Re: Översättning av Advanced Package Tool - APT

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2002-01-22 19:43:51

Christian Rose:

> Är du säker? Har du frågat om detta?

Tämligen säker. Jag har använt programmet sen 1998.

> Jag tycker att man kan följa detta i datorprogram också.

Okej. Jag har påpekat detta till han som jobbar på översättningsstödet.

> För mig är "lägga till", "lägga ihop" mer förknippat med addition.
> Jämför med "dra ifrån". "Slå samman" är vad "merge" brukar översättas
> med. Jämför med uttrycket "de två organisationerna slogs samman".

Hmmm. Jag ska fundera lite på det. Noterar det i min TODO.

> Hmm. Varför bara inte skriva det på en rad då? Skalet kommer ju att
> radbryta.

Ja, skalet skulle radbryta, men raderna skulle bara bli klippta vid högermargin
alen istället för att brytas vid mellanslag, vilket skulle göra det hela väldig
t jobbigt att läsa.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  I do not read or respond to mail with HTML attachments.
  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.