Re: gnome-vfs (Gnome2)

From: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Date: 2002-02-24 22:27:18

Christian Rose wrote:

>
>#. GNOME_VFS_ERROR_WRONG_FORMAT
>#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:43
>msgid "Format not valid"
>msgstr "Felaktigt format"
>
Är det inte "Ogiltigt format" som gäller här? (dvs valid = ogiltig(t))

>
>#. GNOME_VFS_ERROR_INVALID_OPEN_MODE
>#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:50
>msgid "Open mode not valid"
>msgstr "Felaktigt öppningsläge"
>
"Ogiltigt öppningsläge"

>
>#. GNOME_VFS_ERROR_ACCESS_DENIED
>#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:51
>msgid "Access denied"
>msgstr "Åtkomst nekas"
>
Kanske "Åtkomst nekad"?

>#. GNOME_VFS_ERROR_LOOP
>#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:58
>msgid "Looping links encountered"
>msgstr "Loop i länkar upptäckt"
>
Snarare "påträffad" än "upptäckt", imho.

>#. GNOME_VFS_ERROR_IS_DIRECTORY
>#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:60
>msgid "Is a directory"
>msgstr "Är en katalog"
>
En fundering: I gnome-utils talas det om folders och mappar, här i 
gnome-vfs directories och kataloger. Är det någon skillnad?

>#. GNOME_VFS_ERROR_SERVICE_OBSOLETE
>#: libgnomevfs/gnome-vfs-result.c:74
>msgid "Request obsoletes service's data"
>msgstr "Begäran föråldrar tjänstens data"
>
>#. FIXME: we probably shouldn't use printf to output the message
>#: modules/test-method.c:590
>#, c-format
>msgid "Didn't find a valid settings file at %s\n"
>msgstr "Hittade inte en giltig inställningsfil vid %s\n"
>
Jag hade nog sagt "Hittade ingen giltig inställningsfil vid %s\n", men 
det är jag det.

/
    Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.