gprof-2.12-pre020121

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-01-25 22:01:00

>   #: cg_print.c:570
> N msgid "Index by function name\n\n"
> N msgstr "Indexerad efter funktionsnamn\n\n"

Det står "Index", inte "Indexed".  Det är väl rubriken över själva
indexet.  Så det bör bli "Index efter funktionsnamn".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.