bfd-2.12-pre020121

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-01-29 14:17:15

>  #: bfd.c:707
>  #, c-format
> N msgid "BFD %s assertion fail %s:%d"
> N msgstr "BFD %s-försäkran misslyckades %s:%d"

>  #: bfd.c:726
>  #, c-format
> N msgid "BFD %s internal error, aborting at %s line %d in %s\n"
> N msgstr "Internt BFD %s-fel, avbryter vid %s rad %d i %s\n"
>  
>  #: bfd.c:730
>  #, c-format
> N msgid "BFD %sinternal error, aborting at %s line %d\n"
> N msgstr "Internt BFD %s-fel, avbryter vid %s rad %d\n"

Ännu några fall där det inte är uppenbart om det skall vara
bindestreck eller inte. Särskilt tredje fallet ser misstänkt ut. Har
du kollat vad som fylls i?

>  #: dwarf2.c:952
>  #, c-format
> N msgid "Dwarf Error: Line offset (%u) greater than or equal to line size (%u)."
> N msgstr "Dwarf-fel: Radavståndet (%u) större än eller lika med radstorleken (%u)."

"Radavstånd" på svenska är ju avståndet MELLAN rader. Det engelska
skulle jag tro avsåg något avstånd INOM en rad. Men jag kan inte
dwarf-formatet, så jag vet inte vad det egentligen betyder.

>  #: elf32-arm.h:2287
>  #, c-format
> N msgid "Error: %s passes floats in FP registers, whereas %s passes them in integer registers"
> N msgstr "Fel: %s använder flyttal i flyttalsregister, medan %s använder dem i heltalsregister"
> N 
>  #: elf32-arm.h:2292
>  #, c-format
> N msgid "Error: %s passes floats in integer registers, whereas %s passes them in FP registers"
> N msgstr "Fel: %s använder flyttal i heltalsregister, medan %s använder dem i flyttalsregister"

Hmm, pratade vi inte om att det antagligen handlade om att skicka
(funktionsparametrar) istället för använda i de här fallen.

>  #: elf64-mmix.c:1270
> N msgid "(unknown)"
> N msgstr "(okänd)"

Det skall inte vara "okänt"? :-)

>  #: elf32-ia64.c:2190 elf64-ia64.c:2190
> N msgid "@pltoff reloc against local symbol"
> N msgstr "@pltoff--omlokalisering mot lokal symbol"

Dubbla bindestreck?

>  #: elf32-ia64.c:3414 elf64-ia64.c:3414
>  #, c-format
> N msgid "%s: short data segment overflowed (0x%lx >= 0x400000)"
> N msgstr "%s: kort datasegment spillde över (0x%lx >= 0x400000)"

Är det ett kort segment med data som du skriver, eller är det kanske
ett segment med korta data? Någon som vet?

>  #: elf32-ia64.c:3425 elf64-ia64.c:3425
>  #, c-format
> N msgid "%s: __gp does not cover short data segment"
> N msgstr "%s: __gp täcker inte kort datasegment"

Samma.

>  #: peigen.c:1132 pepigen.c:1132
> N msgid " vma:      Hint  Time   Forward DLL    First\n"
> N msgstr " vma:      Tips  Tid    V.bef.  DLL    Första\n"
> N 
>  # Vad är thunk?
>  #: peigen.c:1134 pepigen.c:1134
> N msgid "         Table  Stamp   Chain  Name   Thunk\n"
> N msgstr "         Tabell Stämpel  Kedja  Namn   Thunk\n"

Hör de här ihop? I så fall bör det väl vara ett bindestreck efter de
allra flesta av orden i första huvudraden. (Och kanske ett påpekande
om att de borde sitta ihop som ett meddelande.)

>  #: peigen.c:1543 pepigen.c:1543
> N msgid " vma:\t\tBegin  End   EH    EH    PrologEnd Exception\n"
> N msgstr " vma:\t\tStart  Slut   EH    EH    Prologslut Undantag\n"
> N 
>  #: peigen.c:1545 pepigen.c:1545
> N msgid "   \t\tAddress Address Handler Data   Address  Mask\n"
> N msgstr "   \t\tAdress  Adress  Hanterare Data  Adress   Mask\n"

Samma här kanske?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.