profterm

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-02-12 10:50:16

Christian Rose writes:
> #: src/profile-editor.c:48
> msgid "White on black"
> msgstr "Vit på svart"

Om du skall vara konsekvent bör det vara "Vitt på svart", inte "vit".

> #: src/profterm.glade.h:33
> msgid "Goes before initial title"
> msgstr "Hamnar innan starttitel"

Är det någon slags extra titel före den egentliga titeln?  I så fall
tycker jag "före" stämmer bättre än "innan".

> #: src/profterm.glade.h:74
> msgid "_None (use solid color)"
> msgstr "_Ingen (använd solid färg)"

"enfärgat" säger man nog vanligen på svenska istället för "solid färg".

> #: src/terminal-screen.c:540
> #, c-format
> msgid "There was an error creating the child process for this terminal: %s"
> msgstr "Ett fel uppstod vid skapande ab barnprocessen för denna terminal: %s"

"ab"? :-)

> #: src/terminal.c:371 src/terminal.c:397
> msgid "--show-menubar option given twice for the same window\n"
> msgstr "Flaggan --show-menubar angavs två gånger för samma fönster\n"

Det finns nog egentligen inte större behov av "Flaggan" i början än
det skulle funnits av "The flag" i början av det engelska meddelandet.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.