Re: Översättning av Advanced Package Tool - APT

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-22 16:34:52

tis 2002-01-22 klockan 16.05 skrev peter karlsson:
> > Okej, har det några fördelar?
> 
> SPI är organisationen bakom Debian, och detta är Debians paketverktyg. På
> samma sätt har jag skrivit att SPI har upphovsrätten till översättningen av
> dpkg/dselect som jag gjort.

Okej. Det är en helt okej anledning.


> > Jag tycker, som jag påpekade, att meningen blir en annan.
> 
> Ja, men den nya betydelsen ligger närmare vad det faktiskt är de vill säga,
> tycker jag.

Är du säker? Har du frågat om detta?


> > Svenska skrivregler, § 152, s. 93:
> 
> Nåja, jag håller inte helt med dem i det.

Vad de säger stämmer mycket väl med det jag har upplevt i svensk
litteratur (bland annat fysiklitteratur). På svenska skiljer man värdet
från enheten med ett blanksteg. Man skriver "filen är på 5 kB", "brädan
är 3 m", och inte "filen är på 5kB" respektive "brädan är 3m".

Jag tycker att man kan följa detta i datorprogram också.


> > Jag tycker "mätare" är mer naturligt på svenska. Det är väldigt sällan
> > man pratar om "indikatorer".
> 
> Du tittar aldrig på A-ekonomi? :)

Jag tänker mer på reglage än ekonomiska instrument. Metaforerna i
datorgränssnitt kommer ju i huvudsak från praktiska ting och inte andra
metaforer.


> > Jag hävdar att "man misslyckas MED något".
> 
> Det får du gärna göra för mig, jag kommer ändå skriva den meningen utan
> "med" eftersom det inte behövs för att göra meningen varken mer lättläst
> eller lätttydd.

Jag tycker det, som sagt. Men du gör såklart som du vill.


> > Slår samman, slår ihop. :-)
> 
> Hmm. Jag tycker det låter så konstigt att slå ihop saker på det sättet, det
> får mig mer att tänka på addition.

För mig är "lägga till", "lägga ihop" mer förknippat med addition.
Jämför med "dra ifrån". "Slå samman" är vad "merge" brukar översättas
med. Jämför med uttrycket "de två organisationerna slogs samman".

Det är en viss betydelseskillnad i "slå samman" och "lägga ihop". "Slå
samman" hänvisar till att två eller flera enheter blir en enhet, men det
behöver inte nödvändigtvis betyda att resultatet blir lika stort som de
två tidigare enheterna tillsammans (vilket för mig "lägga ihop",
"addera" innebär). En del funktionalitet kanske överlappar, och
resultatet blir kanske en mindre enhet än de båda tidigare totalt sett,
med skillnaden att nu är de en enhet.


> > Inte? Borde det inte gå att använda \n?
> 
> Jag vet inte, jag tror inte det. Jag tror det måste fungera i POSIX-sh.

Hmm. Varför bara inte skriva det på en rad då? Skalet kommer ju att
radbryta. Jag tycker det är en godtagbar lösning och definitivt bättre
än att stycka meningar. :(


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.