Re: sharutils-4.2.1 (90%, 7 untranslated)

From: Jan D. (Jan.Djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2002-01-18 23:56:43

> mån 2002-01-14 klockan 21.42 skrev Jan D.:
> > > Ett gammalt paket uppdaterat. Kom gärna med kommentarer (återkommer med ev.
> > > svar på fredag). Det är inte jag som satt POT-Creation-Date: till YEAR-MO-DA
> > > HO:MI +ZONE, ska man ändra sådant, och till vad isåfall?
> 
> Det är inte du som översättare som ska ange POT-Creation-Date. Den
> uppgiften hör till den person eller det verktyg som skapade filen.
> Troligtvis får du dock troligtvis sätta den till något värde för att
> inte TP-roboten ska klaga när du skickar in filen.
> 
> Att inte pot-filen som har skickats till TP har ett korrekt
> POT-Creation-Date skulle jag rapportera som ett fel till
> programutvecklarna.

Jag skickar in den och ser var roboten säger.

> >  #: src/shar.c:569
> >  msgid "WARNING: not restoring timestamps. Consider getting and"
> > G msgstr ""
> > G "VARNING: Tidsinformation för filer återskapas inte. Du borde skaffa och "
> > N msgstr "VARNING: Tidsinformation för filer återskapas inte. Du borde skaffa och "
> 
> Ick. Har du rapporterat denna delning av en mening i flera meddelanden?

Nej, det har varit så här i flera versioner. Det är inte så farligt, den
andra delen kommer direkt efter.

> >  "\n"
> >  "Skydd mot överföringsfel:\n"
> > G " -w, --no-character-count   använd inte \"wc -c\" för att kolla "
> > G "storleken\n"
> > N " -w, --no-character-count   använd inte \"wc -c\" för att kolla storleken\n"
> 
> Jag tycker inte om "kolla"; jag föredrar "kontrollera". Jag hade valt
> att använda "kontrollera" även om det inte får plats (vilket det nog
> inte gör här), och då istället radbryta meningen och fortsätta på en ny
> rad.

Jag ändrar.

Tack för kommentarerna,

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.