybinding to activate the menu bar"
> msgstr "Snabbtangent för att aktivera menyraden"
> 
> #: gtk/gtksettings.c:206
> msgid "Drag threshold"
> msgstr "Dragtröskel"
> 
> #: gtk/gtksettings.c:207
> msgid "Number of pixels the cursor can move before dragging"
> msgstr "Antalet bildpunkter markören kan flyttas innan drag"
> 
> #: gtk/gtksettings.c:215
> msgid "Font Name"
> msgstr "Typsnittsnamn"
> 
> #: gtk/gtksettings.c:216
> msgid "Name of default font to use"
> msgstr "Namn pÄ standardtypsnittet att anvÀnda"
> 
> #: gtk/gtkspinbutton.c:238
> msgid "The adjustment that holds the value of the spinbutton"
> msgstr "Justeringen som hÄller vÀrdet pÄ spinnknappen"
> 
> #: gtk/gtkspinbutton.c:245
> msgid "Climb Rate"
> msgstr "KlÀttringshastighet"
> 
> #: gtk/gtkspinbutton.c:246
> msgid "The acceleration rate when you hold down a button"
> msgstr "Accelerationen dÄ du trycker ner en knapp"
> 
> #: gtk/gtkspinbutton.c:256
> msgid "The number of decimal places to display"
> msgstr "Antalet siffror att visas"
> 
> #: gtk/gtkspinbutton.c:265
> msgid "Snap to Ticks"
> msgstr "FĂ€st vid tick"
> 
> #: gtk/gtkspinbutton.c:266
> msgid ""
> "Whether erroneous values are automatically changed to a spin button's "
> "nearest step increment"
> msgstr ""
> "Huruvida felaktiga vÀrden automatiskt korrigeras till en spinnknapps "
> "nÀrmaste stegökning"
> 
> #: gtk/gtkspinbutton.c:273
> msgid "Numeric"
> msgstr "Numerisk"
> 
> #: gtk/gtkspinbutton.c:274
> msgid "Whether non-numeric characters should be ignored"
> msgstr "Huruvida icke-numeriska tecken ska ignoreras"
> 
> #: gtk/gtkspinbutton.c:281
> msgid "Wrap"
> msgstr "Börja om"
> 
> #: gtk/gtkspinbutton.c:282
> msgid "Whether a spin button should wrap upon reaching its limits"
> msgstr "Huruvida en spinnknapp ska börja om dÄ dess grÀnser nÄs"
> 
> #: gtk/gtkspinbutton.c:289
> msgid "Update Policy"
> msgstr "Uppdateringspolicy"
> 
> #: gtk/gtkspinbutton.c:290
> msgid ""
> "Whether the spin button should update always, or only when the value is legal"
> msgstr ""
> "Huruvida spinnknappen alltid ska uppdatera, eller endast dÄ vÀrdet Àr giltigt"
> 
> #: gtk/gtkspinbutton.c:298
> msgid "Value"
> msgstr "VĂ€rde"
> 
> #: gtk/gtkspinbutton.c:299
> msgid "Reads the current value, or sets a new value"
> msgstr "LÀser aktuellt vÀrde, eller stÀller in ett nytt vÀrde"
> 
> #: gtk/gtkstatusbar.c:159
> msgid "Style of bevel around the statusbar text"
> msgstr "Stil pÄ avfasningen runt statusradstexten"
> 
> #. KEEP IN SYNC with gtkiconfactory.c stock icons, when appropriate
> #: gtk/gtkstock.c:267
> msgid "Information"
> msgstr "Information"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:268
> msgid "Warning"
> msgstr "Varning"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:269
> msgid "Error"
> msgstr "Fel"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:270
> msgid "Question"
> msgstr "FrÄga"
> 
> #. FIXME these need accelerators when appropriate, and
> #. * need the mnemonics to be rationalized
> #.
> #: gtk/gtkstock.c:275
> msgid "_Add"
> msgstr "_LĂ€gg till"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:276
> msgid "_Apply"
> msgstr "_VerkstÀll"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:277
> msgid "_Bold"
> msgstr "_Fet"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:278
> msgid "_Cancel"
> msgstr "_Avbryt"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:279
> msgid "_CD-Rom"
> msgstr "_Cd-rom"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:280
> msgid "_Clear"
> msgstr "_Töm"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:281
> msgid "_Close"
> msgstr "S_tÀng"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:282
> msgid "_Convert"
> msgstr "_Konvertera"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:283
> msgid "_Copy"
> msgstr "_Kopiera"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:284
> msgid "C_ut"
> msgstr "Klipp _ut"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:285
> msgid "_Delete"
> msgstr "_Ta bort"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:286
> msgid "_Execute"
> msgstr "_Kör"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:287
> msgid "_Find"
> msgstr "_Sök"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:288
> msgid "Find and _Replace"
> msgstr "Sök och _ersÀtt"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:289
> msgid "_Floppy"
> msgstr "_Diskett"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:290
> msgid "_Bottom"
> msgstr "_Nederst"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:291
> msgid "_First"
> msgstr "_Första"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:292
> msgid "_Last"
> msgstr "_Sista"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:293
> msgid "_Top"
> msgstr "_Överst"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:294
> msgid "_Back"
> msgstr "_BakÄt"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:295
> msgid "_Down"
> msgstr "_Ned"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:296
> msgid "_Forward"
> msgstr "_FramÄt"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:297
> msgid "_Up"
> msgstr "_Upp"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:298
> msgid "_Help"
> msgstr "_HjÀlp"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:299
> msgid "_Home"
> msgstr "_Hem"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:300
> msgid "_Index"
> msgstr "_Index"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:301
> msgid "_Italic"
> msgstr "_Kursiv"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:302
> msgid "_Jump to"
> msgstr "_Hoppa till"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:303
> msgid "_Center"
> msgstr "_Centrera"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:304
> msgid "_Fill"
> msgstr "_Fyll"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:305
> msgid "_Left"
> msgstr "_VĂ€nster"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:306
> msgid "_Right"
> msgstr "_Höger"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:307
> msgid "_New"
> msgstr "_Ny"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:308
> msgid "_No"
> msgstr "_Nej"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:309
> msgid "_OK"
> msgstr "_OK"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:310
> msgid "_Open"
> msgstr "_Öppna"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:311
> msgid "_Paste"
> msgstr "Klistra _in"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:312
> msgid "_Preferences"
> msgstr "_InstÀllningar"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:313
> msgid "_Print"
> msgstr "Skriv _ut"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:314
> msgid "Print Pre_view"
> msgstr "_Förhandsgranska"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:315
> msgid "_Properties"
> msgstr "_Egenskaper"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:316
> msgid "_Quit"
> msgstr "_Avsluta"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:317
> msgid "_Redo"
> msgstr "_Gör om"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:318
> msgid "_Refresh"
> msgstr "_Uppdatera"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:319
> msgid "_Remove"
> msgstr "_Ta bort"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:320
> msgid "_Revert"
> msgstr "_ÅterstĂ€ll"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:321
> msgid "_Save"
> msgstr "_Spara"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:322
> msgid "Save _As"
> msgstr "Spara so_m"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:323
> msgid "_Color"
> msgstr "_FĂ€rg"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:324
> msgid "_Font"
> msgstr "_Typsnitt"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:325
> msgid "_Ascending"
> msgstr "_Stigande"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:326
> msgid "_Descending"
> msgstr "_Fallande"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:327
> msgid "_Spell Check"
> msgstr "_Stavningskontrollera"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:328
> msgid "_Stop"
> msgstr "_Stopp"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:329
> msgid "_Strikethrough"
> msgstr "_Genomstryk"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:330
> msgid "_Undelete"
> msgstr "_Återskapa"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:331
> msgid "_Underline"
> msgstr "_Understryk"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:332
> msgid "_Undo"
> msgstr "_Ångra"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:333
> msgid "_Yes"
> msgstr "_Ja"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:334
> #, c-format
> msgid "Zoom _100%"
> msgstr "Zooma _100%"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:335
> msgid "Zoom to _Fit"
> msgstr "Zooma sÄ att det _passar"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:336
> msgid "Zoom _In"
> msgstr "Zooma _in"
> 
> #: gtk/gtkstock.c:337
> msgid "Zoom _Out"
> msgstr "Zooma _ut"
> 
> #: gtk/gtktable.c:156
> msgid "Rows"
> msgstr "Rader"
> 
> #: gtk/gtktable.c:157
> msgid "The number of rows in the table"
> msgstr "Antalet rader i tabellen"
> 
> #: gtk/gtktable.c:165
> msgid "Columns"
> msgstr "Kolumner"
> 
> #: gtk/gtktable.c:166
> msgid "The number of columns in the table"
> msgstr "Antalet kolumner i tabellen"
> 
> #: gtk/gtktable.c:174
> msgid "Row spacing"
> msgstr "Radmellanrum"
> 
> #: gtk/gtktable.c:175
> msgid "The amount of space between two consecutive rows"
> msgstr "MÀngden mellanrum mellan tvÄ efterföljande rader"
> 
> #: gtk/gtktable.c:183
> msgid "Column spacing"
> msgstr "Kolumnmellanrum"
> 
> #: gtk/gtktable.c:184
> msgid "The amount of space between two consecutive columns"
> msgstr "MÀngden mellanrum mellan tvÄ efterföljande kolumner"
> 
> #: gtk/gtktable.c:192
> msgid "Homogenous"
> msgstr "Homogena"
> 
> #: gtk/gtktable.c:193
> msgid "If TRUE this means the table cells are all the same width/height"
> msgstr "Om SANT betyder detta att alla tabellceller har samma bredd/höjd"
> 
> #: gtk/gtktext.c:599
> msgid "Horizontal adjustment for the text widget"
> msgstr "Horisontell justering för textwidgeten"
> 
> #: gtk/gtktext.c:607
> msgid "Vertical adjustment for the text widget"
> msgstr "Vertikal justering för textwidgeten"
> 
> #: gtk/gtktext.c:614
> msgid "Line Wrap"
> msgstr "Radbryt"
> 
> #: gtk/gtktext.c:615
> msgid "Whether lines are wrapped at widget edges"
> msgstr "Huruvida radbrytning sker vid widgetkanter"
> 
> #: gtk/gtktext.c:622
> msgid "Word Wrap"
> msgstr "Ordbryt"
> 
> #: gtk/gtktext.c:623
> msgid "Whether words are wrapped at widget edges"
> msgstr "Huruvida ord bryts vid widgetkanter"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:199
> msgid "Tag name"
> msgstr "Taggnamn"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:200
> msgid "Name used to refer to the text tag"
> msgstr "Namn som anvÀnds för att peka pÄ nÀsta tagg"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:225
> msgid "Background full height"
> msgstr "Bakgrundens fullstÀndiga höjd"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:226
> msgid ""
> "Whether the background color fills the entire line height or only the height "
> "of the tagged characters"
> msgstr ""
> "Huruvida bakgrundsfÀrgen fyller hela radhöjden eller endast höjden pÄ de "
> "taggade tecknen"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:234
> msgid "Background stipple mask"
> msgstr "Bakgrundens punkteringsmask"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:235
> msgid "Bitmap to use as a mask when drawing the text background"
> msgstr "Bitmappsbild att anvÀnda som mask nÀr textbakgrunden ritas"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:260
> msgid "Foreground stipple mask"
> msgstr "Förgrundens punkteringsmask"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:261
> msgid "Bitmap to use as a mask when drawing the text foreground"
> msgstr "Bitmappsbild att anvÀnda som mask nÀr textförgrunden ritas"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:268
> msgid "Text direction"
> msgstr "Textriktning"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:269
> msgid "Text direction, e.g. right-to-left or left-to-right"
> msgstr "Textriktning, d.v.s. höger till vÀnster eller vÀnster till höger"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:379 gtk/gtktextview.c:584
> msgid "Left, right, or center justification"
> msgstr "VÀnsterjustering, högerjustering eller centrering"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:387
> msgid "Language"
> msgstr "SprÄk"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:388
> msgid "Language engine code to use for rendering the text"
> msgstr "SprÄkmotorkod att anvÀnda för rendering av texten"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:395
> msgid "Left margin"
> msgstr "VĂ€nstermarginal"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:396 gtk/gtktextview.c:593
> msgid "Width of the left margin in pixels"
> msgstr "Bredd pÄ vÀnstermarginalen i bildpunkter"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:405
> msgid "Right margin"
> msgstr "Högermarginal"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:406 gtk/gtktextview.c:603
> msgid "Width of the right margin in pixels"
> msgstr "Bredd pÄ högermarginalen i bildpunkter"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:416 gtk/gtktextview.c:612
> msgid "Indent"
> msgstr "Gör indrag"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:417 gtk/gtktextview.c:613
> msgid "Amount to indent the paragraph, in pixels"
> msgstr "Hur mycket stycket ska dras in, i bildpunkter"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:437
> msgid "Pixels above lines"
> msgstr "Bildpunkter ovanför rader"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:438 gtk/gtktextview.c:537
> msgid "Pixels of blank space above paragraphs"
> msgstr "Bildpunkter med tomt utrymme ovanför stycken"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:447
> msgid "Pixels below lines"
> msgstr "Bildpunkter nedanför rader"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:448 gtk/gtktextview.c:547
> msgid "Pixels of blank space below paragraphs"
> msgstr "Bildpunkter med tomt utrymme nedanför stycken"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:457
> msgid "Pixels inside wrap"
> msgstr "Bildpunkter mellan radbrytningar"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:458 gtk/gtktextview.c:557
> msgid "Pixels of blank space between wrapped lines in a paragraph"
> msgstr "Bildpunkter med tomt utrymme mellan radbrytningar i ett stycke"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:484
> msgid "Wrap mode"
> msgstr "Automatisk radbrytning"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:485 gtk/gtktextview.c:575
> msgid ""
> "Whether to wrap lines never, at word boundaries, or at character boundaries"
> msgstr ""
> "Huruvida radbrytningar inte alls ska ske, om de ska ske mellan ord, eller "
> "mellan tecken"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:494 gtk/gtktextview.c:622
> msgid "Tabs"
> msgstr "Tabbsteg"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:495 gtk/gtktextview.c:623
> msgid "Custom tabs for this text"
> msgstr "Anpassade tabbsteg för denna text"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:502
> msgid "Invisible"
> msgstr "Osynlig"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:503
> msgid "Whether this text is hidden"
> msgstr "Huruvida denna text Àr gömd"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:516
> msgid "Background full height set"
> msgstr "Bakgrund i fullstÀndig höjd instÀlld"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:517
> msgid "Whether this tag affects background height"
> msgstr "Huruvida denna tagg pÄverkar bakgrundens höjd"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:520
> msgid "Background stipple set"
> msgstr "Bakgrundspunktering instÀlld"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:521
> msgid "Whether this tag affects the background stipple"
> msgstr "Huruvida denna tagg pÄverkar bagrundspunkteringen"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:528
> msgid "Foreground stipple set"
> msgstr "Förgrundspunktering instÀlld"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:529
> msgid "Whether this tag affects the foreground stipple"
> msgstr "Huruvida denna tagg pÄverkar förgrundens punktering"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:564
> msgid "Justification set"
> msgstr "Justering instÀlld"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:565
> msgid "Whether this tag affects paragraph justification"
> msgstr "Huruvida denna tagg pÄverkar styckets justering"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:568
> msgid "Language set"
> msgstr "SprÄk instÀllt"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:569
> msgid "Whether this tag affects the language the text is rendered as"
> msgstr "Huruvida denna tagg pÄverkar sprÄket texten renderas som"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:572
> msgid "Left margin set"
> msgstr "VÀnstermarginal instÀlld"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:573
> msgid "Whether this tag affects the left margin"
> msgstr "Huruvida denna tagg pÄverkar vÀnstermarginalen"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:576
> msgid "Indent set"
> msgstr "Indrag instÀllt"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:577
> msgid "Whether this tag affects indentation"
> msgstr "Huruvida denna tagg pÄverkar indraget"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:584
> msgid "Pixels above lines set"
> msgstr "Bildpunkter ovanför rader instÀllt"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:585 gtk/gtktexttag.c:589
> msgid "Whether this tag affects the number of pixels above lines"
> msgstr "Huruvida denna tagg pÄverkar antalet bildpunkter ovanför rader"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:588
> msgid "Pixels below lines set"
> msgstr "Bildpunkter nedanför rader instÀllt"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:592
> msgid "Pixels inside wrap set"
> msgstr "Bildpunkter inuti radbrytningar instÀllt"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:593
> msgid "Whether this tag affects the number of pixels between wrapped lines"
> msgstr "Huruvida denna tagg pÄverkar antalet bildpunkter mellan radbrytningar"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:600
> msgid "Right margin set"
> msgstr "Högermarginal instÀlld"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:601
> msgid "Whether this tag affects the right margin"
> msgstr "Huruvida denna tagg pÄverkar högermarginalen"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:608
> msgid "Wrap mode set"
> msgstr "RadbrytningslÀge instÀllt"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:609
> msgid "Whether this tag affects line wrap mode"
> msgstr "Huruvida denna tagg pÄverkar radbrytningslÀget"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:612
> msgid "Tabs set"
> msgstr "Tabbsteg instÀllt"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:613
> msgid "Whether this tag affects tabs"
> msgstr "Huruvida denna tagg pÄverkar tabbsteg"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:616
> msgid "Invisible set"
> msgstr "Osynlig instÀlld"
> 
> #: gtk/gtktexttag.c:617
> msgid "Whether this tag affects text visibility"
> msgstr "Huruvida denna tagg pÄverkar textens synlighet"
> 
> #: gtk/gtktextutil.c:46
> msgid "LRM _Left-to-right mark"
> msgstr "LRM-mÀrke för _vÀnster-till-höger"
> 
> #: gtk/gtktextutil.c:47
> msgid "RLM _Right-to-left mark"
> msgstr "RLM för _höger-till-vÀnster"
> 
> #: gtk/gtktextutil.c:48
> msgid "LRE Left-to-right _embedding"
> msgstr "LRE-inbÀddning för vÀnster-till-höger"
> 
> #: gtk/gtktextutil.c:49
> msgid "RLE Right-to-left e_mbedding"
> msgstr "RLE-inbÀddning för höger-till-vÀnster"
> 
> #: gtk/gtktextutil.c:50
> msgid "LRO Left-to-right _override"
> msgstr "LRO-ÄsidosÀttning för vÀnster-till-höger"
> 
> #: gtk/gtktextutil.c:51
> msgid "RLO Right-to-left o_verride"
> msgstr "RLO-ÄsidosÀttning för höger-till-vÀnster"
> 
> #: gtk/gtktextutil.c:52
> msgid "PDF _Pop directional formatting"
> msgstr "PDF-_popriktningsformatering"
> 
> #: gtk/gtktextutil.c:53
> msgid "ZWS _Zero width space"
> msgstr "ZWS-blanksteg _utan bredd"
> 
> #: gtk/gtktextutil.c:54
> msgid "ZWN Zero width _joiner"
> msgstr "ZWN-_sammanslagare utan bredd"
> 
> #: gtk/gtktextutil.c:55
> msgid "ZWNJ Zero width _non-joiner"
> msgstr "ZWNJ-_ickesammanslagare utan bredd"
> 
> #: gtk/gtktextview.c:536
> msgid "Pixels Above Lines"
> msgstr "Bildpunkter ovanför rader"
> 
> #: gtk/gtktextview.c:546
> msgid "Pixels Below Lines"
> msgstr "Bildpunkter nedanför rader"
> 
> #: gtk/gtktextview.c:556
> msgid "Pixels Inside Wrap"
> msgstr "Bildpunkter mellan radbrytningar"
> 
> #: gtk/gtktextview.c:574
> msgid "Wrap Mode"
> msgstr "RadbrytningslÀge"
> 
> #: gtk/gtktextview.c:592
> msgid "Left Margin"
> msgstr "VĂ€nstermarginal"
> 
> #: gtk/gtktextview.c:602
> msgid "Right Margin"
> msgstr "Högermarginal"
> 
> #: gtk/gtktextview.c:630
> msgid "Cursor Visible"
> msgstr "Synlig markör"
> 
> #: gtk/gtktextview.c:631
> msgid "If the insertion cursor is shown"
> msgstr "Huruvida insÀttningsmarkören visas"
> 
> #: gtk/gtktextview.c:6351
> msgid "Input _Methods"
> msgstr "Inmatnings_metoder"
> 
> #: gtk/gtkthemes.c:71
> #, c-format
> msgid "Unable to locate theme engine in module_path: \"%s\","
> msgstr "Kan inte hitta temamotorn i \"module_path\": \"%s\","
> 
> #: gtk/gtktipsquery.c:182
> msgid "--- No Tip ---"
> msgstr "--- Inget tips ---"
> 
> #: gtk/gtktogglebutton.c:131
> msgid "If the toggle button should be pressed in or not"
> msgstr "Om vÀxlingsknappen ska vara nertryckt eller inte"
> 
> #: gtk/gtktogglebutton.c:139
> msgid "If the toggle button is in an \"in between\" state."
> msgstr "Om vÀxlingsknappen Àr i ett \"mellanlÀge\"."
> 
> #: gtk/gtktogglebutton.c:146
> msgid "Draw Indicator"
> msgstr "Rita indikator"
> 
> #: gtk/gtktogglebutton.c:147
> msgid "If the toggle part of the button is displayed"
> msgstr "Om vÀxlingsdelen av knappen visas"
> 
> #: gtk/gtktoolbar.c:225
> msgid "The orientation of the toolbar"
> msgstr "Orienteringen pÄ verktygsraden"
> 
> #: gtk/gtktoolbar.c:233
> msgid "Toolbar Style"
> msgstr "Stil pÄ verktygsrad"
> 
> #: gtk/gtktoolbar.c:234
> msgid "How to draw the toolbar"
> msgstr "Hur verktygsraden ska ritas"
> 
> #: gtk/gtktoolbar.c:242
> msgid "Spacer size"
> msgstr "Storlek pÄ utfyllnad"
> 
> #: gtk/gtktoolbar.c:243
> msgid "Size of spacers"
> msgstr "Storlek pÄ utfyllnad"
> 
> #: gtk/gtktoolbar.c:252
> msgid "Amount of border space between the toolbar shadow and the buttons"
> msgstr "MÀngden kantmellanrum mellan skuggan frÄn verktygsraden och knapparna"
> 
> #: gtk/gtktoolbar.c:260
> msgid "Space style"
> msgstr "Stil pÄ utfyllnad"
> 
> #: gtk/gtktoolbar.c:261
> msgid "Whether spacers are vertical lines or just blank"
> msgstr "Huruvida utfyllnad Àr vertikala linjer eller enbart tomt"
> 
> #: gtk/gtktoolbar.c:269
> msgid "Button relief"
> msgstr "Knapprelief"
> 
> #: gtk/gtktoolbar.c:270
> msgid "Type of bevel around toolbar buttons"
> msgstr "Typ av avfasning runt verktygsradsknappar"
> 
> #: gtk/gtktoolbar.c:278
> msgid "Style of bevel around the toolbar"
> msgstr "Stil pÄ avfasning runt verktygsraden"
> 
> #: gtk/gtktoolbar.c:284
> msgid "Toolbar style"
> msgstr "Stil pÄ verktygsrad"
> 
> #: gtk/gtktoolbar.c:285
> msgid ""
> "Whether default toolbars have text only, text and icons, icons only, etc."
> msgstr ""
> "Huruvida standardverktygsrader endast har text, text och ikoner, endast "
> "ikoner, osv."
> 
> #: gtk/gtktoolbar.c:291
> msgid "Toolbar icon size"
> msgstr "Ikonstorlek pÄ verktygsrad"
> 
> #: gtk/gtktoolbar.c:292
> msgid "Size of icons in default toolbars"
> msgstr "Storlek pÄ ikoner i standardverktygsrader"
> 
> #: gtk/gtktreemodelsort.c:303
> msgid "TreeModelSort Model"
> msgstr "Modell för TreeModelSort"
> 
> #: gtk/gtktreemodelsort.c:304
> msgid "The model for the TreeModelSort to sort"
> msgstr "Modell för TreeModelSort att sortera"
> 
> #: gtk/gtktreeview.c:514
> msgid "TreeView Model"
> msgstr "TrÀdvymodell"
> 
> #: gtk/gtktreeview.c:515
> msgid "The model for the tree view"
> msgstr "Modell för trÀdvyn"
> 
> #: gtk/gtktreeview.c:523
> msgid "Horizontal Adjustment for the widget"
> msgstr "Horisontell justering för widgeten"
> 
> #: gtk/gtktreeview.c:531
> msgid "Vertical Adjustment for the widget"
> msgstr "Vertikal justering för widgeten"
> 
> #: gtk/gtktreeview.c:538 gtk/gtktreeviewcolumn.c:174 gtk/gtkwidget.c:425
> msgid "Visible"
> msgstr "Synlig"
> 
> #: gtk/gtktreeview.c:539
> msgid "Show the column header buttons"
> msgstr "Visa knappar i kolumnhuvuden"
> 
> #: gtk/gtktreeview.c:546
> msgid "Headers Clickable"
> msgstr "Huvuden Àr klickbara"
> 
> #: gtk/gtktreeview.c:547
> msgid "Column headers respond to click events"
> msgstr "Kolumnhuvuden svarar pÄ klickhÀndelser"
> 
> #: gtk/gtktreeview.c:554
> msgid "Expander Column"
> msgstr "Expanderarkolumn"
> 
> #: gtk/gtktreeview.c:555
> msgid "Set the column for the expander column"
> msgstr "StÀll in kolumnen för expanderarkolumnen"
> 
> #: gtk/gtktreeview.c:562 gtk/gtktreeviewcolumn.c:273
> msgid "Reorderable"
> msgstr "Omarrangeringsbar"
> 
> #: gtk/gtktreeview.c:563
> msgid "View is reorderable"
> msgstr "Vyn Àr omarrangeringsbar"
> 
> #: gtk/gtktreeview.c:570
> msgid "Rules Hint"
> msgstr "Regeltips"
> 
> #: gtk/gtktreeview.c:571
> msgid "Set a hint to the theme engine to draw rows in alternating colors"
> msgstr "StÀll in ett tips för temamotorn att rita rader i alternerande fÀrger"
> 
> #: gtk/gtktreeview.c:578
> msgid "Enable Search"
> msgstr "AnvÀnd sökning"
> 
> #: gtk/gtktreeview.c:579
> msgid "View allows user to search through columns interactively"
> msgstr "Vyn tillÄter anvÀndaren att söka igenom kolumner interaktivt"
> 
> #: gtk/gtktreeview.c:586
> msgid "Search Column"
> msgstr "Sök kolumn"
> 
> #: gtk/gtktreeview.c:587
> msgid "Model column to search through when searching through code"
> msgstr "Modellkolumn att söka igenom vid kodgenomsökning"
> 
> #: gtk/gtktreeview.c:600
> msgid "Expander Size"
> msgstr "Storlek pÄ expanderare"
> 
> #: gtk/gtktreeview.c:601
> msgid "Size of the expander arrow."
> msgstr "Storlek pÄ expanderarpilen."
> 
> #: gtk/gtktreeview.c:609
> msgid "Vertical Separator Width"
> msgstr "Vertikal avskiljarbredd"
> 
> #: gtk/gtktreeview.c:610
> msgid "Vertical space between cells.  Must be an even number."
> msgstr "Vertikalt mellanrum mellan celler. MÄste vara ett jÀmnt tal."
> 
> #: gtk/gtktreeview.c:618
> msgid "Horizontal Separator Width"
> msgstr "Horisontell avskiljarbredd"
> 
> #: gtk/gtktreeview.c:619
> msgid "Horizontal space between cells.  Must be an even number."
> msgstr "Horisontellt mellanrum mellan celler. MÄsta vara ett jÀmnt tal."
> 
> #: gtk/gtktreeview.c:627
> msgid "Allow Rules"
> msgstr "TillÄt linjaler"
> 
> #: gtk/gtktreeview.c:628
> msgid "Allow drawing of alternating color rows."
> msgstr "TillÄt ritning av alternerande fÀrgrader."
> 
> #: gtk/gtktreeview.c:634
> msgid "Indent Expanders"
> msgstr "Indentera expanderare"
> 
> #: gtk/gtktreeview.c:635
> msgid "Make the expanders indented."
> msgstr "Gör expanderarna indenterade."
> 
> #: gtk/gtktreeviewcolumn.c:175
> msgid "Whether to display the column"
> msgstr "Huruvida kolumnen ska visas"
> 
> #: gtk/gtktreeviewcolumn.c:182 gtk/gtkwindow.c:434
> msgid "Resizable"
> msgstr "StorleksÀndringsbar"
> 
> #: gtk/gtktreeviewcolumn.c:183
> msgid "Column is user-resizable"
> msgstr "AnvÀndaren kan Àndra storleken pÄ kolumnen"
> 
> #: gtk/gtktreeviewcolumn.c:191
> msgid "Current width of the column"
> msgstr "Aktuell bredd pÄ kolumnen"
> 
> #: gtk/gtktreeviewcolumn.c:199
> msgid "Sizing"
> msgstr "StorleksÀndring"
> 
> #: gtk/gtktreeviewcolumn.c:200
> msgid "Resize mode of the column"
> msgstr "Kolumnens storleksÀndringslÀge"
> 
> #: gtk/gtktreeviewcolumn.c:208
> msgid "Fixed Width"
> msgstr "Fast bredd"
> 
> #: gtk/gtktreeviewcolumn.c:209
> msgid "Current fixed width of the column"
> msgstr "Aktuell fast bredd pÄ kolumnen"
> 
> #: gtk/gtktreeviewcolumn.c:218
> msgid "Minimum Width"
> msgstr "Minsta bredd"
> 
> #: gtk/gtktreeviewcolumn.c:219
> msgid "Minimum allowed width of the column"
> msgstr "Minsta tillÄtna bredd pÄ kolumnen"
> 
> #: gtk/gtktreeviewcolumn.c:228
> msgid "Maximum Width"
> msgstr "Största bredd"
> 
> #: gtk/gtktreeviewcolumn.c:229
> msgid "Maximum allowed width of the column"
> msgstr "Största tillÄtna bredd pÄ kolumnen"
> 
> #: gtk/gtktreeviewcolumn.c:238
> msgid "Title"
> msgstr "Titel"
> 
> #: gtk/gtktreeviewcolumn.c:239
> msgid "Title to appear in column header"
> msgstr "Titel att visa i kolumnhuvudet"
> 
> #: gtk/gtktreeviewcolumn.c:246
> msgid "Clickable"
> msgstr "Klickbar"
> 
> #: gtk/gtktreeviewcolumn.c:247
> msgid "Whether the header can be clicked"
> msgstr "Huruvida huvudet kan klickas i"
> 
> #: gtk/gtktreeviewcolumn.c:255
> msgid "Widget"
> msgstr "Widget"
> 
> #: gtk/gtktreeviewcolumn.c:256
> msgid "Widget to put in column header button instead of column title"
> msgstr "Widget att placera kolumnhuvudets knapp istÀllet för kolumntiteln"
> 
> #: gtk/gtktreeviewcolumn.c:263
> msgid "Alignment"
> msgstr "Justering"
> 
> #: gtk/gtktreeviewcolumn.c:264
> msgid "X Alignment of the column header text or widget"
> msgstr "X-justering pÄ kolumnhuvudets text eller widget"
> 
> #: gtk/gtktreeviewcolumn.c:274
> msgid "Whether the column can be reordered around the headers"
> msgstr "Huruvida kolumnen kan omarrangeras runt huvudena"
> 
> #: gtk/gtktreeviewcolumn.c:281
> msgid "Sort indicator"
> msgstr "Sorteringsindikator"
> 
> #: gtk/gtktreeviewcolumn.c:282
> msgid "Whether to show a sort indicator"
> msgstr "Huruvida en sorteringsindikator ska visas"
> 
> #: gtk/gtktreeviewcolumn.c:289
> msgid "Sort order"
> msgstr "Sorteringsordning"
> 
> #: gtk/gtktreeviewcolumn.c:290
> msgid "Sort direction the sort indicator should indicate"
> msgstr "Sorteringsriktning som sorteringsindikatorn ska indikera"
> 
> #: gtk/gtkviewport.c:133
> msgid ""
> "The GtkAdjustment that determines the values of the horizontal position for "
> "this viewport."
> msgstr ""
> "Det GtkAdjustment som avgör vÀrdena pÄ den horisontella positionen för denna "
> "skrivbordsvy."
> 
> #: gtk/gtkviewport.c:141
> msgid ""
> "The GtkAdjustment that determines the values of the vertical position for "
> "this viewport."
> msgstr ""
> "Det GtkAdjustment som avgör vÀrdena pÄ den vertikala positionen för denna "
> "skrivbordsvy."
> 
> #: gtk/gtkviewport.c:149
> msgid "Determines how the shadowed box around the viewport is drawn."
> msgstr "BestÀmmer hur den skuggade rutan runt skrivbordsvyn ritas."
> 
> #: gtk/gtkwidget.c:392
> msgid "Widget name"
> msgstr "Widgetnamn"
> 
> #: gtk/gtkwidget.c:393
> msgid "The name of the widget"
> msgstr "Namnen pÄ widgeten"
> 
> #: gtk/gtkwidget.c:399
> msgid "Parent widget"
> msgstr "FörÀlderwidget"
> 
> #: gtk/gtkwidget.c:400
> msgid "The parent widget of this widget. Must be a Container widget."
> msgstr "FörÀlderwidgeten till denna widget. MÄste vara en containerwidget."
> 
> #: gtk/gtkwidget.c:407
> msgid "Width request"
> msgstr "BreddbegÀran"
> 
> #: gtk/gtkwidget.c:408
> msgid ""
> "Override for width request of the widget, or -1 if natural request should be "
> "used."
> msgstr ""
> "ÅsidosĂ€ttande för breddbegĂ€ran av widgeten, eller -1 om naturlig begĂ€ran ska "
> "anvÀndas."
> 
> #: gtk/gtkwidget.c:416
> msgid "Height request"
> msgstr "HöjdbegÀran"
> 
> #: gtk/gtkwidget.c:417
> msgid ""
> "Override for height request of the widget, or -1 if natural request should "
> "be used."
> msgstr ""
> "ÅsidosĂ€ttande för höjdbegĂ€ran av widgeten, eller -1 om naturlig begĂ€ran ska "
> "anvÀndas."
> 
> #: gtk/gtkwidget.c:426
> msgid "Whether the widget is visible"
> msgstr "Huruvida widgeten Àr synlig"
> 
> #: gtk/gtkwidget.c:432
> msgid "Sensitive"
> msgstr "KĂ€nslig"
> 
> #: gtk/gtkwidget.c:433
> msgid "Whether the widget responds to input"
> msgstr "Huruvida widgeten svarar pÄ inmatning"
> 
> #: gtk/gtkwidget.c:439
> msgid "Application paintable"
> msgstr "Programmet kan rita"
> 
> #: gtk/gtkwidget.c:440
> msgid "Whether the application will paint directly on the widget"
> msgstr "Huruvida programmet kan rita direkt pÄ widgeten"
> 
> #: gtk/gtkwidget.c:446
> msgid "Can focus"
> msgstr "Kan fÄ fokus"
> 
> #: gtk/gtkwidget.c:447
> msgid "Whether the widget can accept the input focus"
> msgstr "Huruvida widgeten kan acceptera inmatningsfokus"
> 
> #: gtk/gtkwidget.c:453
> msgid "Has focus"
> msgstr "Har fokus"
> 
> #: gtk/gtkwidget.c:454
> msgid "Whether the widget has the input focus"
> msgstr "Huruvida widgeten har inmatningsfokus"
> 
> #: gtk/gtkwidget.c:460
> msgid "Can default"
> msgstr "Kan vara standard"
> 
> #: gtk/gtkwidget.c:461
> msgid "Whether the widget can be the default widget"
> msgstr "Huruvida widgeten kan vara standardwidgeten"
> 
> #: gtk/gtkwidget.c:467
> msgid "Has default"
> msgstr "Har standard"
> 
> #: gtk/gtkwidget.c:468
> msgid "Whether the widget is the default widget"
> msgstr "Huruvida widgeten Àr standardwidgeten"
> 
> #: gtk/gtkwidget.c:474
> msgid "Receives default"
> msgstr "Mottar standard"
> 
> #: gtk/gtkwidget.c:475
> msgid "If TRUE, the widget will receive the default action when it is focused."
> msgstr "Om SANT kommer widgeten att motta standardÄtgÀrden dÄ den har fokus."
> 
> #: gtk/gtkwidget.c:481
> msgid "Composite child"
> msgstr "Sammansatt barn"
> 
> #: gtk/gtkwidget.c:482
> msgid "Whether the widget is composed of other widgets"
> msgstr "Huruvida widgeten Àr sammansatt av andra widgetar"
> 
> #: gtk/gtkwidget.c:488
> msgid "Style"
> msgstr "Stil"
> 
> #: gtk/gtkwidget.c:489
> msgid ""
> "The style of the widget, which contains information about how it will look "
> "(colors etc)."
> msgstr ""
> "Stilen pÄ widgeten, som innehÄller information om hur den kommer att se ut "
> "(fÀrger osv)."
> 
> #: gtk/gtkwidget.c:495
> msgid "Events"
> msgstr "HĂ€ndelser"
> 
> #: gtk/gtkwidget.c:496
> msgid "The event mask that decides what kind of GdkEvents this widget gets."
> msgstr "HÀndelsemasken som avgör vilken typ av GdkEvent som denna widget fÄr."
> 
> #: gtk/gtkwidget.c:503
> msgid "Extension events"
> msgstr "UtökningshÀndelser"
> 
> #: gtk/gtkwidget.c:504
> msgid "The mask that decides what kind of extension events this widget gets."
> msgstr ""
> "Masken som avgör vilken typ av utökningshÀndelser som denna widget fÄr."
> 
> #: gtk/gtkwidget.c:1053
> msgid "Interior Focus"
> msgstr "Interiörfokus"
> 
> #: gtk/gtkwidget.c:1054
> msgid "Whether to draw the focus indicator inside widgets."
> msgstr "Huruvida fokusindikatorn ritas inuti widgetar."
> 
> #: gtk/gtkwidget.c:1060
> msgid "Focus linewidth"
> msgstr "Fokuslinjebredd"
> 
> #: gtk/gtkwidget.c:1061
> msgid "Width, in pixels, of the focus indicator line."
> msgstr "Bredd, i bildpunkter, pÄ fokusindikatorlinjen."
> 
> #: gtk/gtkwidget.c:1067
> msgid "Focus line dash pattern"
> msgstr "Punktmönster för fokuslinje"
> 
> #: gtk/gtkwidget.c:1068
> msgid "Dash pattern used to draw the focus indicator."
> msgstr "Punktmönster som anvÀnds för att rita fokusindikatorn."
> 
> #: gtk/gtkwidget.c:1073
> msgid "Focus padding"
> msgstr "Fokusmellanrum"
> 
> #: gtk/gtkwidget.c:1074
> msgid "Width, in pixels, between focus indicator and the widget 'box'."
> msgstr "Bredd, i bildpunkter, mellan fokusindikatorn och \"widgetrutan\"."
> 
> #: gtk/gtkwidget.c:1079
> msgid "Cursor color"
> msgstr "MarkörfÀrg"
> 
> #: gtk/gtkwidget.c:1080
> msgid "Color with which to draw insertion cursor"
> msgstr "FÀrg att rita insÀttningsmarkören med"
> 
> #: gtk/gtkwidget.c:1085
> msgid "Cursor line aspect ratio"
> msgstr "Proportioner för markörrad"
> 
> #: gtk/gtkwidget.c:1086
> msgid "Aspect ratio with which to draw insertion cursor"
> msgstr "Proportioner att rita insÀttningsmarkören med"
> 
> #: gtk/gtkwindow.c:399
> msgid "Window Type"
> msgstr "Fönstertyp"
> 
> #: gtk/gtkwindow.c:400
> msgid "The type of the window"
> msgstr "Typen av fönster"
> 
> #: gtk/gtkwindow.c:409
> msgid "Window Title"
> msgstr "Fönstertitel"
> 
> #: gtk/gtkwindow.c:410
> msgid "The title of the window"
> msgstr "Titeln pÄ fönstret"
> 
> #: gtk/gtkwindow.c:417
> msgid "Allow Shrink"
> msgstr "TillÄt krympning"
> 
> #: gtk/gtkwindow.c:419
> #, no-c-format
> msgid ""
> "If TRUE, the window has no mimimum size. Setting this to TRUE is 99% of the "
> "time a bad idea."
> msgstr ""
> "Om SANT har fönstret ingen minsta storlek. Att stÀlla in detta till SANT Àr "
> "en dum idé i 99% av fallen."
> 
> #: gtk/gtkwindow.c:426
> msgid "Allow Grow"
> msgstr "TillÄt vÀxning"
> 
> #: gtk/gtkwindow.c:427
> msgid "If TRUE, users can expand the window beyond its minimum size."
> msgstr "Om SANT kan anvÀndare utöka fönstret utöver dess minsta storlek."
> 
> #: gtk/gtkwindow.c:435
> msgid "If TRUE, users can resize the window."
> msgstr "Om SANT kan anvÀndare storleksÀndra fönstret."
> 
> #: gtk/gtkwindow.c:442
> msgid "Modal"
> msgstr "Modal"
> 
> #: gtk/gtkwindow.c:443
> msgid ""
> "If TRUE, the window is modal (other windows are not usable while this one is "
> "up)."
> msgstr ""
> "Om SANT Àr fönstret modalt (andra fönster Àr inte anvÀndbara dÄ detta "
> "fönster visas)."
> 
> #: gtk/gtkwindow.c:450
> msgid "Window Position"
> msgstr "Fönsterposition"
> 
> #: gtk/gtkwindow.c:451
> msgid "The initial position of the window."
> msgstr "Den initiala positionen pÄ fönstret."
> 
> #: gtk/gtkwindow.c:459
> msgid "Default Width"
> msgstr "Standardbredd"
> 
> #: gtk/gtkwindow.c:460
> msgid ""
> "The default width of the window, used when initially showing the window."
> msgstr "Standardbredden pÄ fönstret, anvÀnds dÄ fönster initialt visas."
> 
> #: gtk/gtkwindow.c:469
> msgid "Default Height"
> msgstr "Standardhöjd"
> 
> #: gtk/gtkwindow.c:470
> msgid ""
> "The default height of the window, used when initially showing the window."
> msgstr "Standardhöjden pÄ fönstret, anvÀnds dÄ fönster initialt visas."
> 
> #: gtk/gtkwindow.c:479
> msgid "Destroy with Parent"
> msgstr "Förstör med förÀlder"
> 
> #: gtk/gtkwindow.c:480
> msgid "If this window should be destroyed when the parent is destroyed"
> msgstr "Om detta fönster ska förstöras dÄ dess förÀlder förstörs"
> 
> #: gtk/gtkwindow.c:487
> msgid "Icon"
> msgstr "Ikon"
> 
> #: gtk/gtkwindow.c:488
> msgid "Icon for this window"
> msgstr "Ikon för detta fönster"
> 
> #: gtk/gtksizegroup.c:242
> msgid "Mode"
> msgstr "LĂ€ge"
> 
> #: gtk/gtksizegroup.c:243
> msgid ""
> "The directions in which the size group effects the requested sizes of its "
> "component widgets."
> msgstr ""
> "De riktningar som storleksgruppen pÄverkar de begÀrda storlekarna pÄ dess "
> "komponentwidgetar."
> 
> #. ID
> #: modules/input/imam-et.c:454
> msgid "Amharic (EZ+)"
> msgstr "Amharisk (EZ+)"
> 
> #. ID
> #: modules/input/imcyrillic-translit.c:216
> msgid "Cyrillic (Transliterated)"
> msgstr "Kyrillisk (Translitererad)"
> 
> #. ID
> #: modules/input/iminuktitut.c:126
> msgid "Inukitut (Transliterated)"
> msgstr "Inukitut (Translitererad)"
> 
> #. ID
> #: modules/input/imipa.c:144
> msgid "IPA"
> msgstr "IPA"
> 
> #. ID
> #: modules/input/imthai-broken.c:177
> msgid "Thai (Broken)"
> msgstr "ThailÀndsk (Trasig)"
> 
> #. ID
> #: modules/input/imti-er.c:453
> msgid "Tigrigna-Eritrean (EZ+)"
> msgstr "Tigrigna-Eritreansk (EZ+)"
> 
> #. ID
> #: modules/input/imti-et.c:453
> msgid "Tigrigna-Ethiopian (EZ+)"
> msgstr "Tigrigna-Etiopisk (EZ+)"
> 
> #. ID
> #: modules/input/imviqr.c:243
> msgid "Vietnamese (VIQR)"
> msgstr "Vietnamesisk (VIQR)"
> 
> #. ID
> #: modules/input/imxim.c:27
> msgid "X Input Method"
> msgstr "X-inmatningsmetod"
> 
> #~ msgid "Cancel"
> #~ msgstr "Avbryt"
> 
> #~ msgid "Delete"
> #~ msgstr "Ta bort"
> 
> #~ msgid "OK"
> #~ msgstr "OK"
> 
> #~ msgid "Save"
> #~ msgstr "Spara"
> 
> #~ msgid "Close"
> #~ msgstr "StÀng"
> 
> #~ msgid "Filename to load and siplay."
> #~ msgstr "Filnamn att lÀsa in och visa."
> 
> #~ msgid "Directories"
> #~ msgstr "Kataloger"
> 
> #~ msgid "_Directories"
> #~ msgstr "_Kataloger"
> 
> #~ msgid "Crea_te Dir"
> #~ msgstr "Ska_pa katalog"
> 
> #~ msgid ""
> #~ "The directory name \"%s\" contains symbols that are not allowed in "
> #~ "filenames"
> #~ msgstr ""
> #~ "Katalognamnet \"%s\" innehÄller tecken som inte Àr tillÄtna i filnamn"
> 
> #~ msgid ""
> #~ "Error creating directory \"%s\": %s\n"
> #~ "%s"
> #~ msgstr ""
> #~ "Fel vid skapande av katalogen \"%s\": %s\n"
> #~ "%s"
> 
> #~ msgid "Create Directory"
> #~ msgstr "Skapa katalog"
> 
> #~ msgid "_Directory name:"
> #~ msgstr "_Katalognamn:"
> 
> #~ msgid "Unable to locate image file in pixmap_path: \"%s\" line %d"
> #~ msgstr "Kan inte hitta bildfil i \"pixmap_path\": \"%s\" rad %d"
> 
> #~ msgid "Insufficient memory to save PNG file"
> #~ msgstr "Inte tillrÀckligt med minne för att spara PNG-fil"
> 
> #~ msgid "Value between 0.0 and 1.0 to indicate X alignment"
> #~ msgstr "VÀrde mellan 0.0 och 1.0 för att indikera X-justering"
> 
> #~ msgid "Value between 0.0 and 1.0 to indicate Y alignment"
> #~ msgstr "VÀrde mellan 0.0 och 1.0 för att indikera Y-justering"
> 
> #~ msgid "Value between 0.0 and 1.0 to indicate X scale"
> #~ msgstr "VÀrde mellan 0.0 och 1.0 för att indikera X-skala"
> 
> #~ msgid "Value between 0.0 and 1.0 to indicate Y scale"
> #~ msgstr "VÀrde mellan 0.0 och 1.0 för att indikera Y-skala"
> 
> #~ msgid "Text Position"
> #~ msgstr "Textposition"
> 
> #~ msgid "Cut"
> #~ msgstr "Klipp ut"
> 
> #~ msgid "Copy"
> #~ msgstr "Kopiera"
> 
> #~ msgid "Paste"
> #~ msgstr "Klistra in"
> 
> #~ msgid "Line Height"
> #~ msgstr "Radhöjd"
> 
> #~ msgid "The height of a line"
> #~ msgstr "Höjden pÄ en rad"
> 
> #~ msgid "Column Width"
> #~ msgstr "Kolumnbredd"
> 
> #~ msgid "The width of a column"
> #~ msgstr "Bredden pÄ en kolumn"
> 
> #~ msgid "can_activate"
> #~ msgstr "kan_aktivera"
> 
> #~ msgid "Cell can get activate events."
> #~ msgstr "Cellen kan inte fÄ aktiveringshÀndelser"
> 
> #~ msgid "Pixbuf location"
> #~ msgstr "Pixbuf-position"
> 
> #~ msgid "The relative location of the pixbuf to the text."
> #~ msgstr "Den relativa positionen av pixbuf:en gentemot texten."
> 
> #~ msgid "pixbuf xalign"
> #~ msgstr "pixbuf-xjustering"
> 
> #~ msgid "The x-align of the pixbuf."
> #~ msgstr "X-justeringen av pixbuf:en."
> 
> #~ msgid "pixbuf yalign"
> #~ msgstr "pixbuf-yjustering"
> 
> #~ msgid "The y-align of the pixbuf."
> #~ msgstr "Y-justeringen av pixbuf:en."
> 
> #~ msgid "The xpad of the pixbuf."
> #~ msgstr "X-utfyllnaden av pixbuf:en."
> 
> #~ msgid "pixbuf ypad"
> #~ msgstr "pixbuf-yutfyllnad"
> 
> #~ msgid "The ypad of the pixbuf."
> #~ msgstr "Y-utfyllnaden av pixbuf:en."
> 
> #~ msgid "Image data is partially missing"
> #~ msgstr "Bilddata saknas delvis"
> 
> #~ msgid ""
> #~ "Image has an incorrect pixel rowstride, perhaps the data was corrupted "
> #~ "somehow."
> #~ msgstr ""
> #~ "Bilden har en ogiltig rad med bildpunkter, kanske datat har förstörts pÄ "
> #~ "nÄgot sÀtt."
> 
> #~ msgid ""
> #~ "Image size is impossibly large, perhaps the data was corrupted somehow"
> #~ msgstr "Bildstorleken Àr omöjligt stor, kanske datat skadades pÄ nÄgot sÀtt"
> 
> #~ msgid "Image data is partially missing, probably it was corrupted somehow."
> #~ msgstr "Bilddata saknas delvis, troligtvis skadades det pÄ nÄgot sÀtt."
> 
> #~ msgid ""
> #~ "Image has an unknown colorspace code (%d), perhaps the image data was "
> #~ "corrupted"
> #~ msgstr ""
> #~ "Bilden har en okÀnd fÀrgomrÄdeskod (%d), kanske bilddatat skadades pÄ pÄ "
> #~ "nÄgot sÀtt"
> 
> #~ msgid ""
> #~ "Image has an improper number of bits per sample (%d), perhaps the image "
> #~ "data was corrupted"
> #~ msgstr ""
> #~ "Bilden har ett ogiltigt antal bitar per prov (%d), kanske bilddatat "
> #~ "skadades pÄ nÄgot sÀtt"
> 
> #~ msgid ""
> #~ "Image has an improper number of channels (%d), perhaps the image data was "
> #~ "corrupted"
> #~ msgstr ""
> #~ "BIlden har ett ogiltigt antal kanaler (%d), kanske bilddatat skadades pÄ "
> #~ "nÄgot sÀtt"
> 
> #~ msgid ""
> #~ "Not enough memory to store a %d by %d image; try exiting some "
> #~ "applications to free memory."
> #~ msgstr ""
> #~ "Det finns inte tillrĂ€ckligt med ledigt minne för att lagra en %d × %d "
> #~ "stor bild; försök att avsluta nÄgra program för att frigöra minne."
> 
> #~ msgid "Image contained no data."
> #~ msgstr "Bilden innehöll ingen data."
> 
> #~ msgid "Image isn't in the correct format (inline GdkPixbuf format)"
> #~ msgstr "Bilden Àr inte i rÀtt format (inline GdkPixbuf-format)"
> 
> #~ msgid ""
> #~ "This version of the software is unable to read images with type code %d"
> #~ msgstr "Denna version av programmet kan inte lÀsa bilder med typkoden %d"
> 
> #~ msgid "Cell renderer"
> #~ msgstr "Cellrenderare"
> 
> #~ msgid "Cell renderer object to use for rendering the cell"
> #~ msgstr "Cellrenderarobjekt att anvÀnda för rendering av cellen"
> 
> #~ msgid "Failed to write to temporary file when loading TIFF image"
> #~ msgstr ""
> #~ "Misslyckades med att skriva till temporÀr fil vid inlÀsning av TIFF-bild"
> 
> #~ msgid "GIF animation contained a frame with an incorrect size"
> #~ msgstr "GIF-animationen innehöll en ram med en felaktig storlek"
> 
> #~ msgid "He_x Value:"
> #~ msgstr "He_xadecimalt vÀrde:"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.