Re: gprof-2.12-pre020121

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-26 11:55:53

fre 2002-01-25 klockan 22.01 skrev Göran Uddeborg:
> >   #: cg_print.c:570
> > N msgid "Index by function name\n\n"
> > N msgstr "Indexerad efter funktionsnamn\n\n"
> 
> Det står "Index", inte "Indexed".  Det är väl rubriken över själva
> indexet.  Så det bör bli "Index efter funktionsnamn".

Oj. Jag ändrar. Tack!
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/tp/gprof-2.12-pre020121.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.