Re: vorbis-tool-konstig version

From: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_linux.se)
Date: 2002-02-19 19:49:21

Ha"r kommer min a*sikt och tolkning.

>>>#: vorbiscomment/vcedit.c:214
>>>msgid "Input truncated or empty."
>>>msgstr "Indata stympat eller tomt."
>>>
>>Jag sa"ger den om indata, och skulle da"rfo"r sa"ga 'stympad
>>eller tom'.
>>
>Knepigt.  Data a"r enligt ordboken plural, sa* det borde bli 'stympade
>eller tomma'.  Men det blir ju fel.  Jag sa"get datat (datan sa"ger barn
>na"r de menar datorn), sa* jag tycker det skall vara stympat.  Na*gra
>fler som har a*sikter?
>
Indata som grupp eller en enhet betraktat, skulle jag sa"ga "en" om. 
Indatan stympad eller tom alltsa*.

>>>#: vorbiscomment/vcomment.c:339
>>>#, fuzzy
>>>msgid "Internal error parsing command options\n"
>>>msgstr "Internt fel att tolka kommandoflaggor\n"
>>>
>>'att tolka' -> 'vid tolkning av', fo"r det a"r va"l inte fel
>>att tolka kommandoflaggor?
>>
>Fo"rso"kte nog anva"nda alla ing-former, men ha"r a"r det helt ra"tt. Tack.
>
Inte a"r det inte fel "vid tolkande av" da*? Det a"r ju sja"lva 
processen att tolka som ga*r a*t fanders. Sja"lva tolkningen av 
kommandoflaggorna a"r troligtvis ra"tt. (Da"remot kan ju anva"ndarens 
tolkning av hur de skall anva"ndas vara fel...)

/
Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.