profterm

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-02-12 06:27:16

Här kommer en ny översättning. Det är ett nytt terminalprogram för
GNOME. Ta gärna en titt. Filen finns även på
http://www.menthos.com/po/gnome/profterm.sv.po.


Christian


# Swedish messages for profterm.
# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2002.
#
# $Id: sv.po,v 1.1 2002/02/12 05:24:07 menthos Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: profterm\n"
"POT-Creation-Date: 2002-02-12 06:19+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-02-12 06:19+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/profile-editor.c:46
msgid "Black on light yellow"
msgstr "Svart på ljusgult"

#: src/profile-editor.c:48
msgid "White on black"
msgstr "Vit på svart"

#: src/profile-editor.c:50
msgid "Black on white"
msgstr "Svart på vitt"

#: src/profile-editor.c:52
msgid "Green on black"
msgstr "Grönt på svart"

#: src/profile-editor.c:476
msgid "Custom"
msgstr "Anpassad"

#: src/profile-editor.c:548
#, c-format
msgid ""
"The file \"%s\" is missing. This indicates that the application is installed "
"incorrectly, so the profile editor can't be displayed."
msgstr ""
"Filen \"%s\" saknas. Detta betyder att programmet inte installerades "
"korrekt, vilket gör att profilredigeraren inte kan visas."

#: src/profile-editor.c:903
#, c-format
msgid "Editing profile \"%s\""
msgstr "Redigerar profilen \"%s\""

#.
#. * Translatable strings file generated by Glade.
#. * Add this file to your project's POTFILES.in.
#. * DO NOT compile it as part of your application.
#.
#: src/profterm.glade.h:7
msgid "Profile Editor"
msgstr "Profilredigerare"

#: src/profterm.glade.h:8
msgid "_Profile name:"
msgstr "_Profilnamn:"

#: src/profterm.glade.h:9
msgid "_Font:"
msgstr "_Typsnitt:"

#: src/profterm.glade.h:10
msgid "Choose..."
msgstr "Välj..."

#: src/profterm.glade.h:11
msgid "Select-by-_word characters:"
msgstr "Tecken för _välj-per-ord:"

#: src/profterm.glade.h:12
msgid "Allow _bold text"
msgstr "Tillåt _fet text"

#: src/profterm.glade.h:13
msgid "Show _menu bar by default in new terminals"
msgstr "Visa _menyrad som standard i nya terminalfönster"

#: src/profterm.glade.h:14
msgid "Blink c_ursor"
msgstr "Blinkande mark_ör"

#: src/profterm.glade.h:15
msgid "Silence _terminal bell"
msgstr "Tysta _terminalljud"

#: src/profterm.glade.h:16
msgid "Scrolling"
msgstr "Rullning"

#: src/profterm.glade.h:17
msgid "Scrollback:"
msgstr "Rullningshistorik:"

#: src/profterm.glade.h:18
msgid "_Scrollbar is:"
msgstr "_Rullningslisten är:"

#: src/profterm.glade.h:19
msgid "On the left side"
msgstr "på vänster sida"

#: src/profterm.glade.h:20
msgid "On the right side"
msgstr "på höger sida"

#: src/profterm.glade.h:21
msgid "Disabled"
msgstr "inaktiverad"

#: src/profterm.glade.h:22
msgid "Scroll on _output"
msgstr "Rulla vid _utdata"

#: src/profterm.glade.h:23
msgid "Scroll on ke_ystroke"
msgstr "Rulla vid _tangentnedtryckning"

#: src/profterm.glade.h:24
msgid "_lines"
msgstr "_rader"

#: src/profterm.glade.h:25
msgid "kilobytes"
msgstr "kilobyte"

#: src/profterm.glade.h:26
msgid "_kilobytes"
msgstr "_kilobyte"

#: src/profterm.glade.h:27
msgid "General"
msgstr "Allmänt"

#: src/profterm.glade.h:28
msgid "Title"
msgstr "Titel"

#: src/profterm.glade.h:29
msgid "Initial _title:"
msgstr "Start_titel:"

#: src/profterm.glade.h:30
msgid "_Dynamically-set title:"
msgstr "_Dynamiskt inställd titel:"

#: src/profterm.glade.h:31
msgid ""
"The command running inside the terminal may dynamically set a new title."
msgstr ""
"Kommandot som kör inuti terminalfönstret kan dynamiskt ställa in en ny titel"

#: src/profterm.glade.h:32
msgid "Replaces initial title"
msgstr "Ersätter starttitel"

#: src/profterm.glade.h:33
msgid "Goes before initial title"
msgstr "Hamnar innan starttitel"

#: src/profterm.glade.h:34
msgid "Goes after initial title"
msgstr "Hamnar efter starttitel"

#: src/profterm.glade.h:35
msgid "Isn't displayed"
msgstr "Visas inte"

#: src/profterm.glade.h:36
msgid "Command"
msgstr "Kommando"

#: src/profterm.glade.h:37
msgid "Run a _custom command instead of my shell"
msgstr "Kör ett _eget kommando i stället för mitt skal"

#: src/profterm.glade.h:38
msgid "Custom co_mmand:"
msgstr "Eget ko_mmando:"

#: src/profterm.glade.h:39
msgid "_Run command as a login shell"
msgstr "_Kör kommando som ett inloggningsskal"

#: src/profterm.glade.h:40
msgid "When command _exits:"
msgstr "Då kommandot a_vslutar:"

#: src/profterm.glade.h:41
msgid "Exit the terminal"
msgstr "Avsluta terminalfönstret"

#: src/profterm.glade.h:42
msgid "Restart the command"
msgstr "Starta om kommandot"

#: src/profterm.glade.h:43
msgid "_Update utmp/wtmp records when command is launched"
msgstr "_Uppdatera utmp/wtmp-poster då kommandot startas"

#: src/profterm.glade.h:44
msgid "Title and Command"
msgstr "Titel och kommando"

#: src/profterm.glade.h:45
msgid "Terminal Color"
msgstr "Terminalfärg"

#: src/profterm.glade.h:46
msgid "Built-_in schemes:"
msgstr "_Inbyggda scheman:"

#: src/profterm.glade.h:47
msgid "_Text color:"
msgstr "_Textfärg:"

#: src/profterm.glade.h:48
msgid "_Background color:"
msgstr "_Bakgrundsfärg:"

#: src/profterm.glade.h:49
msgid "Choose terminal text color"
msgstr "Välj terminaltextfärg"

#: src/profterm.glade.h:50
msgid "Choose terminal background color"
msgstr "Välj terminalbakgrundsfärg"

#: src/profterm.glade.h:51
msgid "Application Palette"
msgstr "Programpalett"

#: src/profterm.glade.h:52
msgid "Built-in _schemes:"
msgstr "Inbyggda _scheman:"

#: src/profterm.glade.h:53
msgid "Color palette:"
msgstr "Färgpalett:"

#: src/profterm.glade.h:54 src/profterm.glade.h:55 src/profterm.glade.h:56
#: src/profterm.glade.h:57 src/profterm.glade.h:58 src/profterm.glade.h:59
#: src/profterm.glade.h:60 src/profterm.glade.h:61 src/profterm.glade.h:62
#: src/profterm.glade.h:63 src/profterm.glade.h:64 src/profterm.glade.h:65
#: src/profterm.glade.h:66 src/profterm.glade.h:67 src/profterm.glade.h:68
#: src/profterm.glade.h:69
msgid "Pick a color"
msgstr "Välj en färg"

#: src/profterm.glade.h:70
msgid "Terminal applications have these colors available to them."
msgstr "Terminalprogram har dessa färger tillgängliga."

#: src/profterm.glade.h:71
msgid "Colors"
msgstr "Färger"

#: src/profterm.glade.h:72
msgid "Background effect"
msgstr "Bakgrundseffekt"

#: src/profterm.glade.h:73
msgid "_Background image"
msgstr "_Bakgrundsbild"

#: src/profterm.glade.h:74
msgid "_None (use solid color)"
msgstr "_Ingen (använd solid färg)"

#: src/profterm.glade.h:75
msgid "Background image _scrolls"
msgstr "Bakgrundsbilden _rullar"

#: src/profterm.glade.h:76
msgid "_Transparent background"
msgstr "_Genomskinlig bakgrund"

#: src/profterm.glade.h:77
msgid "_Image file:"
msgstr "_Bildfil:"

#: src/profterm.glade.h:78
msgid "Tint with background _color"
msgstr "Färgsätt med bakgrunds_färg"

#: src/profterm.glade.h:79
msgid "Effects"
msgstr "Effekter"

#: src/profterm.glade.h:80
msgid ""
"These options may cause some applications to behave incorrectly.\n"
"They are only here to allow you to work around certain applications\n"
"and operating sytems that expect different terminal behavior."
msgstr ""
"Dessa inställningar kan orsaka att en del program inte beter sig som\n"
"de ska. De finns endast här för att låta dig kunna använda vissa\n"
"program och operativsystem som förväntar sig ett annat terminalbeteende."

#: src/profterm.glade.h:83
msgid "_Delete key generates:"
msgstr "_Delete-tangenten genererar:"

#: src/profterm.glade.h:84
msgid "_Backspace key generates:"
msgstr "_Backspace-tangenten genererar:"

#: src/profterm.glade.h:85 src/profterm.glade.h:88
msgid "ASCII DEL"
msgstr "ASCII-DEL"

#: src/profterm.glade.h:86 src/profterm.glade.h:89
msgid "Escape sequence"
msgstr "Kontrollsekvens"

#: src/profterm.glade.h:87 src/profterm.glade.h:90
msgid "Control-H"
msgstr "Control-H"

#: src/profterm.glade.h:91
msgid "_Allow fonts in wrong encoding"
msgstr "_Tillåt typsnitt med fel kodning"

#: src/profterm.glade.h:92
msgid "Compatibility"
msgstr "Kompatibilitet"

#: src/profterm.glade.h:93
msgid "_Disable all keybindings"
msgstr "_Inaktivera alla tangentkombinationer"

#: src/profterm.glade.h:94
msgid "Keybindings"
msgstr "Tangentkombinationer"

#: src/terminal-profile.c:196 src/terminal-window.c:265 src/terminal.c:235
msgid "Terminal"
msgstr "Terminal"

#: src/terminal-profile.c:291
#, c-format
msgid ""
"There was an error subscribing to notification of terminal profile changes. "
"(%s)\n"
msgstr ""
"Det inträffade ett fel vid prenumeration på notifiering om "
"terminalprofilsändringar. (%s)\n"

#: src/terminal-profile.c:884
#, c-format
msgid "Could not find an icon called \"%s\" for terminal profile \"%s\"\n"
msgstr "Kunde inte hitta en ikon vid namn \"%s\" för terminalprofilen \"%s\"\n"

#: src/terminal-profile.c:898
#, c-format
msgid "Failed to load icon \"%s\" for terminal profile \"%s\": %s\n"
msgstr ""
"Misslyckades med att läsa in ikonen \"%s\" för terminalprofilen \"%s\": %s\n"

#: src/terminal-profile.c:1971
msgid "_Details"
msgstr "_Detaljer"

#: src/terminal-profile.c:2309
#, c-format
msgid "There was an error creating the profile \"%s\""
msgstr "Ett fel uppstod vid skapande av profilen \"%s\""

#: src/terminal-profile.c:2392
msgid "There was an error deleting the profiles"
msgstr "Ett fel uppstod vid borttagning av profilerna"

#: src/terminal-screen.c:540
#, c-format
msgid "There was an error creating the child process for this terminal: %s"
msgstr "Ett fel uppstod vid skapande ab barnprocessen för denna terminal: %s"

#: src/terminal-screen.c:565
#, c-format
msgid "There was a problem with the command for this terminal: %s"
msgstr "Det uppstod ett problem med kommandot för denna terminal: %s"

#: src/terminal-screen.c:924
#, c-format
msgid "Could not execute command %s: %s\n"
msgstr "Kunde inte köra kommandot %s: %s\n"

#: src/terminal-screen.c:1109 src/terminal-window.c:301
msgid "_New window"
msgstr "_Nytt fönster"

#: src/terminal-screen.c:1114 src/terminal-window.c:304
msgid "New _tab"
msgstr "Ny _flik"

#: src/terminal-screen.c:1119 src/terminal-window.c:348
msgid "_Profile"
msgstr "_Profil"

#: src/terminal-screen.c:1169 src/terminal-window.c:352
msgid "_Edit current profile..."
msgstr "_Redigera aktuell profil..."

#: src/terminal-screen.c:1175
msgid "Hide _Menubar"
msgstr "Dölj _menyrad"

#: src/terminal-screen.c:1180
msgid "Show _Menubar"
msgstr "Visa _menyrad"

#: src/terminal-screen.c:1186
msgid "Secure _Keyboard"
msgstr "Säkra _tangentbord"

# Arkiv Arkiv Arkiv Arkiv Arkiv Arkiv Arkiv och inget annat än Arkiv!
#: src/terminal-window.c:296
msgid "_File"
msgstr "_Arkiv"

#: src/terminal-window.c:311
msgid "_Close window"
msgstr "_Stäng fönster"

#: src/terminal-window.c:315
msgid "C_lose tab"
msgstr "S_täng flik"

#: src/terminal-window.c:320
msgid "_Edit"
msgstr "_Redigera"

#: src/terminal-window.c:335
msgid "_Terminal"
msgstr "_Terminal"

#: src/terminal-window.c:355
msgid "_New profile..."
msgstr "_Ny profil..."

#: src/terminal-window.c:359
msgid "_Delete profile..."
msgstr "Ta _bort profil..."

#: src/terminal-window.c:365
msgid "Hide _menubar"
msgstr "Dölj _menyrad"

#: src/terminal-window.c:368
msgid "_Reset terminal"
msgstr "_Återställ terminal"

#: src/terminal-window.c:371
msgid "Reset and C_lear"
msgstr "Återställ och t_öm"

#: src/terminal-window.c:375
msgid "_Help"
msgstr "_Hjälp"

#: src/terminal-window.c:380
msgid "_Help on GNOME terminal"
msgstr "_Hjälp om GNOME-terminalen"

#. FIXME use stock item
#: src/terminal-window.c:384
msgid "_About"
msgstr "_Om"

#: src/terminal-window.c:1181
msgid "Copyright 2002 Havoc Pennington"
msgstr "Copyright 2002 Havoc Pennington"

#: src/terminal-window.c:1182
msgid "GNOME Terminal"
msgstr "GNOME-terminal"

#: src/terminal.c:98
msgid "Help options"
msgstr "Hjälpflaggor"

#: src/terminal.c:107
msgid "Execute the remainder of the command line inside the terminal."
msgstr "KÖr återstoden av kommandoraden inuti terminalen."

#: src/terminal.c:116
msgid ""
"Open a new window containing a tab with the given profile. More than one of "
"these options can be provided."
msgstr ""
"Öppna ett nytt fönster som innehåller en flik med den angivna profilen. Fler "
"än en av dessa flaggor kan anges."

#: src/terminal.c:125
msgid ""
"Open a new tab in the last-opened window with the given profile. More than "
"one of these options can be provided."
msgstr ""
"Öppna en ny flik i det senast öppnade fönstret med den angivna profilen. "
"Fler än en av dessa flaggor kan anges."

#: src/terminal.c:134
msgid ""
"Open a new window containing a tab with the given profile ID. Used "
"internally to save sessions."
msgstr ""
"Öppna ett nytt fönster som innehåller en flik med angivet profil-ID. Används "
"internt för att spara sessioner."

#: src/terminal.c:143
msgid ""
"Open a new tab in the last-opened window with the given profile ID. Used "
"internally to save sessions."
msgstr ""
"Öppna en ny flik i det senast sparade fönstret med angivet profil-ID. "
"Används internt för att spara sessioner."

#: src/terminal.c:152
msgid ""
"Turn on the menubar for the last-specified window; applies to only one "
"window; can be specified once for each window you create from the command "
"line."
msgstr ""
"Aktivera menyraden för det senast sparade fönstret. Gäller endast ett "
"fönster. Kan anges en gång för varje fönster du skapar från kommandoraden."

#: src/terminal.c:161
msgid ""
"Turn off the menubar for the last-specified window; applies to only one "
"window; can be specified once for each window you create from the command "
"line."
msgstr ""
"Inaktivera menyraden för det senast sparade fönstret. Gäller endast ett "
"fönster. Kan anges en gång för varje fönster du skapar från kommandoraden."

#: src/terminal.c:285
#, c-format
msgid "There was an error loading config from %s. (%s)\n"
msgstr "Det uppstod ett fel vid inläsning av konfigurationen från %s. (%s)\n"

#: src/terminal.c:320
msgid ""
"Option --window-with-profile requires an argument specifying what profile to "
"use\n"
msgstr ""
"Flaggan --window-with-profile kräver ett argument som anger vilken profil "
"som ska användas\n"

#: src/terminal.c:341
msgid ""
"Option --tab-with-profile requires an argument specifying what profile to "
"use\n"
msgstr ""
"Flaggan --tab-with-profile kräver ett argument som anger vilken profil som "
"ska användas\n"

#: src/terminal.c:371 src/terminal.c:397
msgid "--show-menubar option given twice for the same window\n"
msgstr "Flaggan --show-menubar angavs två gånger för samma fönster\n"

#: src/terminal.c:424
#, c-format
msgid ""
"Error on option %s: %s.\n"
"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
msgstr ""
"Fel vid flaggan %s: %s.\n"
"Kör \"%s --help\" för att se en fullständig lista över tillgängliga\n"
"kommandoradsflaggor.\n"

#: src/terminal.c:444
#, c-format
msgid ""
"There was an error subscribing to notification of terminal profile list "
"changes. (%s)\n"
msgstr ""
"Det uppstod ett fel vid prenumeration på notifiering av ändringar i "
"terminalprofilslistan. (%s)\n"

#: src/terminal.c:476
#, c-format
msgid "No such profile '%s', using default profile"
msgstr "Det finns ingen profil \"%s\", använder standardprofilen"

#: src/terminal.c:650
#, c-format
msgid "There was an error getting the list of terminal profiles. (%s)\n"
msgstr "Ett fel uppstod vid hämtande av listan över terminalprofiler. (%s)\n"

#: src/terminal.c:796
msgid "You have to name your profile."
msgstr "Du måste namnge din profil."

#: src/terminal.c:808
#, c-format
msgid "You already have a profile called \"%s\""
msgstr "Du har redan en profil med namnet \"%s\""

#: src/terminal.c:849
msgid ""
"The profile you selected as a base for your new profile no longer exists"
msgstr "Profilen som du valde som bas för din nya profil finns inte längre"

#: src/terminal.c:914
msgid "New terminal profile"
msgstr "Ny terminalprofil"

#: src/terminal.c:919
msgid "C_reate"
msgstr "S_kapa"

#: src/terminal.c:944
msgid "Profile _Name:"
msgstr "Profil_namn:"

#: src/terminal.c:960
msgid "_Base new profile on:"
msgstr "_Basera ny profil på:"

#: src/terminal.c:1155
msgid "You must select one or more profiles to delete"
msgstr "Du måste välja minst en profil att ta bort"

#: src/terminal.c:1207
msgid "Deleting terminal profiles"
msgstr "Tar bort terminalprofiler"

#: src/terminal.c:1212
msgid "_Delete"
msgstr "_Ta bort"

#: src/terminal.c:1232
msgid "_Select a profile or profiles to delete:"
msgstr "_Välj en profil eller profiler att ta bort:"

#~ msgid "This is a terminal thing that isn't finished at all.  See TODO."
#~ msgstr "Detta är en terminalgrej som inte alls är färdig. Se filen TODO."

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.