Re: gnome-vfs (Gnome2)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-02-25 00:41:52

sön 2002-02-24 klockan 22.27 skrev Fredrik Wendt:
> >#. GNOME_VFS_ERROR_WRONG_FORMAT
> >#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:43
> >msgid "Format not valid"
> >msgstr "Felaktigt format"
>
> Är det inte "Ogiltigt format" som gäller här? (dvs valid = ogiltig(t))

Jovisst. Jag ändrar.


> >#. GNOME_VFS_ERROR_INVALID_OPEN_MODE
> >#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:50
> >msgid "Open mode not valid"
> >msgstr "Felaktigt öppningsläge"
>
> "Ogiltigt öppningsläge"

Ja. Tack!


> >#. GNOME_VFS_ERROR_ACCESS_DENIED
> >#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:51
> >msgid "Access denied"
> >msgstr "Åtkomst nekas"
>
> Kanske "Åtkomst nekad"?

Mmm.


> >#. GNOME_VFS_ERROR_LOOP
> >#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:58
> >msgid "Looping links encountered"
> >msgstr "Loop i länkar upptäckt"
>
> Snarare "påträffad" än "upptäckt", imho.

Bra förslag. Ändrar till "Slinga i länkar påträffad". Tack!


> >#. GNOME_VFS_ERROR_IS_DIRECTORY
> >#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:60
> >msgid "Is a directory"
> >msgstr "Är en katalog"
>
> En fundering: I gnome-utils talas det om folders och mappar, här i 
> gnome-vfs directories och kataloger. Är det någon skillnad?

Se
http://developer.gnome.org/documents/style-guide/gnome-glossary-generic-terms.html.

Folder/mapp är det som i allmänhet rekommenderas i GNOME, men det är
tyvärr inte så enhetligt som det borde vara.


> >#. FIXME: we probably shouldn't use printf to output the message
> >#: modules/test-method.c:590
> >#, c-format
> >msgid "Didn't find a valid settings file at %s\n"
> >msgstr "Hittade inte en giltig inställningsfil vid %s\n"
>
> Jag hade nog sagt "Hittade ingen giltig inställningsfil vid %s\n", men 
> det är jag det.

Jag ändrar.
Du ska ha många tack. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/gnome-vfs.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.