Re: vorbis-tool-konstig version

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-02-19 21:28:58

Mikael Hedin writes:
> Tommy Pettersson <ptp@lysator.liu.se> writes:
> > > #: oggenc/encode.c:262
> > > #, c-format
> > > msgid "\tElapsed time: %dm %04.1fs\n"
> > > msgstr "\tFörlupen tid: %dm %04.1fs\n"
> > 
> > 'förfluten' är kanske vanligare, men 'förlupen' är så vackert
> > att jag tycker det ska stå kvar.
> 
> Tror det stod i Görans ordlista.

Nej, det tror jag inte.  (Jag har inga ytterligare synpunkter på
själva översättningen.)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.