Re: bfd-2.12-pre020121

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-30 02:26:17

tis 2002-01-29 klockan 14.17 skrev Göran Uddeborg:
> >  #: bfd.c:707
> >  #, c-format
> > N msgid "BFD %s assertion fail %s:%d"
> > N msgstr "BFD %s-försäkran misslyckades %s:%d"
> 
> >  #: bfd.c:726
> >  #, c-format
> > N msgid "BFD %s internal error, aborting at %s line %d in %s\n"
> > N msgstr "Internt BFD %s-fel, avbryter vid %s rad %d i %s\n"
> >  
> >  #: bfd.c:730
> >  #, c-format
> > N msgid "BFD %sinternal error, aborting at %s line %d\n"
> > N msgstr "Internt BFD %s-fel, avbryter vid %s rad %d\n"
> 
> Ännu några fall där det inte är uppenbart om det skall vara
> bindestreck eller inte. Särskilt tredje fallet ser misstänkt ut. Har
> du kollat vad som fylls i?

Nu har jag kollat. Kodstyckena ser ut så här:

 (*_bfd_error_handler) (_("BFD %s assertion fail %s:%d"),
			 BFD_VERSION_STRING, file, line);

Så jag antar att översättningen av meddelande 1 funkar.

  (*_bfd_error_handler)
   (_("BFD %s internal error, aborting at %s line %d in %s\n"),
    BFD_VERSION_STRING, file, line, fn);

Denna verkar också ok.

  (*_bfd_error_handler)
   (_("BFD %sinternal error, aborting at %s line %d\n"),
    BFD_VERSION_STRING, file, line);

...och denna verkar som ett misstag, det ska nog vara blanksteg där. Ska
rapportera det.


> >  #: dwarf2.c:952
> >  #, c-format
> > N msgid "Dwarf Error: Line offset (%u) greater than or equal to line size (%u)."
> > N msgstr "Dwarf-fel: Radavståndet (%u) större än eller lika med radstorleken (%u)."
> 
> "Radavstånd" på svenska är ju avståndet MELLAN rader. Det engelska
> skulle jag tro avsåg något avstånd INOM en rad. Men jag kan inte
> dwarf-formatet, så jag vet inte vad det egentligen betyder.

Inte jag heller, så jag låter det vara så länge. Någon annan som vet?


> >  #: elf32-arm.h:2287
> >  #, c-format
> > N msgid "Error: %s passes floats in FP registers, whereas %s passes them in integer registers"
> > N msgstr "Fel: %s använder flyttal i flyttalsregister, medan %s använder dem i heltalsregister"
> > N 
> >  #: elf32-arm.h:2292
> >  #, c-format
> > N msgid "Error: %s passes floats in integer registers, whereas %s passes them in FP registers"
> > N msgstr "Fel: %s använder flyttal i heltalsregister, medan %s använder dem i flyttalsregister"
> 
> Hmm, pratade vi inte om att det antagligen handlade om att skicka
> (funktionsparametrar) istället för använda i de här fallen.

Det gjorde vi nog. Mitt fel. Ändrar till "%s skickar ..."


> >  #: elf64-mmix.c:1270
> > N msgid "(unknown)"
> > N msgstr "(okänd)"
> 
> Det skall inte vara "okänt"? :-)

	 (*_bfd_error_handler)
	  (_("%s: register relocation against non-register symbol: %s in
%s"),
	   bfd_get_filename (input_section->owner),
	   symname == NULL || *symname == 0 ? _("(unknown)") : symname,
	   bfd_get_section_name (symsec->owner, symsec));

Jag ska rapportera detta, det hade ju varit bättre om de hade stoppat in
"unknown" i meddelandet.


> >  #: elf32-ia64.c:2190 elf64-ia64.c:2190
> > N msgid "@pltoff reloc against local symbol"
> > N msgstr "@pltoff--omlokalisering mot lokal symbol"
> 
> Dubbla bindestreck?

Oj, fixat.


> >  #: elf32-ia64.c:3414 elf64-ia64.c:3414
> >  #, c-format
> > N msgid "%s: short data segment overflowed (0x%lx >= 0x400000)"
> > N msgstr "%s: kort datasegment spillde över (0x%lx >= 0x400000)"
> 
> Är det ett kort segment med data som du skriver, eller är det kanske
> ett segment med korta data? Någon som vet?

Jag vet inte... :-(


> >  #: elf32-ia64.c:3425 elf64-ia64.c:3425
> >  #, c-format
> > N msgid "%s: __gp does not cover short data segment"
> > N msgstr "%s: __gp täcker inte kort datasegment"
> 
> Samma.

Mmm.


> >  #: peigen.c:1132 pepigen.c:1132
> > N msgid " vma:      Hint  Time   Forward DLL    First\n"
> > N msgstr " vma:      Tips  Tid    V.bef.  DLL    Första\n"
> > N 
> >  # Vad är thunk?
> >  #: peigen.c:1134 pepigen.c:1134
> > N msgid "         Table  Stamp   Chain  Name   Thunk\n"
> > N msgstr "         Tabell Stämpel  Kedja  Namn   Thunk\n"
> 
> Hör de här ihop? I så fall bör det väl vara ett bindestreck efter de
> allra flesta av orden i första huvudraden. (Och kanske ett påpekande
> om att de borde sitta ihop som ett meddelande.)

 fprintf (file,
	  _("\nThe Import Tables (interpreted %s section contents)\n"),
	  section->name);
 fprintf (file,
	  _(" vma:      Hint  Time   Forward DLL    First\n"));
 fprintf (file,
	  _("         Table  Stamp   Chain  Name   Thunk\n"));

Du har helt rätt. Detta ska rapporteras.
Vad är thunk, vet du det?


> >  #: peigen.c:1543 pepigen.c:1543
> > N msgid " vma:\t\tBegin  End   EH    EH    PrologEnd Exception\n"
> > N msgstr " vma:\t\tStart  Slut   EH    EH    Prologslut Undantag\n"
> > N 
> >  #: peigen.c:1545 pepigen.c:1545
> > N msgid "   \t\tAddress Address Handler Data   Address  Mask\n"
> > N msgstr "   \t\tAdress  Adress  Hanterare Data  Adress   Mask\n"
> 
> Samma här kanske?

Ja:

#ifdef COFF_WITH_pep
 fprintf (file,
	  _(" vma:\t\t\tBegin Address  End Address   Unwind Info\n"));
#else
 fprintf (file,
	  _(" vma:\t\tBegin  End   EH    EH    PrologEnd 
Exception\n"));
 fprintf (file,
	  _("   \t\tAddress Address Handler Data   Address  
Mask\n"));
#endif

De två sista ska ju vara ett meddelande, inte två. Rapporterar.

Tusen tack för hjälpen! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/tp/bfd-2.12-pre020121.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.