Re: Översättning av Advanced Package Tool - APT

From: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Date: 2002-01-22 20:27:29

Jag har några åsikter på ett par saker ni diskuterat.

peter karlsson wrote:

>Christian Rose:
>
>>Jag tycker, som jag påpekade, att meningen blir en annan.
>>
>Ja, men den nya betydelsen ligger närmare vad det faktiskt är de vill säga,
>tycker jag.
>
Jag får säga att jag håller med Christian. Det är iaf så jag "uppfattat" 
meningen varje gång jag fått den.

>>Svenska skrivregler, § 152, s. 93:
>>
>Nåja, jag håller inte helt med dem i det.
>
Det var besynnerligt. Jag röstar för att du bör följa ett av de 50-60 
språk av 5000 i världen som är standardiserade, har lång historia som 
skriftspråk och under modernare tid sällan förbisett rekomendationer 
från svensk språknämnd, svenska akademien och SiS.
Jag tycker åtminstone du skall redogöra - åtminstone i korta drag - 
orsak till att du inte håller med helt i.

>>Jag tycker "mätare" är mer naturligt på svenska. Det är väldigt sällan
>>man pratar om "indikatorer".
>>
>Du tittar aldrig på A-ekonomi? :)
>
Indikator tycker jag är ett bättre ord.

>>Slår samman, slår ihop. :-)
>>
>Hmm. Jag tycker det låter så konstigt att slå ihop saker på det sättet, det
>får mig mer att tänka på addition.
>
Jag har egentligen bara stött på ordet merge i musikaliska/tekniska 
sammanhang, där det t ex handlat om att "merge MIDI signals" till en 
ström av midi-signaler, "merge beats/rythms";blanda komp/rytmer. Det 
handlar alltså om att man slår samman två (eller fler) saker till ett 
resultat. Jag kommer dock inte på något bättre ord än de föreslagna. 
Sammanflätar har ju enligt min åsikt ett ganska bra bildligt 
återgivnings värde, men låter väldig konstlat.

Det var det.

Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.