Re: Översättning av Advanced Package Tool - APT

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-22 15:28:44

tis 2002-01-22 klockan 07.37 skrev peter karlsson:
> > Kan man inte tillskriva copyright till FSF, eller har du valt att avstå
> > av någon annan anledning?
> 
> APT är inte ett FSF-projekt, dessutom är översättningn ännu
> inofficiell.

Att många GNOME-program inte är FSF-projekt hindrar mig inte att
tillskriva FSF copyrighten till dem. Jag vet inte heller varför det
skulle krävas att översättningen är officiell? Du gör naturligtvis som
du vill, men jag måste erkänna att jag inte förstår anledningen.


> Om jag skall skriva över upphovsrätten till någon så blir
> det sannolikt till SPI.

Okej, har det några fördelar?


> > Kanske "Kan inte...". Gäller på fler ställen.
> 
> Jag valde medvetet till "kunde inte" överallt. Dels för att den danska
> översättningen hade det, dels för att det såg bättre ut.

Jag håller inte med, men du gör naturligtvis som du vill.


> > > #: apt-pkg/cachefile.cc:77
> > > msgid "You may want to run apt-get update to correct these problems"
> > > msgstr "Du kan möjligen rätta problemet genom att köra \"apt-get update\""
> 
> > Jag tycker inte det är ekvivalent här. Originalet talar inte om att
> > detta möjligen löser problemet, originalet talar om att du kanske vill
> > köra detta för att lösa problemet. Det är en viss skillnad.
> 
> Det är medvetet. Debianfolket gillar att skriva saker som att "du vill
> nog göra x" eller "du vill testa y", vilket ser väldigt dumt ut i
> översättning. Den danska översättningen hade denna omskrivning vilket
> inte är en direkt översättning, men som väl beskriver andemeningen i
> originaltextet på en mer lättläst form.

Jag tycker, som jag påpekade, att meningen blir en annan. Det ger sken
av att problemet kanske kan fixas om du gör det som sägs, inte som i
originalet att det som sägs fixar dessa problem och du kanske vill göra
det av den anledningen.

Jag tycker "Du kanske vill köra ... för att rätta till problemet"
fungerar bra på svenska. Det är också i min mening betydligt bättre än
att ändra betydelsen av meddelandet.


> > s/radering/borttagning/ ?
> 
> För konsistensens skull är det nog bättre, ja. Fixar. Tror du någon
> förstår "beroendespiral"?

Det tror jag. Det fungerar nog bra.


> > > #: apt-pkg/pkgcachegen.cc:196
> > > msgid "Wow, you exceeded the number of package names this APT is capable of."
> > > msgstr "Grattis, du överskred antalet paketnamn denna APT kan hantera."
> >                         ^
> > Jag vill ha ett "som" där. ;-)
> 
> Det vill inte jag. Om jag ska ha in ett som så måste jag skriva om det
> till "Grattis, du överskred det antal paketnamn som denna APT kan
> hantera." vilket blir längre. Jag föredrar lite kompaktare texter.

Hmm, jag tycker meningen blir onödigt tungrodd.


> > > #: cmdline/acqprogress.cc:135
> > > #, c-format
> > > msgid "Fetched %sB in %s (%sB/s)\n"
> > > msgstr "Hämtade %sB på %s (%sB/s)\n"
> 
> > Mellanslag innan enheten på svenska?
> 
> Nej, det tycker jag inte. Skall det vara det? (Dessutom ingår svjv ev.
> suffix i strängen, så det kan bli "5kB/s").

Svenska skrivregler, § 152, s. 93:

"Tecken som står i stället för ord, och som utläses som ord, behandlas
som ord. Mellanrum görs alltså före tecken som &, %, promilletecken, £,
$.
Undantag görs för tecknen ° (grader), ' (minut och fot) och " (sekund
och tum), som skrivs ihop med föregående siffra utan mellanrum."

Därmed ska alla normala enheter skrivas med mellanrum mellan siffra och
enhet ("5 kB/s") eftersom dessa enheter utläses som ord (kilobyte per
sekund).
Går inte detta att göra i apt skulle jag felrapportera det. De bör göra
enheterna lokaliserbara direkt i meddelandena eller i egna meddelanden:

msgid "%dkB/s"
msgstr "%d kB/s"

När det gäller t.ex. GNOME-processvisaren procman har jag bett
författaren göra på detta sätt, på så vis kan det fortfarande stå "27K"
i originalet men "27 kB" i den svenska översättningen.


> > > #: cmdline/apt-cache.cc:278
> > > msgid "Total Ver/File relations: "
> > > msgstr "Totalt antal version/filrelationer: "
> 
> > Kanske "versions-/filrelationer".
> 
> Nej, det är inte "versionsrelationer/filrelationer" utan
> "version/fil"-relationer.

Hmm, ok.


> > > #: cmdline/apt-cache.cc:280
> > > msgid "Total Provides Mappings: "
> > > msgstr "Totalt antal \"tillhandahåller\"-markeringar: "
> >
> > Kanske "tillhandahållningsmarkeringar"?
> 
> Okej då, fast det ser ungefär lika illa ut.
> 
> > Eller "hittades inte".
> 
> Nä, jag behåller min, den är kortare.

Ja, den som spar (tecken) han har! ;-P


> > Förloppsmätaren?
> 
> Jag gillar "förloppsindikator", jag har använt den översättningen
> tidigrae :)

Jag tycker "mätare" är mer naturligt på svenska. Det är väldigt sällan
man pratar om "indikatorer".


> > Kanske även ett "att"? "kommer %s B att användas"?
> 
> Jag tycker inte något "att" är nödvändigt. "Efter uppackning kommer
> 510kB användas" låter bra, tycker jag.

Kanske det, men jag vill fortfarande ha mellanrum innan enheten.


> > Ett "med" kanske? "...med att hämta..."?
> 
> Hmmm, jag vet inte. "Misslyckades att hämta paket1" tycker jag ser bra
> ut. Sen ska det vara plats för ett felmeddelande också.

Jag hävdar att "man misslyckas MED något".


> > "...tillräckligt med..." kanske.
> 
> Nej, jag tycker inte det behövs något "med" där.

Bah!


> > > #: dselect/update:30
> > > msgid "Merging Available information"
> > > msgstr "Lägger in tillgänglighetsinformation"
> >
> > Inte "slår samman"?
> 
> Jag vet inte. Jag tycker "Slår samman" låter lite konstigt. Den danska
> översättningen hade visserligen "Sammenfletter" här, men jag vet inte.
> Vad är en vanlig översättning av "Merging"?

Slår samman, slår ihop. :-)


> > > msgstr "Tryck Enter för att fortsätta."
> > Jag tycker att detta nog bör vara "Retur".
> 
> Det står "Enter" på mitt svenska tangentbord. Finns det några som är
> märkta "Retur"?

Den tangent som det står "Enter" på på mitt tangentbord sitter på det
numeriska tangentbordet. Returtangenten har bara en krökt pil.


> > Det är fint att de har skrivit en kommentar, men det förklarar ändå inte
> > varför de har delat upp meningen, eller ens om det är nödvändigt att
> > göra som de har gjort. Jag skulle påpekat detta.
> 
> Koden i fråga är ett skalskript (inte för att jag förstår hur det ska
> kunna översättas) som gör "echo" på varje rad. Jag tror inte det går
> att göra snyggt.

Inte? Borde det inte gå att använda \n?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.