Re: bfd-2.12-pre020121

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-01-31 00:21:16

> Vad är thunk, vet du det?

Nej, tyvärr inte.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.