Re: profterm

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-02-12 14:59:32

tis 2002-02-12 klockan 10.50 skrev Göran Uddeborg:
> > #: src/profile-editor.c:48
> > msgid "White on black"
> > msgstr "Vit på svart"
> 
> Om du skall vara konsekvent bör det vara "Vitt på svart", inte "vit".

Bra. Tack!


> > #: src/profterm.glade.h:33
> > msgid "Goes before initial title"
> > msgstr "Hamnar innan starttitel"
> 
> Är det någon slags extra titel före den egentliga titeln?

Exakt.


> I så fall tycker jag "före" stämmer bättre än "innan".

Bra!


> > #: src/profterm.glade.h:74
> > msgid "_None (use solid color)"
> > msgstr "_Ingen (använd solid färg)"
> 
> "enfärgat" säger man nog vanligen på svenska istället för "solid färg".

Precis, det var det ordet jag letade efter. Ändrar till "_Ingen
(enfärgat)". Tack!


> > #: src/terminal-screen.c:540
> > #, c-format
> > msgid "There was an error creating the child process for this terminal: %s"
> > msgstr "Ett fel uppstod vid skapande ab barnprocessen för denna terminal: %s"
> 
> "ab"? :-)

Jaja... ;)


> > #: src/terminal.c:371 src/terminal.c:397
> > msgid "--show-menubar option given twice for the same window\n"
> > msgstr "Flaggan --show-menubar angavs två gånger för samma fönster\n"
> 
> Det finns nog egentligen inte större behov av "Flaggan" i början än
> det skulle funnits av "The flag" i början av det engelska meddelandet.

Men jag tycker att "--show-menubar option" bättre översätts med "Flaggan
--show-menubar" än "--show-menubar-flaggan". Det blir lite väl många
bindestreck i andra fallet. Vad tycker du? Jag ändrar inte såvida du
inte har andra övertygande argument.

Du ska ha stort tack! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/profterm.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.